Green-Zones.eu › Produkty › Austria › Plakietka ekologiczna Austria

Plakietka ekologiczna Austria (Umwelt-Pickerl)

★★★★★ 34726 x zakupione


Kolor: jest określany na podstawie danych pojazdu

Ważność: nieograniczony czasowo

opcjonalnie: Dziurkowany maszynowo


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd

Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

Czystsze powietrze dla obywateli w miastach Austrii. Taki jest cel stref ekologicznych, które do tej pory zostały utworzone w 6 z 9 krajów związkowych.
Plakietka ekologiczna redukuje emisję drobnych pyłów i tlenków azotu (NOx). Na razie jednak ma to wpływ tylko na ruch dostawczy, ponieważ jest to główne źródło szkodliwych gazów spalinowych w Austrii. Rozszerzenie na transport pasażerski samochodów osobowych i autobusów jest bardzo prawdopodobne w przyszłości, ponieważ wymogi dyrektywy UE w sprawie pyłu zawieszonego i NOx nadal nie są spełnione w Austrii.

Od 01.01.2015 r. w Austrii została wprowadzona plakietka ekologiczna "Umwelt-Pickerl", która jest obowiązkowa dla wszystkich samochodów ciężarowych, niezależnie od rodzaju paliwa i dopuszczalnej masy całkowitej, jeśli chcą one wjechać do jednej ze stref ekologicznych. Dotyczy to również tzw. fiskalnych samochodów osobowych zarejestrowanych jako ciężarówki N1.

Korzenie stref ekologicznych sięgają do austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami (austriacki Dz. U. I nr 115/1997) uchwalonej dn. 30.09.1997 r., która ogólnie reguluje zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska. W szczególności § 14 odnosi się do pojazdów (tutaj link do pliku pdf 1997_115).

Na tej podstawie w 2013 r. weszła w życie nowa wersja Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami, akt prawny dla Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami dotyczący wielu jej rozdziałów (tutaj link do pliku pdf).

Austriacka plakietka ekologiczna Pickerl została wprowadzona dn. 06.04.2012 r. do austriackiego Rozporządzenia w sprawie znakowania klas emisji spalin, które weszło w życie dn. 01.09.2012 r. w ramach Federalnego Dziennika Ustaw dla Republiki Austrii_2012_II.
Dn. 31.10.2014 r. na mocy 272 Rozporządzenia Federalnego Dziennika Ustaw dla Republiki Austrii dodano do niego kilka istotnych uzupełnień. (pdf-Datei 272)

Jednocześnie w życie weszło inne Rozporządzenie z mocą ustawy, które zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące plakietek ekologicznych. Rozporządzenie reguluje, m.in. wygląd, strukturę plakietki Pickerl, miejsce jej umieszczenia na pojeździe oraz przypisanie do danych klas emisji w Rozporządzeniu w sprawie znakowania klas emisji spalin (tutaj link do pliku pdf Rozporządzenia w sprawie znakowania klas emisji spalin).

Jeszcze przed wejściem w życie Rozporządzenia w sprawie klas emisji spalin obowiązywały pojedyncze zakazy wjazdu dla pojazdów użytkowych na niektórych odcinkach obszarów rewitalizacji.
Dla jednej z grup pojazdów już wprowadzono czasowe i przestrzenne ograniczenie. Mowa tu o samochodach ciężarowych.

Plakietka ekologiczna, znana również jako plakietka spalin, istnieje w 6 kolorach: czarnym, czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym i ma wymiary 50mm x 100mm.  Kolory oznaczają odpowiednie normy europejskie: 1, 2, 3, 4, 5, 6.


Każda winieta ma swój własny zarejestrowany numer seryjny. Numer ten może być przeniesiony przez organy odpowiedzialne za ochronę przed nadużyciami finansowymi do urzędu wydającego.

Litery P, M, N, D, B, A znajdują się oddzielnie pod normą Euro. P oznacza filtr cząstek stałych, M - klasę M dla pojazdów do transportu osób, N - klasę N dla pojazdów do transportu towarów, D - pojazdy z silnikiem wysokoprężnym, B - pojazdy z silnikiem benzynowym i A - pojazdy z napędem alternatywnym.

Ostatnie 6 cyfr numeru obudowy jest zapisanych lub wyciętych na plakietce. Dodatkowo, w odpowiednich literach znajdują się otwory.

W następujących miastach lub obszarach istnieje jedna lub więcej stref ekologicznych, a austriacka plakietka ekologiczna jest obowiązkowa:

Außerfern, Burgenland, Linz, Dolna Austria, Górna Austria, Styria, Tyrol, Wiedeń

Następujące pojazdy są dotknięte przez strefy ekologiczne w Austrii i wymagają plakietki ekologicznej przy wjeździe:


furgonetka (N1), ciężarówka (N2), samochód ciężarowy (N3)


Nie dotyczy to motocykli takich jak motocykle, samochody osobowe (z wyjątkiem samochodów fiskalnych), autobusy lub maszyny rolnicze i leśne. Wszystkie pojazdy mogą jednak dobrowolnie zakupić plakietkę ekologiczną i w ten sposób podkreślić "ekologiczną czystość" pojazdu.

Aby uzyskać plakietkę ekologiczną , musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego lub benzyny Euro 1.

 

W przypadku braku plakietki ekologicznej Pickerl lub posiadania niewłaściwej plakietki ekologicznej Pickerl dla danego pojazdu lub w przypadku zbyt szybkiej jazdy na autostradach oznaczonych Ustawą o ochronie przed immisjami – powietrze, zgodnie z § 30 ust. 4 austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze z dn. 27.11.2015 r., obowiązują kary grzywny wynoszące do 2.180 euro. W razie manipulacji przy umieszczaniu fałszywej plakietki Pickerl lub przy podaniu fałszywych danych w celu uzyskania plakietki Pickerl, zgodnie z § 30 ust. 2 Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze kara wzrasta nawet do 7.270 euro.
W normalnych przypadkach, z uwagi na brak ujednoliconego katalogu mandatów, „właściwy organ nadzoru publicznego” może w przypadku wjechania do strefy ekologicznej bez posiadania plakietki ekologicznej Pickerl orzec zarządzenie karne w rozumieniu § 50 ust. 1 austriackiej Ustawy w sprawie kar administracyjnych [niem. VStG] w wysokości do 90 euro.

Kary mogą zostać nałożone nie tylko na kierowcę pojazdu, ale także na jego właściciela lub prezesa przedsiębiorstwa, tj. daną osobę prawną.

Ważne informacje dla obcokrajowców:


W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Ogólne wyjątki obowiązują dla:
•    Pojazdów służb ratunkowych
•    Pojazdów służb publicznych
•    Pojazdów rolniczych i leśnych
•    Określonych pojazdów do obsługi lotniska
•    Pojazdów interesu publicznego (każdy przypadek będzie sprawdzany), np. pojazdy artystów

Wyjątki indywidualne
Plakietka ekologiczna Pickerl dla samochodów ciężarowych wymagana w austriackich strefach ekologicznych przewiduje co najmniej normę EURO 1. Jeżeli ten wymóg nie zostanie spełniony, ponieważ pojazd nie jest wyposażony w filtr cząstek stałych lub pomimo posiadania filtra cząstek stałych nie spełnia wymogów normy EURO 1, wówczas można złożyć wniosek o przyznanie dla pojazdu dopuszczenia jednostkowego. Jest ono z reguły ograniczone czasowo i wystawiane w formie znaku z symbolem austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze IG-L o wymiarach 15-20 cm.

Jednakże decyzja o przyznaniu dopuszczenia jednostkowego leży w każdym przypadku w gestii właściwego organu ochrony środowiska danego kraju związkowego lub miasta.

Aby móc złożyć wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego w austriackim organie ochrony środowiska należy przedłożyć następujące informacje:

  • Przyczyny, dlaczego dopuszczenie jednostkowe ma być przyznane
  • Dane pojazdu, w tym aktualna norma spalin
  • Normy spalin spełniane przez inne pojazdy wnioskodawcy
  • Potwierdzenia ekonomiczne przedstawiające przyczyny, z których modernizacja filtra cząstek stałych nie jest uzasadniona

Powyższe informacje można uzyskać w języku niemieckim lub angielskim.

Wnioski o zwolnienia
Od każdej reguły istnieją wyjątki, w odniesieniu do których we właściwym organie ochrony środowiska można złożyć wniosek. Dopuszczenie jednostkowe obowiązuje albo w odniesieniu do danego okresu albo do określonych odcinków albo jednego lub kilku pojazdów wnioskodawcy. Szczegółowe przepisy określa § 14 ust. 3 austriackiej Ustawy w sprawie ochrony przed immisjami – powietrze (IG-L) z 2003 r.
Jeżeli wniosek o przyznanie dopuszczenia jednostkowego zostanie uznany, dany pojazd otrzyma znak IG-L.

Umieszczenie znaku IG-L na pojeździe
Oznaczenie pojazdu szyldem IG-L następuje w taki sposób, że w przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony obok przedniej i tylnej tablicy z numerem rejestracyjnym, a w przypadku pojazdów łączonych obok przedniej tablicy rejestracyjnej pojazdu i obok tylnej tablicy rejestracyjnej przyczepy umieszcza się okrągłą, białą tabliczkę lub naklejkę o średnicy co najmniej 20 cm.
W przypadku samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t wystarczy umieszczenie tabliczki obok tylnej tablicy rejestracyjnej. W tym przypadku tabliczka IG-L może być także mniejsza (jednak o średnicy co najmniej 15 cm).

FAQ

O ile nie zmieni się silnik lub norma emisji spalin  lub numer podwozia pojazdu, plakietka jest ważna przez cały okres użytkowania pojazdu. To znaczy, że nie musisz co roku kupować nowego.

Plakietka ekologiczna musi być przyklejona po lewej lub prawej stronie wewnętrznej strony przedniej szyby. Nie ma znaczenia, czy jest na górze czy na dole. Najważniejsze jest to: wyraźnie widoczne!

Tak, plakietka jest ważna tylko wtedy, gdy jest przyklejona do przedniej szyby. Samo umieszczenie go na desce rozdzielczej lub przyklejenie go taśmą klejącą z zewnątrz jest zabronione i może skutkować karą pieniężną w wysokości kilku tysięcy euro.

Nie! Tylko winieta z aktualnie obowiązującym numerem podwozia i normą emisji spalin może być przyklejona. Musi być wyraźnie i natychmiast rozpoznawalny z zewnątrz. Jeżeli na przedniej szybie przyklejonych jest kilka naklejek o różnych wartościach, kontrola może skutkować grzywną w wysokości 2 180 euro.

Najlepszym sposobem na usunięcie starych plakietek jest użycie skrobaka do plakietek (podobnego do skrobaka do szkła) lub ostrożne podgrzanie plakietki pistoletem grzewczym tak, aby klej odpadł. Ostrożnie! Różnica temperatur, szczególnie w zimne dni, może uszkodzić przednią szybę.

Nasze plakietki posiadają 2-letnią gwarancję ochrony przed promieniowaniem UV - i to bez żadnych "jeśli" i "ale"! Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie wyblakłej plakietki, a my wyślemy Ci nowe natychmiast i bezpłatnie.

Plakietka ekologiczna jest taka, że zostanie zniszczona, gdy zejdzie, więc należy zakupić nową plakietkę. W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe pokryją nie tylko koszt nowej szyby przedniej, ale również koszt nowej plakietki. W związku z tym należy zakupić nową plakietkę.