Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Podjęto decyzję o wprowadzeniu w Europie kolejnej plakietki ekologicznej!

Aby uniknąć mandatów, trzeba na czas uzyskać potrzebne informacje!

Centralny portal dla europejskich stref ekologicznych

Coraz więcej ustawowych zakazów ruchu i nowych plakietek ekologicznych w Europie

Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach i gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu.
Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r.
Z niej wynikają krajowe przepisy i regulacje, które wdrażane są następnie albo na poziomie regionalnym albo krajowym w odpowiednich krajach Unii Europejskiej lub są stosowane w miastach i gminach w oparciu o skomplikowane krajowe lub lokalne regulacje szczególne lub wyjątkowe.

W związku z tym Green-Zones wskazuje uczestnikom ruchu przemysłowego i turystycznego ruchu samochodowego w Europie, jakiego rodzaju strefy ekologiczne stworzono w danych krajach, jakie obowiązują regionalne przepisy i regulacje wyjątkowe oraz jakie plakietki ekologiczne i winiety konieczne są w celu wjazdu, ew. które można u nas nabyć, aby uniknąć płacenia kar pieniężnych, które w niektórych przypadkach są ekstremalnie wysokie, z tytułu bezprawnego wjazdu do strefy ekologicznej.

We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...
Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta Crit’Air obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do stref ekologicznych ...
Pierwsze Zielone strefy ekologiczne zostały utworzone 01.03.2007 r. Ich celem jest obniżenie obciążenia pyłowego w miastach i gminach. Z uwagi na wzrastający poziom emisji tlenków azotu od 2018 r. będą tworzone dodatkowe stałe i czasowe strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
W dn. 01.01.2008 r. wprowadzono w Niemczech plakietkę ekologiczną. Plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4, które wjeżdżają do niemieckich stref ekologicznych. Plakietka ekologiczna jest konieczna dla wszystkich pojazdów wieloosiowych w Niemczech ...
Strefy ekologiczne w Austrii obowiązują dla całego europejskiego ruchu ciężarowego od dn. 01.01.2015 r. Na mocy austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze (IG-L) z dn. 30.09.1997 r. oraz Rozporządzenia z dn. 06.04.2012 r. wprowadzono strefy ekologiczne i zakazy wjazdu w 6 z 9 krajów związkowych ...
Wprowadzona 01.01.2015 r. w Austrii plakietka ekologiczna przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów w austriackich strefach ekologicznych. Aktualnie jest ona obowiązkowa tylko dla pojazdów użytkowych. Dla samochodów osobowych zakup plakietki ekologicznej jest na razie dobrowolny ...
Począwszy od 2017 r. w wielu miastach w Belgii powstały strefy ekologiczne. Strefy te, znane w Belgii LEZ (Strefa Niskiej Emisji), wymagają wcześniejszej rejestracji każdego pojazdu przed wjazdem do strefy oraz dodatkowo opłaconego biletu ekologicznego dla starszych klas EURO ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Belgii ...
Jeżeli pojazd nie spełnia wymogów normy EURO 4, nie otrzyma zielonego EcoStickera, a co za tym idzie – prawa do wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej. Aby jednak uzyskać dopuszczenie jednostkowe w formie czerwonego EcoStickera niezbędne jest wypełnienie kilku formalności ...
Wprowadzona 01.11.2011 r. w Danii plakietka ekologiczna Ecosticker przyznawana jest autobusom i samochodom ciężarowym, o ile spełniają one wymogi normy EURO 4. Duńska plakietka ekologiczna jest wymagana dla pojazdów, których masa przekracza 3,5 t, w celu wjazdu do różnych duńskich stref ekologicznych i uniknięcia bardzo wysokich kar pieniężnych w wysokości 2.700 euro ...
In Spanien sind in den großen Städten Umweltzonen eingerichtet worden, in die bei schlechter Wetterlage und hohen Schadstoffwerten nur bestimmte Fahrzeuge einfahren dürfen. In den in Low-Emission-Zone und Zero-Emission-Zone unterschiedenen Zonenflächen (und Parkflächen) werden Elektro- und Hybridfahrzeuge stark bevorteilt ...
Die seit 2017 in Spanien eingeführte Distintivo-Ambiental wird in 4 unterschiedlichen Kategorien zugeteilt. Die Umweltplakette gilt für alle Fahrzeugtypen in allen spanischen Umweltzonen. Ältere Fahrzeuge bekommen keine Plakette und können bei hohen Luftschadstoffwerten ein Fahrverbot erhalten ...

Europejskie strefy ekologiczne i aplikacja Green-Zones

Wzrastają wymagania dla logistyki i spedycji jak również turystycznej komunikacji autobusowej i prywatnej w Europie. Kiedy, gdzie i jak będą tworzone w Europie w jakich miastach strefy ekologiczne i na jakie regulacje należy zwrócić uwagę przy wjeździe?
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej, a w jakich dniach i godzinach które typy pojazdów muszą zwrócić uwagę na zakaz wjazdu, aby nie płacić wysokich kar pieniężnych.
Z tego powodu Green-Zones informuje na swoich różnych portalach informacyjnych na ponad 40 stronach internetowych w Europie w prawie 20 językach o strefach ekologicznych i koniecznych dla nich plakietkach i winietkach ekologicznych.

Wszystkie usługi, jakie klienci Green-Zones otrzymają dodatkowo za darmo przy zakupie plakietki ekologicznej, znajdą Państwo w naszej ulotce informacyjnej 1,5MB. Szczegółowe usługi i warunki korzystania z aplikacji Green-Zones dla europejskich stref ekologicznych znajdą Państwo tutaj.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
W kwietniu 2016 r. uchwalono w Niemczech projekt wprowadzenia niebieskiej plakietki. Ta plakietka wraz z utworzeniem niebieskich stref ekologicznych ma na celu zredukowanie wartości NOx w miastach. Niemiecka polityka wstrzymała na razie w dniu 7.10.2016 wprowadzenie Niebieskiej Plakietki aby poszukać alternatyw ...
Od 2018 r./2019 r. w Czechach zostanie wprowadzona plakietka emisji „Emisni-Plaketa“. Plakietka emisji jest obowiązkowa dla samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów i motocykli i, na wniosek, będzie przyznawana pojazdom spełniającym normy EURO3 i EURO4 w kolorach czerwonym, żółtym i zielonym. Od tego czasu na terytorium Czech będzie można tworzyć strefy ekologiczne, tak jak ma to mieć miejsce w Pradze w 2018/2019 r. ...
W dn. 01.10.2015 r. wprowadzono w Niemczech e-plakietkę, dzięki której możliwe są przywileje w zakresie parkowania i używania buspasów. E-plakietkę wystawia się tylko dla pojazdów zasilanych elektrycznie nie zarejestrowanych w Niemczech, aby móc je zestawić z pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, które są oznaczone znakiem „E” ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej. Więcej na temat usług informacyjnych Green-Zones w czasie rzeczywistym tutaj ...
Targi Bus2Bus w Berlinie są centralnym punktem spotkań w temacie nowoczesnych autobusów. Poza najnowszymi pojazdami można również zapoznać się z najnowszymi technologiami oraz rozwiązaniami dla przemysłu autobusowego w epoce cyfrowej. Wśród uczestników będzie również Green Zones, ponieważ chcemy przedstawić osobiście Państwu naszą nowo opracowaną aplikację Fleet-App.  ...
Wystawa Transport2019, która odbywa się w MCH Exhibition Centre w Herning (Dania), jest miejscem spotkań całego sektora transportu towarowego i pasażerskiego w Skandynawii. Ponieważ pojazdy z i do Skandynawii muszą przejeżdżać przez wiele stref ekologicznych, mogą one wiele zyskać dzięki serwisowi stref ekologicznych w Green Zones!  ...
Logistyka transportu jest centrum globalnej branży logistycznej. Targi wraz z towarzyszącym im programem konferencji prezentują odpowiednie rozwiązania dla każdej potrzeby. Logistyka transportu łączy w sobie innowacyjne produkty, technologie i systemy ze skoncentrowaną wiedzą ekspercką oraz wysokim stopniem orientacji.  ...