< Show all posts

Truck Summit: Czy istnieją teraz groźby wprowadzenia zakazów dla nowych ciężarówek z silnikiem diesla?

Niemiecka pomoc na ochronę środowiska (Deutsche Umwelthilfe) ubolewa nad rzeczywistą emisją nowych samochodów ciężarowych na drogach i wzywa do ponownego przemyślenia tej kwestii.

Firmy logistyczne od lat dostosowują się do nowych wyzwań w transporcie towarowym. Floty są stale odnawiane, ponieważ starsze ciężarówki nie mogą już wjeżdżać do wielu stref o niskiej emisji zanieczyszczeń w Europie. W większości przypadków dozwolone są tylko pojazdy spełniające normy EURO 5 i EURO 6, czyli takie, które nie są starsze niż około 10 lat.

Krótko przed szczytem ciężarówek, Organizacja Deutsche Umwelthilfe (DUH) opublikowała pomiary, które klasyfikują nawet nowe ciężarówki jako emitery spalin, ponieważ emisja tlenków azotu przez mniej więcej co drugą ciężarówkę jest prawdopodobnie powyżej prawnie określonych limitów dla tych norm. Według DUH przyczyną tego powinny być uszkodzone układy oczyszczania spalin lub urządzenia wyłączające używane przez właściciela pojazdu, które następnie prowadzą do zwiększonej emisji spalin podczas eksploatacji pojazdu na drodze. Czarna owca, która oszukuje takimi metodami, może stać się katastrofą dla firm transportowych w Europie. Wynika to z faktu, że DUH wzywa do drastycznego zmniejszenia dotacji na drogowy transport towarowy oraz do przestawienia się na transport kolejowy. Ostro krytykują oni premię za zakup ciężarówek EURO6, której domagał się federalny minister transportu Andreas Scheuer. Organizacja powołuje się na Szwajcarię jako model kolejowego transportu towarowego, gdzie aż 70% transportu odbywa się tą trasą w Alpach, a 37% na nizinach. W Niemczech odsetek ten wynosi tylko 18%. DUH krytykuje również brak kontroli na autostradach, który mógłby spowodować wycofanie brudnych ciężarówek z ruchu.  

W związku z tym minister transportu jest zobowiązany do podjęcia działań w sprawie podmiotów zanieczyszczających spaliny. Takie kontrole mogłyby rzeczywiście zagwarantować, że ciężarówki przestrzegające przepisów będą mogły nadal poruszać się po drogach w Europie. W przeciwnym razie, w związku ze skargą Komisji Europejskiej przeciwko Niemcom w związku z nadmiernym poziomem tlenków azotu, istnieje ryzyko, że wkrótce mogą zostać wprowadzone zakazy dla samochodów ciężarowych spełniających normę EURO 5, co poważnie uderzy w firmy spedycyjne i logistyczne.  

To tylko kwestia czasu, zanim tradycyjna ciężarówka zniknie, jak wczoraj rząd niemiecki zdecydował o przyszłości ruchu ciężarowego. Do 2030 r. jedna trzecia ruchu musi być wykonywana przez ciężarówki z napędem hybrydowym, ciężarówki E, ciężarówki z napędem wodorowym lub przez planowane 4.000 km linii napowietrznych.  

W naszej aplikacji Green-Zones App oraz na naszej stronie internetowej green-zones.eu można dowiedzieć się, gdzie w Niemczech i w Europie obowiązują już zakazy jazdy z silnikiem diesla i gdzie jeszcze można bezpiecznie wjechać swoją ciężarówką.