Green-Zones.eu › Produkty › Hiszpania › Rejestracja Barcelona

Rejestracja Barcelona

★★★★★ 471 x zakupione


Typ: cyfrowy

Ważność: 2 lata


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


 Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich rząd hiszpański tworzy od końca 2013 roku warunki ramowe, aby umożliwić miastom i gminom lub regionom kraju tworzenie stref ekologicznych, tak aby nie przekraczać limitów zanieczyszczeń określonych przez UE dla obywateli.

LEZs są określone przez odpowiednie miasta i gminy lub regiony w ich granicach i umożliwiają jazdę tylko z wcześniejszej rejestracji pojazdu.
Należy zauważyć, że pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii nie muszą się rejestrować, ponieważ są one już zarejestrowane w krajowej bazie danych i wymagają naklejki Distintivo-Ambiental.

Początkowo, hiszpańska naklejka środowiskowa była przeznaczona wyłącznie do kontroli stref niskiej emisji. Ponieważ jednak można je uzyskać wyłącznie za pomocą pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii, Barcelona obrała specjalną drogę i od 2020 roku wprowadziła również rejestrację pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Podstawą do wprowadzenia stref środowiskowych w kraju jest od 2013 roku Krajowy Plan Jakości i Ochrony Powietrza.

Są one oparte na uchwale z 13.04.2016, która klasyfikuje i opisuje tablice. Wcześniej DGT przygotowała już odpowiednie specyfikacje w dniu 07.04.2015 r. z instrukcją 15/V-110.
Pełny przydział typów pojazdów, takich jak lekkie rowery, samochody osobowe, ciężarowe i autobusy, do kategorii hiszpańskich plakietek środowiskowych został następnie uregulowany w rozporządzeniu PCI/810/2018 z dnia 27 lipca 2018 r.

Dla pojazdów zarejestrowanych poza Hiszpanią stosuje się następujące zasady: Rejestracja w Barcelonie jest całkowicie cyfrowa. Numer rejestracyjny jest wprowadzany do bazy danych z dowolnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery mogą wykryć dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowywanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, możliwe jest wejście do stref ekologicznych. Potwierdzenie nie musi być koniecznie przewożone w pojeździe.

Dla pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii obowiązuje Distintivo-Ambiental!

Następujące miasta posiadają jedną lub więcej stref ekologicznych, a rejestracja jest obowiązkowa:

Barcelona

W przypadku miast Madryt, Sewilla, Valladolid, Walencja może zaistnieć konieczność zakupu Distintivo-Ambiental lub należy przestrzegać zasad wjazdu.

Poniższe pojazdy są dotknięte strefą ekologiczną Barcelonie i wymagają rejestracji przy wjeździe:

Motocykle (L), samochód osobowy, samochody kempingowe (M1), minibus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1), samochód ciężarowy (N2-N3)


Nie dotyczy to maszyny rolnicze i leśnych.

Aby uzyskać dostęp do strefy ekologiczna, musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego Euro 4 i benzyny Euro 3.

W Barcelonie to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeśli właściciel pojazdu nie zarejestrował się strefie ekologicznej Barcelony, to otrzymuje od odpowiednich władz nakaz grzywny w wysokości od 200 do 1800 euro. W przypadku większej liczby wykroczeń grzywna zostaje zwiększona o kolejne 30%.

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Wyjątki ogólne
Wykluczone są również pojazdy należące do sił zbrojnych, policji i służb ratowniczych pojazdy niepełnosprawne z kartą parkingową UE. Jednak wszystkie te pojazdy muszą jeszcze przedtem "zarejestrować", aby uzyskać specjalne pozwolenie.

Pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii nie wymagają oddzielnej rejestracji, ale Distintivo-Ambiental.

Wyjątki indywidualne

Dotknięte pojazdy, które nie spełniają wymaganych norm Euronormy lub podlegają ogólnym wyjątkom, mogą zakupić tzw. bilet dzienny do 10 razy w roku. Pozwala to na wjazd na okres do 24 godzin, nawet jeśli pojazd jest za stary.

FAQ

O ile nie zmieni się silnik, norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, rejestracja jest ważna przez 2 lata. Oznacza to, że nowa rejestracja nie musi być dokonywana co roku. Jest możliwe, że w przyszłości ograniczenia dostępu zostaną zaostrzone. W tym przypadku rejestracja wygasa, jeśli wymagana Euronorma nie może być już spełniona.  Kiedy, kto i na jak długo może wziąć udział w wyścigu, znajdziesz pod punktem "Jaką plakietka/rejestrację dostanę (klasyfikacja)".

Rejestracja w Barcelonie jest całkowicie cyfrowa. Tablica rejestracyjna jest wprowadzana do bazy danych z ewentualnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery wykrywają dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, pojazd może wjechać do stref niskiej emisji spalin.

Jak tylko numer rejestracyjny zostanie zmieniony, np. poprzez przeprowadzkę, należy dokonać nowej rejestracji.

Rejestracja jest ważna tylko dla stref niskich emisji w Barcelony.
Dla innych stref ekologicznych w Hiszpanii należy zakupić Distintivo-Ambiental lub zastosować się do zasad wjazdu.