Choose your language:
Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Podjęto decyzję o wprowadzeniu w Europie kolejnej plakietki ekologicznej!

Aby uniknąć mandatów, trzeba na czas uzyskać potrzebne informacje!

Centralny portal dla europejskich stref ekologicznych

Coraz więcej ustawowych zakazów ruchu i nowych plakietek ekologicznych w Europie

Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach i gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu.
Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r.
Z niej wynikają krajowe przepisy i regulacje, które wdrażane są następnie albo na poziomie regionalnym albo krajowym w odpowiednich krajach Unii Europejskiej lub są stosowane w miastach i gminach w oparciu o skomplikowane krajowe lub lokalne regulacje szczególne lub wyjątkowe.

W związku z tym Green-Zones wskazuje uczestnikom ruchu przemysłowego i turystycznego ruchu samochodowego w Europie, jakiego rodzaju strefy ekologiczne stworzono w danych krajach, jakie obowiązują regionalne przepisy i regulacje wyjątkowe oraz jakie plakietki ekologiczne i winiety konieczne są w celu wjazdu, ew. które można u nas nabyć, aby uniknąć płacenia kar pieniężnych, które w niektórych przypadkach są ekstremalnie wysokie, z tytułu bezprawnego wjazdu do strefy ekologicznej.

Green-Zones-App dla turystów i samochodów
Turyści oraz kierowcy samochodów osobowych używają bezpłatnej aplikacji Green-Zones-App dla stref ekologicznych w Europie. Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej nie wystarcza w Europie.
Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej.

Green-Zones Fleet-App dla autobusów i trucks
Zakazy dla pojazdów z silnikiem diesla i strefy środowiska stanowią nowe zagrożenie dla flot. Wymagania stawiane logistyce oraz transportowi handlowemu, jak również turystycznemu i liniowemu transportowi autobusowemu w Europie cały czas rosną. W konsekwencji niektóre rodzaje stref ochrony środowiska stanowią prawie całkowicie nieobliczalne ryzyko, czy i kiedy można osiągnąć cele podróży.  Zamów Fleet-App tutaj.

Gminny spór tworzy wspaniałe dywany patchworkowe. Portal stref ekologicznych Green-Zones zidentyfikował europejskie strefy ekologiczne, których kształty i kontury są tak dziwaczne, że mogą albo przypominać inne kształty albo mogłoby pochodzić z bajek przepełnionych fantazją ...
Lyon daleko przed Madrytem i niemieckim Wiesbaden. Portal stref ekologicznych Green-Zones ustalił, w których europejskich strefach ekologicznych w roku 2019 wystąpiły najwyższe wartości tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe dla człowieka i przyrody  ...
Niemieckie ministrefy dla diesli mieszczą się na boisku piłkarskim.Portal stref ekologicznych Green-Zones ustalił rozmiary najmniejszych europejskich stref ekologicznych, mierząc ich długość i szerokość ...
Niemieckie strefy z najwyższymi wartościami ozonu. Portal stref ekologicznych Green-Zones ustalił, w których europejskich strefach ekologicznych latem 2019 osiągnięto najwyższe wartości ozonu, trującego, powodującego prawdopodobnie raka, gazu ...
Francja zdecydowanym liderem celów podróży. Portal stref ekologicznych Green-Zones wyłonił najpiękniejsze strefy ekologiczne Europy, które warte są odwiedzenia z powodu swoich zabytków Kultury, miejsc historycznych czy po prostu jako tajny typ ...
Już w 1995 roku ogłoszono walkę przeciw pyłom zawieszonym i "spółce".  Portal Green-Zones określił, kiedy w europejskich miastach utworzono pierwsze strefy ekologiczne w celu zmniejszenia zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi ...
Jazda bez ważnej plakietki kosztuje do 2 700 EUR - Portal Green-Zones zdiagnozował europejskie strefy ekologiczne, w których naruszenia są karane najsurowiej. Może to znacznie zmniejszyć budżet urlopowy, zwłaszcza w okresie wakacyjnym ...
Strefa austriacka z powierzchnią 20.000 km² tuż przed Francją. Portal Green-Zones określił wymiary największych europejskich stref ekologicznych, mierzone wysokością i szerokością w kierunku północ-południe i wschód-zachód ...
We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...
Wprowadzona 01.07.2016 r. we Francji winieta Crit’Air przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Winieta Crit’Air obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do stref ekologicznych ...
Pierwsze Zielone strefy ekologiczne zostały utworzone 01.03.2007 r. Ich celem jest obniżenie obciążenia pyłowego w miastach i gminach. Z uwagi na wzrastający poziom emisji tlenków azotu od 2018 r. będą tworzone dodatkowe stałe i czasowe strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
W dn. 01.01.2008 r. wprowadzono w Niemczech plakietkę ekologiczną. Plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4, które wjeżdżają do niemieckich stref ekologicznych. Plakietka ekologiczna jest konieczna dla wszystkich pojazdów wieloosiowych w Niemczech ...
Strefy ekologiczne w Austrii obowiązują dla całego europejskiego ruchu ciężarowego od dn. 01.01.2015 r. Na mocy austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze (IG-L) z dn. 30.09.1997 r. oraz Rozporządzenia z dn. 06.04.2012 r. wprowadzono strefy ekologiczne i zakazy wjazdu w 6 z 9 krajów związkowych ...
Wprowadzona 01.01.2015 r. w Austrii plakietka ekologiczna przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów w austriackich strefach ekologicznych. Aktualnie jest ona obowiązkowa tylko dla pojazdów użytkowych. Dla samochodów osobowych zakup plakietki ekologicznej jest na razie dobrowolny ...
Począwszy od 2017 r. w wielu miastach w Belgii powstały strefy ekologiczne. Strefy te, znane w Belgii LEZ (Strefa Niskiej Emisji), wymagają wcześniejszej rejestracji każdego pojazdu przed wjazdem do strefy oraz dodatkowo opłaconego biletu ekologicznego dla starszych klas EURO ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Belgii ...
Jeżeli pojazd nie spełnia wymogów normy EURO 4, nie otrzyma zielonego EcoStickera, a co za tym idzie – prawa do wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej. Aby jednak uzyskać dopuszczenie jednostkowe w formie czerwonego EcoStickera niezbędne jest wypełnienie kilku formalności ...
Wprowadzona 01.11.2011 r. w Danii plakietka ekologiczna Ecosticker przyznawana jest autobusom i samochodom ciężarowym, o ile spełniają one wymogi normy EURO 4. Duńska plakietka ekologiczna jest wymagana dla pojazdów, których masa przekracza 3,5 t, w celu wjazdu do różnych duńskich stref ekologicznych i uniknięcia bardzo wysokich kar pieniężnych w wysokości 2.700 euro ...
In Spanien sind in den großen Städten Umweltzonen eingerichtet worden, in die bei schlechter Wetterlage und hohen Schadstoffwerten nur bestimmte Fahrzeuge einfahren dürfen. In den in Low-Emission-Zone und Zero-Emission-Zone unterschiedenen Zonenflächen (und Parkflächen) werden Elektro- und Hybridfahrzeuge stark bevorteilt ...
Die seit 2017 in Spanien eingeführte Distintivo-Ambiental wird in 4 unterschiedlichen Kategorien zugeteilt. Die Umweltplakette gilt für alle Fahrzeugtypen in allen spanischen Umweltzonen. Ältere Fahrzeuge bekommen keine Plakette und können bei hohen Luftschadstoffwerten ein Fahrverbot erhalten ...
Strefy ekologiczne Praga 1 i 2 (strefa czerwona/niebieska) zostały wprowadzone w latach 1999/2006 i obejmują prawie całe centrum Pragi. Ogólny zakaz prowadzenia autobusów i samochodów ciężarowych klasy EURO 0-3. Wjazd autobusów i samochodów ciężarowych EURO 4-6 jest dozwolony tylko po wcześniejszej rejestracji (4 tygodnie wcześniej!) ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Czechach ...
W Niderlandach istnieje 15 stref ekologicznych. Strefy, które znajdują się głównie w południowej części kraju, zostały utworzone w latach 2007-2019. Oprócz większego obszaru Amsterdamu na szczególną uwagę zasługuje port w Rotterdamie, który wymaga uprzedniej rejestracji w celu uniknięcia wysokich kar pieniężnych (wysoka grzywna) ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Niderlandach ...
W Wielkiej Brytanii istnieje 8 stref ekologicznych, które zostały ustanowione w latach 2008-2019. Tylko trzy strefy regulują dostęp do wielu typów pojazdów w Londynie. Tutaj, złożone rejestracje są wymagane przed wjazdem, aby uniknąć czasami bardzo wysokich kar, które mają zastosowanie, na przykład, w ultra-niskiej strefie emisji ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Wielkiej Brytanii ...
W Szwecji istnieje 8 stref ekologicznych.Strefy, które znajdują się głównie w południowej części kraju, zostały utworzone w latach 1995-2019 i zostaną rozszerzone w przyszłości. Strefy ekologiczne w Szwecji są ważne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ...
W Finlandii jedyna strefa ekologiczna znajduje się w stolicy Helsinkach. Strefa, ważna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, weszła w życie 1.05.2010 r. i obejmuje centrum miasta Helsinek na południe od Hakamäentie. Zakazy jazdy dotyczą m.in. samochodów ciężarowych dłuższych niż 12m ...

Europejskie strefy ekologiczne i aplikacja Green-Zones

Wzrastają wymagania dla logistyki i spedycji jak również turystycznej komunikacji autobusowej i prywatnej w Europie. Kiedy, gdzie i jak będą tworzone w Europie w jakich miastach strefy ekologiczne i na jakie regulacje należy zwrócić uwagę przy wjeździe?
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej, a w jakich dniach i godzinach które typy pojazdów muszą zwrócić uwagę na zakaz wjazdu, aby nie płacić wysokich kar pieniężnych.
Z tego powodu Green-Zones informuje na swoich różnych portalach informacyjnych na ponad 40 stronach internetowych w Europie w prawie 20 językach o strefach ekologicznych i koniecznych dla nich plakietkach i winietkach ekologicznych.

Wszystkie usługi, jakie klienci Green-Zones otrzymają dodatkowo za darmo przy zakupie plakietki ekologicznej, znajdą Państwo w naszej ulotce informacyjnej 1,5MB. Szczegółowe usługi i warunki korzystania z aplikacji Green-Zones dla europejskich stref ekologicznych znajdą Państwo tutaj.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
W kwietniu 2016 r. uchwalono w Niemczech projekt wprowadzenia niebieskiej plakietki. Ta plakietka wraz z utworzeniem niebieskich stref ekologicznych ma na celu zredukowanie wartości NOx w miastach. Niemiecka polityka wstrzymała na razie w dniu 7.10.2016 wprowadzenie Niebieskiej Plakietki aby poszukać alternatyw ...
W dn. 01.10.2015 r. wprowadzono w Niemczech e-plakietkę, dzięki której możliwe są przywileje w zakresie parkowania i używania buspasów. E-plakietkę wystawia się tylko dla pojazdów zasilanych elektrycznie nie zarejestrowanych w Niemczech, aby móc je zestawić z pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, które są oznaczone znakiem „E” ...
Plakietki europejskie
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
Turyści oraz kierowcy samochodów osobowych używają bezpłatnej aplikacji Green-Zones-App dla stref ekologicznych w Europie. Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej nie wystarcza w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej ...
Zakazy dla pojazdów z silnikiem diesla i strefy środowiska stanowią nowe zagrożenie dla flot. Wymagania stawiane logistyce oraz transportowi handlowemu, jak również turystycznemu i liniowemu transportowi autobusowemu w Europie cały czas rosną. W konsekwencji niektóre rodzaje stref ochrony środowiska stanowią prawie całkowicie nieobliczalne ryzyko, czy i kiedy można osiągnąć cele podróży ...
Pył i tlenki azotu – przede wszystkim pochodzące z pojazdów z silnikiem diesla – to przyczyna powstawania w Europie coraz większej ilości stref ekologicznych i wprowadzania plakietek. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...
Logistyka transportu jest centrum globalnej branży logistycznej. Targi wraz z towarzyszącym im programem konferencji prezentują odpowiednie rozwiązania dla każdej potrzeby. Logistyka transportu łączy w sobie innowacyjne produkty, technologie i systemy ze skoncentrowaną wiedzą ekspercką oraz wysokim stopniem orientacji.  ...