Green-Zones.eu › partner
ZMPD

ZMPD - Stowarzyszenie Międzynarodowych Firm Transportowych w Polsce. ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem branży transportowej i istnieje od 1957 roku, zrzeszającym około 4 000 firm transportowych zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym. Głównym celem stowarzyszenia jest wspieranie i informowanie jego członków...

BdKEP

Federalne Stowarzyszenie Kurierów-Ekspres-Post-Serwisów w Niemczech, BdKEP, opowiada się za harmonizacją w sektorze logistyki. Jazda, odpoczynek i godziny pracy powinny być regulowane w Europie w jednolity sposób. BdKEP opowiada się za niedyskryminującym dostępem dla małych i średnich firm kurierskich, ekspresowych i pocztowych.

BDO

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. - Niemiecki Związek Komunikacyjny (bdo) jest organizacją parasolową niemieckiego przemysłu autobusowego i reprezentuje interesy prywatnych i średnich przedsiębiorstw w lokalnym transporcie publicznym, turystyce autobusowej i dalekobieżnym transporcie autobusowym wobec polityków i społeczeństwa.

RDA

RDA International Bus Tourism Association - Promocja przyjaznej dla środowiska nowoczesnej turystyki autobusowej i grupowej jest głównym celem politycznego zaangażowania RDA. Dzięki aktywnemu lobbingowi i bliskim kontaktom z decydentami politycznymi i biznesowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym, RDA reprezentuje interesy międzynarodowej turystyki autokarowej i grupowej.

GSPD

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (GSPD) jest Górnośląskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Transportu Drogowego i organizacją, która poszukuje synergii dla tych przedsiębiorców, głównie w regionie Górnego Śląska. Skuteczna współpraca z polską Grupą LOTOS ma szczególne znaczenie...

DSPM

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych (DSPM) jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców głównie z regionu Dolnego Śląska i promującą nie tylko "świadomość prawną" przewoźników, ale także firm...

PUT

Polska Unia Transportu - Polski Związek Firm Transportowych wspiera rozwój konkurencyjności polskiej branży transportowej i łączy sektor transportu krajowego i międzynarodowego poprzez wspólne cele. Stowarzyszenie informuje swoich członków o działalności i przepisach dotyczących branży transportowej...

VPR

International Package Association - VPR to stowarzyszenie zrzeszające obecnie 118 dostawców usług turystycznych, w tym znanych dostawców pakietów i usług w segmencie turystycznym turystyki autokarowej i grupowej, którzy zajmują się wzmacnianiem i marketingiem podróży grupowych i imprez własnych. Pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia są organizatorzy wycieczek pakietowych, znani również jako "Paketer".

E100

Firma serwisowa E100 jest znana nie tylko z karty paliwowej, ale także z niezawodnych i skutecznych rozwiązań, dzięki którym floty oszczędzają czas i pieniądze, zwłaszcza dzięki rabatom. Sieć E100 obejmuje około 12 000 stacji benzynowych w 32 krajach na całym świecie i obejmuje około 14 000 km dróg...