Green-Zones.eu › Produkty › Hiszpania › Distintivo-Ambiental

Plakietka ekologiczna Hiszpania (Distintivo Ambiental)

★★★★★ 452 x zakupione


Kolor: jest określany na podstawie danych pojazdu

Ważność: nieograniczony czasowo


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

W ramach wdrażania dyrektyw europejskich rząd hiszpański tworzy od końca 2013 roku warunki ramowe, aby umożliwić miastom i gminom lub regionom kraju tworzenie stref ekologicznych, tak aby nie przekraczać limitów zanieczyszczeń określonych przez UE dla obywateli.

LEZs są określone przez odpowiednie miasta i gminy lub regiony w ich granicach i umożliwiają jazdę tylko z wcześniejszej rejestracji pojazdu.
Należy zauważyć, że pojazdy zarejestrowane w Hiszpanii nie muszą się rejestrować, ponieważ są one już zarejestrowane w krajowej bazie danych i wymagają naklejki Distintivo-Ambiental.

Początkowo, hiszpańska naklejka środowiskowa była przeznaczona wyłącznie do kontroli stref niskiej emisji. Ponieważ jednak można je uzyskać wyłącznie za pomocą pojazdów zarejestrowanych w Hiszpanii, Barcelona obrała specjalną drogę i od 2020 roku wprowadziła również rejestrację pojazdów zarejestrowanych za granicą.

Plakietki ekologiczne drukowane przez Drukarnię Narodową (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) i wydawane przez DGT są oficjalnie nazywane Distintivo-Ambiental i są wydawane w 4 różnych kategoriach: 0, ECO, C i B. Kategoria A, dla której nie ma plakietki, obejmuje wszystkie pojazdy i klasy EURO, które nie zostały sklasyfikowane w żadnej z pozostałych 4 kategorii.  Według DGT, która zarządza wszystkimi pojazdami zarejestrowanymi w Hiszpanii i ich klasami emisji, kategoria A obejmuje około 19,9 mln pojazdów, co oznacza, że nie otrzymują one plakietki. Stanowi to 58,3% całej populacji pojazdów w październiku 2016 roku.
Spośród 14,23 mln pojazdów, które otrzymują naklejkę ekologiczną, około 21 350 pojazdów należy do kategorii 0, 110 750 do kategorii ECO, 9 987 000 do kategorii B i 4 110 000 do kategorii C.

Podstawą do wprowadzenia stref środowiskowych w kraju jest od 2013 roku Krajowy Plan Jako´sci i Ochrony Powietrza.

 

Są one oparte na uchwale z 13.04.2016, która klasyfikuje i opisuje tablice. Wcześniej DGT przygotowała już odpowiednie specyfikacje w dniu 07.04.2015 r. z instrukcją 15/V-110.
Pełny przydział typów pojazdów, takich jak lekkie rowery, samochody osobowe, ciężarowe i autobusy, do kategorii hiszpańskich plakietek środowiskowych został następnie uregulowany w rozporzrądzeniu PCI/810/2018 z dnia 27 lica 2018 r.

Istnieją cztery plakietki w czterech różnych kolorach: niebieski, zielono-niebieski, zielony, żółty. Plakietki ekologiczne mają średnicę 97 milimetrów i każde z nich posiada pole na numer rejestracyjny, normę Euro, numer seryjny i kod danych. Numery i litery naklejek (0, ECO, C i B) odpowiadają klasom zanieczyszczeń. 0 jest dla najczystszych pojazdów, a C dla mniej czystych. Rodzaj paliwa jest również podany w polu etykiety. Kod QR zawiera szczegóły techniczne pojazdu, dzięki czemu policja może szybciej i łatwiej przeprowadzać kontrole.

 


Dla pojazdów zarejestrowanych poza Hiszpanią stosuje się następujące zasady: Rejestracja w Barcelonie jest całkowicie cyfrowa. Numer rejestracyjny jest wprowadzany do bazy danych z dowolnymi danymi o filtrze cząstek stałych, dzięki czemu kamery mogą wykryć dodatnie dopasowanie. Ponieważ dopasowywanie tablicy rejestracyjnej odbywa się za pomocą kamer, nic nie musi być przyklejone do przedniej szyby, ani tym podobne. Gdy tylko dostępne będzie potwierdzenie rejestracji, możliwe jest wejście do stref ekologicznych. Potwierdzenie nie musi być koniecznie przewożone w pojeździe.

Następujące miasta posiadają jedną lub więcej stref ekologicznych, a Distintivo-Ambiental jest częściowo obowiązkowe: Barcelona, Madryt, Sewilla, Valladolid, Walencja

Poniższe pojazdy są dotknięte przez hiszpańskie strefy ekologiczne i wymagają plaketki przy wjeździe, w zależności od szczytu zanieczyszczenia powietrza i miasta lub regionu:

 

Motocykle (L), samochód osobowy, samochody kempingowe (M1), minibus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1), ciężarówki (N2), samochody ciężarowe (N3)


Nie dotyczy to maszyny rolnicze i leśnych.

Aby uzyskać dostęp do strefy ekologiczna, musi być spełniona minimalna norma dla oleju napędowego Euro 4 i benzyny Euro 3 lub 2.

W Barcelonie to, czy kierowca wjeżdża do strefy niskiej emisji posiadając odpowiednie zezwolenie, sprawdza się nie tylko w ramach kontroli policyjnych, ale także, przede wszystkim, dzięki systemowi inteligentnych kamer (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Kamery stałe i mobilne rejestrują wszelkie numery rejestracyjne i porównują je z danymi pochodzącymi z centralnej bazy danych. Jeśli właściciel pojazdu nie zarejestrował się strefie ekologicznej Barcelony, to otrzymuje od odpowiednich władz nakaz grzywny w wysokości od 200 do 1800 euro. W przypadku większej liczby wykroczeń grzywna zostaje zwiększona o kolejne 30%. W innych hiszpańskich miastach, w których znajdują się strefy ekologiczne, kontrola jest przeprowadzana przez policję, a grzywna wynosi około 90 €.

Ważne informacje dla obcokrajowców:

W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Wyjątki ogólne
Wykluczone są również pojazdy należące do sił zbrojnych, policji i służb ratowniczych pojazdy niepełnosprawne z kartą parkingową UE.

 

Pojazdy zarejestrowane poza Hiszpanią nie potrzebują systemu Distintivo-Ambiental, ale mogą wymagać rejestracji lub spełniać kryteria wjazdu.

Wyjątki indywidualne

Dotknięte pojazdy, które nie spełniają wymaganych norm Euronormy lub podlegają ogólnym wyjątkom, mogą zakupić tzw. bilet dzienny do 10 razy w roku. Pozwala to na wjazd na okres do 24 godzin, nawet jeśli pojazd jest za stary.

FAQ

O ile nie zmieni się silnik lub norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, plakietka jest ważna przez cały okres użytkowania pojazdu. To znaczy, że nie musisz co roku kupować nowego.

Distintivo-Ambiental musi być przyklejony do dolnej części prawej wewnętrznej strony przedniej szyby.

Tak, plakietka jest ważna tylko wtedy, gdy jest przyklejona do przedniej szyby.

Nie! Dozwolone jest dołączanie wyłącznie plakietki ekologicznej z aktualnie obowiązującą tablicą rejestracyjną. Musi być wyraźnie i natychmiast rozpoznawalny z zewnątrz. Jeżeli na przedniej szybie przyklejonych jest kilka plakietek z różnymi tablicami rejestracyjnymi, kontrola może skutkować grzywną w wysokości.

Najlepszym sposobem na usunięcie starych plakietek jest użycie skrobaka do plakietek (podobnego do skrobaka do szkła) lub ostrożne podgrzanie plakietki pistoletem grzewczym tak, aby klej odpadł. Ostrożnie! Różnica temperatur, szczególnie w zimne dni, może uszkodzić przednią szybę.

Nasze plakietki posiadają 2-letnią gwarancję ochrony przed promieniowaniem UV - i to bez żadnych "jeśli" i "ale"! Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie wyblakłej plakietki, a my wyślemy Ci nowe natychmiast i bezpłatnie.

Plakietka ekologiczna jest taka, że zostanie zniszczona, gdy zejdzie, więc należy zakupić nową plakietkę. W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe pokryją nie tylko koszt nowej szyby przedniej, ale również koszt nowej plakietki. W związku z tym należy zakupić nową plakietkę.

Gdy tylko tablica rejestracyjna ulegnie zmianie, np. z powodu przeprowadzki, należy zamówić nową plakietkę.

Plakietka jest ważna dla wszystkich hiszpańskich stref ekologicznych.