Green-Zones.eu › Produkty › Francja › Certificat qualité de l’Air

Plakietka ekologiczna Francja (Certificat qualité de l’Air)

★★★★★ 72698 x zakupione


Kolor: jest określany na podstawie danych pojazdu

Ważność: nieograniczony czasowo

• maszyna z nadrukiem z gwarancją ochrony przed promieniowaniem UV


Stock:dostępny

Czas dostawy: Przegląd


Łatwe zamawianie

Bezpieczna płatność

Szybka dostawa


Dalsze informacje

Wprowadzenie (cel, przeznaczenie, sens)

Francuska winieta została stworzona w ramach ustawy o transformacji systemu energetycznego, a w szczególności jej celów w zakresie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza we Francji. Celem jest zmniejszenie emisji i zanieczyszczeń powietrza w perspektywie średnio- i długoterminowej, promowanie nowych i energooszczędnych pojazdów oraz stopniowe wykluczanie z ruchu starych i zanieczyszczających środowisko pojazdów. Francuska plakietka środowiskowa ma na celu przede wszystkim redukcję emisji tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych.


Z dniem 01.07.2016 r. wprowadzono obowiązek posiadania "Certificat qualité de l'Air" na pojeździe w celu umożliwienia jazdy w strefie ekologicznej Paryża. Inne miasta i gminy, takie jak Grenoble, Lyon, Lille, Strasburg i Tuluza, śledziły i regulowały wprowadzenie francuskiej winiety w swoich odpowiednich dekretach.

Francuska winieta / plakietka została wprowadzona po serii działań rządu francuskiego. Działania te obejmują w szczególności trzeci plan ochrony środowiska i zdrowia na okres 2015-2019, plan redukcji poziomu pyłów w powietrzu na okres 2010-2015, plan awaryjny dotyczący jakości powietrza z 2012 r. oraz plan ochrony atmosfery z dn. 12.02.2015.

Już w 1998 r. we Francji wprowadzono pierwszą zieloną plakietkę ekologiczną „Pastille verte“, dzięki której pojazdom najbardziej przyjaznym środowisku zezwalano na jazdę także w czasie, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza był wysoki. Jednak z różnych przyczyn plakietkę wycofano w 2012 r.
Zgodnie z rozporządzeniem krajowym w sprawie plakietki francuskiej (Décret 2016-858 z dn. 29.06.2016 r.) plakietka francuska przyznawana jest w sześciu kategoriach i kolorach. Ma to na celu rozróżnienie najbardziej przyjaznych środowisku i najnowszych pojazdów od starszych i starych pojazdów, które zanieczyszczają środowisko.

Certificat qualité de l'air plakietki francuskiej wskazuje, czy dany pojazd spełnia poszczególne kryteria, takie jak odpowiedni poziom emisji substancji zanieczyszczających powietrze i efektywności energetycznej. Jako substancje zanieczyszczające powietrze należy tutaj rozumieć co najmniej pyły i tlenki azotu (NOx). Francuska plakietka jest zatem porównywalna z niemiecką winietą ekologiczną

Przypisanie typów pojazdów do kategorii winiet uregulowano w Décret n° 2016-858 z dnia 29.06.2016 r.

Istnieje 6 francuskich plakietek ekologicznych w 6 różnych kolorach: Szary, brązowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy i zielony. Winiety mają średnicę 70 milimetrów. Numery naklejek (5, 4, 3, 2, 1) są białe i oznaczają różne klasy zanieczyszczeń, a nie euronormę. Istnieje również pole z białą tablicą rejestracyjną, w którym tablica rejestracyjna pojazdu jest wydrukowana w kolorze czarnym. Ponadto, każdy Certificat qualité de l’Airposiada indywidualny kod matrycy danych 2D-DOC. Kod ten jest używany do szybkiej i skutecznej kontroli pojazdów. Pokazane tu naklejki są symbolicznymi obrazami.

Następujące pojazdy są dotknięte przez francuskie strefy ekologiczne i wymagają winiety przy wejściu, w zależności od szczytu zanieczyszczenia powietrza i miasta lub regionu:

Motocykle (L), samochód osobowy, kempingowy (M1), mikrobus (M2), autokar (M3), furgonetka (N1), ciężarówka (N2), samochód ciężarowy (N3)


Nie dotyczy maszyny rolnicze i leśne.

Aby uzyskać Certificat qualité de l'Air, należy spełnić minimalną normę dla benzyny i oleju napędowego Euro 2 lub 3.

W przypadku braku lub fałszywej plakietki francuskiej od 01.07.2017 obowiązywać będą kary grzywny, które są zależne od typu pojazdu. Kierowcy samochodów ciężarowych i autobusów muszą liczyć się z wyższymi karami pieniężnymi niż kierowcy samochodów osobowych czy motocykli.

  • 68 euro dla samochodów osobowych i wszystkich innych pojazdów (naruszenie „kara- kategoria 3“)
  • 135 euro dla samochodów ciężarowych i autobusów (naruszenie „kara-kategoria 4“)

Jeżeli kwota mandatu nie zostanie uiszczona najpóźniej w ciągu 45 dni, wówczas „kara-kategorii 3“ wzrasta do kwoty 180 euro, a „kara-kategorii 4“ do 375 euro.

Ważne informacje dla obcokrajowców:


W przypadku kary pieniężnej równej 70 euro lub więcej zgodnie z Dyrektywą UE 2011/82 z dn. 25.10.2011 r. „w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu ruchu drogowego“ w razie nieuiszczenia kwoty orzeczonej kary w kraju ojczystym wszczęte zostanie postępowanie egzekucyjne, w ramach którego orzeczona może zostać kara aresztu.

Ogólne wyjątki od wymogu stosowania plakietki we francuskich strefach ekologicznych są bardzo ograniczone. Chodzi tutaj głównie o pojazdy służb publicznych (policja, straż pożarna, pogotowie itp.) i inne pojazdy przedsiębiorstw publicznych.
Wszystkie pojazdy, które mogą otrzymać plakietkę francuską, są zobowiązane do jej nabycia. Osoby o ograniczonej sprawności ruchowej posiadające kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych muszą nadal posiadać francuską winietę, chociaż są one zwolnione z ewentualnych zakazów prowadzenia pojazdów. Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych są takie same w całej Europie, dzięki czemu pojazdy osób niepełnosprawnych są rozpoznawalne nawet za granicą.

Każde miasto reguluje wyjątki indywidualnie, tak że w Paryżu, na przykład, dopuszcza się pojazdy niepełnosprawne ZFE i samochody klasyczne starsze niż 30 lat.

FAQ

O ile nie zmieni się silnik lub norma emisji spalin pojazdu lub numer rejestracyjny, plakietka jest ważna przez cały okres użytkowania pojazdu. To znaczy, że nie musisz co roku kupować nowego.

 

Plakietka ekologiczna musi być przyklejona po lewej lub prawej stronie wewnętrznej strony przedniej szyby. Nie ma znaczenia, czy jest na górze czy na dole. Najważniejsze jest to: wyraźnie widoczne!
Ponieważ pojazdy silnikowe, takie jak motocykle, nie mają przedniej szyby, naklejka musi być przymocowana do zewnętrznej strony błotnika za pomocą folii nośnej.

W zasadzie: Tak! Certificat qualité de l'Air jest ważny tylko wtedy, gdy jest przyklejony. Ponieważ jednak czas dostawy jest czasem bardzo długi i nie ma możliwości zakupu naklejki na miejscu, wydruk naklejki elektronicznej jest ważny w okresie przejściowym do czasu otrzymania przez pocztę oryginalnej naklejki.

Nie! Dozwolone jest dołączanie wyłącznie plakietki ekologicznej z aktualnie obowiązującą tablicą rejestracyjną. Musi być wyraźnie i natychmiast rozpoznawalny z zewnątrz. Jeżeli na przedniej szybie przyklejonych jest kilka plakietek z różnymi tablicami rejestracyjnymi, kontrola może skutkować grzywną w wysokości.

Najlepszym sposobem na usunięcie starych plakietek jest użycie skrobaka do plakietek (podobnego do skrobaka do szkła) lub ostrożne podgrzanie plakietki pistoletem grzewczym tak, aby klej odpadł. Ostrożnie! Różnica temperatur, szczególnie w zimne dni, może uszkodzić przednią szybę.

Nasze plakietki posiadają 2-letnią gwarancję ochrony przed promieniowaniem UV - i to bez żadnych "jeśli" i "ale"! Wystarczy, że wyślesz nam zdjęcie wyblakłej plakietki, a my wyślemy Ci nowe natychmiast i bezpłatnie.

Plakietka ekologiczna jest taka, że zostanie zniszczona, gdy zejdzie, więc należy zakupić nową plakietkę. W wielu przypadkach firmy ubezpieczeniowe pokryją nie tylko koszt nowej szyby przedniej, ale również koszt nowej plakietki. W związku z tym należy zakupić nową plakietkę.