< Show all posts

Ponowne rozważenie prawa o ruchu drogowym

Niemieccy eksperci wzywają do całkowitej przebudowy niemieckiego prawa drogowego, aby mobilność jutra była bardziej przyjazna dla klimatu i bezpieczniejsza. Tylko jednolita ustawa, która w sposób szczególny uwzględnia ochronę środowiska i klimatu, może doprowadzić do osiągnięcia nowo sformułowanych celów klimatycznych rządu federalnego w sektorze transportu.

Niemiecki Klub Transportu Ekologicznego (VCD) przedstawił obszerną propozycję legislacyjną, swego rodzaju "Federalną Ustawę o Mobilności". Tworzy to szczegółowe ramy dla transformacji niemieckich dróg i transportu, podobnie jak ustawa o przemyśle energetycznym, która od 2005 roku określa politykę energetyczną.

VCD skarży się, że obecnie w Niemczech istnieje zbyt wiele przepisów dotyczących planowania transportu. Ponadto w żadnym z tych aktów prawnych nie sformułowano konkretnych celów w zakresie klimatu. W związku ze zmienionymi celami klimatycznymi rządu, które zobowiązują Niemcy do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2045 roku, również w sektorze transportu musi nastąpić istotna zmiana. Cele takie jak zwiększone wykorzystanie kolei w transporcie towarowym czy rozwój i wzrost atrakcyjności transportu rowerowego i lokalnego transportu publicznego są wielokrotnie komunikowane przez polityków, ale nie są zapisane w prawie. Inaczej byłoby w przypadku wniosku legislacyjnego VCD.

Zgodnie z proponowaną ustawą, nowe drogi byłyby dozwolone na przykład tylko wtedy, gdyby służyły ochronie klimatu. Na drogach, na których nie ma ścieżek rowerowych, obowiązywałyby ograniczenia prędkości do 30 km/h. Dzięki temu drogi stałyby się bezpieczniejsze we wszystkich aspektach, a jazda na rowerze bardziej atrakcyjna. W projekcie ustawy można by również określić udział zielonej energii elektrycznej, która musiałaby być wykorzystywana w sektorze transportu, lub zapisać w prawie prawo do mobilności nawet na obszarach oddalonych.

Proponowane przepisy gruntownie zmieniłyby prawo transportowe. Prawo drogowe krajów związkowych, federalna ustawa o autostradach i przepisy o ruchu drogowym, prawo kolejowe i federalna ustawa o drogach wodnych, ale także prawo o transporcie osobowym dla wynajmowanych samochodów i taksówek, ustawa o planowaniu regionalnym i federalny plan infrastruktury transportowej stałyby się jedną ustawą, której priorytetem byłaby ochrona klimatu i bezpieczeństwo w transporcie.

Zmiana na niemieckich drogach jest pilnie potrzebna. W ciągu ostatnich 30 lat bilans klimatyczny sektora transportu w tym kraju prawie się nie poprawił. Oczywiste jest, że różne przepisy są obecnie biurokratycznie wzajemnie sobie przeszkadzające lub że obowiązki są przerzucane tam i z powrotem. Jest to również widoczne w przypadku stref ekologicznych i zakazu jazdy z silnikiem diesla. Ani miasta, ani stany i rząd federalny nie chcą zaostrzać zasad funkcjonowania stref. Trzeba było wielu pozwów i wyroków sądowych, aby zakaz jazdy z silnikiem diesla został wprowadzony w życie. Teraz wiele z nich ma zostać szybko ponownie zniesionych.

Czy rząd federalny zaakceptuje propozycję VCD i wprowadzi federalną ustawę o mobilności, dopiero się okaże. Byłby to sygnał, że kraj ten poważnie myśli o przełomie w zakresie ekologicznej mobilności i chce również spełnić nowo sformułowane cele klimatyczne w sektorze transportu.