Green-Zones.eu › Produkty › Belgia › Rejestracja Antwerpia & Gandawa

Rejestracja Antwerpia + Gandawa

★★★★★ 3987x zakupione


Typ: cyfrowy

Ważność:nieograniczona


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


 Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich rząd belgijski tworzy od końca 2015 roku warunki ramowe, aby umożliwić miastom i gminom lub regionom kraju tworzenie stref ekologicznych, tak aby nie przekraczać limitów zanieczyszczeń określonych przez UE dla obywateli.

LEZs są określone przez odpowiednie miasta i gminy lub regiony w ich granicach i umożliwiają jazdę tylko z wcześniejszej rejestracji pojazdu.
Należy zauważyć, że pojazdy zarejestrowane w Belgii nie muszą się rejestrować, ponieważ są one już zarejestrowane w krajowej bazie danych. Holenderskie pojazdy w regionie flamandzkim są również zwolnione z rejestracji. Od 2019, holenderskie pojazdy również nie muszą być już zarejestrowane w regionie LEZ-Bruksela.

Warunki ramowe dotyczące tworzenia stref niskiej emisji na obszarze flamandzkim kraju określono pod koniec 2015 r.

Zostały one zawarte w Dekrecie z dn. 27.11.2015 r., który wszedł w życie ze skutkiem na dzień 01.03.2016 r. Dekret określa głównie, iż strefy niskiej emisji leżą w kompetencjach regionalnych oraz, iż każda flamandzka gmina i miasto mają prawo tworzyć strefy niskiej emisji, o ile uważają to za konieczne.

Dn. 26.02.2016 r. rząd flamandzki powziął uchwałę, która określa wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji różnych typów pojazdów z uwzględnieniem ich dat rejestracji. Uchwała 2116 weszła w życie dn. 01.03.2016 r.

Gromadzenie i zarządzanie danymi zarejestrowanych pojazdów odbywa się zgodnie z artykułem 5 Dekretu z dn. 27.11.2015 r. na podstawie Dekretu z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie elektronicznego przepływu danych administracyjnych.
Pobieranie tych danych, zarządzanie bazą danych i dostęp gminy do określonych danych następuje zgodnie z Ustawą z dn. 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych i rozporządzenia z dn. 18 lipca 2008 r. o elektronicznym administracyjnym przepływie danych.

 

Rejestracja w Antwerpii i Gandawie jest całkowicie cyfrowa. Numer rejestracyjny jest wprowadzany do bazy danych z dowolnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery mogą wykryć dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowywanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, możliwe jest wejście do stref ekologicznych. Potwierdzenie nie musi być koniecznie przewożone w pojeździe.

Następujące miasta posiadają jedną lub więcej stref ekologicznych, a rejestracja jest obowiązkowa:

Antwerpii, Gandawie

Poniższe pojazdy są dotknięte strefą ekologiczną Antwerpii i Gandawy i wymagają rejestracji przy wjeździe:

Samochód osobowy, samochody kempingowe (M1), minibus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1), samochód ciężarowy (N2-N3)


Nie dotyczy to motocykli, takich jak motocykle lub maszyny rolnicze i leśnych.

2021: Aby uzyskać dostęp do strefy ekologiczna, musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego Euro 5 i benzyny Euro 2.

W Belgii to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji LEZ (Low Emission Zone) posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeśli właściciel pojazdu nie zarejestrował się LEZ (Low Emission Zones) w Belgii, to otrzymuje od odpowiednich władz nakaz grzywny w wysokości 150 Euro. W przypadku większej liczby wykroczeń kara wzrasta do 350 euro.

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Wyjątki ogólne
Wykluczone są również pojazdy należące do sił zbrojnych, policji i służb ratowniczych,samochodów zabytkowych starszych niż 40 lat. Jednakże, aby uzyskać specjalne zezwolenie, muszą oni jeszcze przedtem "zarejestrować się".

Pojazdy zarejestrowane w Belgii i Holandii nie wymagają oddzielnej rejestracji, ponieważ są one już automatycznie rejestrowane w centralnych rejestrach kraju.

Wyjątki indywidualne

Dotknięte pojazdy, które nie spełniają wymaganych norm Euronormy lub podlegają ogólnym wyjątkom, mogą zakupić tzw. bilet środowiskowy do 8 razy w roku. Pozwala to na wjazd na okres do 24 godzin, nawet jeśli pojazd jest za stary.

FAQ

O ile nie zmieni się silnik, norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, rejestracja jest ważna przez cały okres użytkowania pojazdu. Oznacza to, że nowa rejestracja nie musi być dokonywana co roku. Jest możliwe, że w przyszłości ograniczenia dostępu zostaną zaostrzone. W tym przypadku rejestracja wygasa, jeśli wymagana Euronorma nie może być już spełniona.  Kiedy, kto i na jak długo może wziąć udział w wyścigu, znajdziesz pod punktem "Jaką plakietka/rejestrację dostanę (klasyfikacja)".

Rejestracja w Antwerpii/Gandawie jest całkowicie cyfrowa. Tablica rejestracyjna jest wprowadzana do bazy danych z ewentualnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery wykrywają dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, pojazd może wjechać do stref niskiej emisji spalin. Nie jest również konieczne przewożenie operacji w pojeździe.

Jak tylko numer rejestracyjny zostanie zmieniony, np. poprzez przeprowadzkę, należy dokonać nowej rejestracji.

Rejestracja jest ważna tylko dla stref niskich emisji w Antwerpii i Gandawie.
Dla innych stref ekologicznych w Belgii należy dokonać osobnej rejestracji.