Green-Zones.eu › Produkty › Belgia › Rejestracja Brukseli

Rejestracja Brukseli

★★★★★ 2578 x zakupione


Typ: cyfrowy

Ważność: maks. 3 lata


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


 Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich rząd belgijski tworzy od końca 2015 roku warunki ramowe, aby umożliwić miastom i gminom lub regionom kraju tworzenie stref ekologicznych, tak aby nie przekraczać limitów zanieczyszczeń określonych przez UE dla obywateli.

LEZs są określone przez odpowiednie miasta i gminy lub regiony w ich granicach i umożliwiają jazdę tylko z wcześniejszej rejestracji pojazdu.
Należy zauważyć, że pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się rejestrować, ponieważ są one już zarejestrowane w krajowej bazie danych. Holenderskie pojazdy w regionie flamandzkim są również zwolnione z rejestracji. Od 2019, holenderskie pojazdy również nie muszą być już zarejestrowane w regionie LEZ-Bruksela.

Warunki ramowe do wprowadzenia stref ekologicznych LEZ w regionie Brukseli istnieją od początku stycznia 2018.

Opierają się one na dekrecie z dnia 25.01.2018, który wszedł w życie w dniu 02.02.2018. Dekret zasadniczo stanowi, że w Regionie Stołecznym Brukseli  ustanowiona zostanie "zone de basses" (strefa ekologiczna LEZ).

Rejestracja w Brukseli jest całkowicie cyfrowa. Numer rejestracyjny jest wprowadzany do bazy danych z dowolnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery mogą wykryć dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowywanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, możliwe jest wejście do stref ekologicznych. Potwierdzenie nie musi być koniecznie przewożone w pojeździe.

Następujące miasta posiadają jedną lub więcej stref ekologicznych, a rejestracja jest obowiązkowa:

Brukseli

Poniższe pojazdy są dotknięte strefą ekologiczną Brukseli i wymagają rejestracji przy wjeździe:

Samochód osobowy, minibus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1)


Nie dotyczy to samochodów ciężarowych (N2-N3), motocykli takich jak motocykle lub maszyn rolniczych i leśnych. Wyłączone są również samochody kempingowe,samochody zabytkowe powyżej 30 roku życia oraz pojazdy terenowe. Muszą się one jednak najpierw "zarejestrować" dla wyjątku.

2021: Aby uzyskać dostęp do strefy ekologiczna, musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego Euro 4 i benzyny Euro 2.

W Belgii to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeśli właściciel pojazdu nie zarejestrował się LEZ (Low Emission Zones) w Belgii, to otrzymuje od odpowiednich władz nakaz grzywny w wysokości 150 Euro. Podobnie, błędne wpisy lub nawet proste błędy w pisowni podczas rejestracji mogą prowadzić do kar.

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Wyjątki ogólne
Wykluczone są również pojazdy należące do sił zbrojnych, policji i służb ratowniczych, samochody kempingowe, samochodów zabytkowych starszych niż 30 lat oraz pojazdów terenowych. Jednakże, aby uzyskać specjalne zezwolenie, muszą oni jeszcze przedtem "zarejestrować się".

Pojazdy zarejestrowane w Belgii i Holandii nie wymagają oddzielnej rejestracji, ponieważ są one już automatycznie rejestrowane w centralnych rejestrach kraju.


Wyjątki indywidualne

Dotknięte pojazdy, które nie spełniają wymaganych norm Euronormy lub podlegają ogólnym wyjątkom, mogą zakupić tzw. bilet środowiskowy do 8 razy w roku. Pozwala to na wjazd na okres do 24 godzin, nawet jeśli pojazd jest za stary.

FAQ

O ile nie zmieni się silnik, norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, rejestracja jest ważna przez 3 lata. Oznacza to, że nowa rejestracja nie musi być dokonywana co roku. Jest możliwe, że w przyszłości ograniczenia dostępu zostaną zaostrzone. W tym przypadku rejestracja wygasa, jeśli wymagana Euronorma nie może być już spełniona.  Kiedy, kto i na jak długo może wziąć udział w wyścigu, znajdziesz pod punktem "Jaką plakietka/rejestrację dostanę (klasyfikacja)".

Rejestracja w Brukseli jest całkowicie cyfrowa. Tablica rejestracyjna jest wprowadzana do bazy danych z ewentualnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery wykrywają dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, pojazd może wjechać do stref niskiej emisji spalin. Nie jest również konieczne przewożenie operacji w pojeździe.

Jak tylko numer rejestracyjny zostanie zmieniony, np. poprzez przeprowadzkę, należy dokonać nowej rejestracji.

Rejestracja jest ważna tylko w strefie ekologicznej Brukseli.
Dla innych stref ekologicznych w Belgii należy dokonać osobnej rejestracji.