< Show all posts

Strefy niskiej emisji i zakazy prowadzenia pojazdów: Co się stanie w 2022 roku?

Pierwotnie w kończącym się roku miał wejść w życie cały szereg nowych przepisów i ograniczeń w prowadzeniu pojazdów. Jednak nieprzewidywalna pandemia spowodowała, że wiele gmin i konurbacji odłożyło wprowadzenie strefy środowiskowej lub w ogóle z niej zrezygnowało, ponieważ poziom zanieczyszczenia uległ poprawie. To ostatnie może być bezpośrednio związane z mniejszym ruchem w czasie godzin policyjnych. Mimo to w Green-Zones® pokazujemy, gdzie jeszcze coś się dzieje i kogo będą dotyczyć przyszłe zakazy jazdy w 2022 roku.

Niemcy:

W Limburgii, strefa środowiskowa jest planowana na kwiecień, ale obejmuje tylko jedną drogę, część B8 pomiędzy Diezer i Wiesbadener Straße. Tam wolno jeździć tylko dieslami klasy 6 i benzyniakami klasy 3. Mieszkańcy mają jeszcze okres karencji do 30 września 2022 r. Dla kierowców nie jest jeszcze całkiem beznadziejnie, bo jeśli do końca 2021 r. wartości powietrza cudownie się poprawią, nie będzie zakazów jazdy.  

Francja:

We Francji cała seria nowych stref niskoemisyjnych powinna zostać wprowadzona w 2021 roku. Przedsięwzięcie to było wielokrotnie odkładane, między innymi z powodu pandemii. Nawet teraz nie jest jasne, w których miastach zostaną wprowadzone strefy niskiej emisji, chociaż wiele miast jest prawnie zobowiązanych do ich wprowadzenia.

W Lille wprowadzenie strefy niskiej emisji było pierwotnie planowane na zeszły rok, ale zostało przełożone na styczeń 2022 roku. Jednak nawet na tym etapie nie jest jasne, czy strefa rzeczywiście wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.

Strefa ekologiczna w Tuluzie została zaplanowana już we wrześniu 2021 roku, odsłonięto nawet odpowiednie znaki, pojazdy z francuską naklejką 5 i bez naklejki miały być zakazane. Odpowiedni dekret był gotowy do podpisania przez trzech burmistrzów zainteresowanych gmin. Ale potem ustalono na szczeblu krajowym, że tylko prefekt konurbacji może ją podpisać. Aby dekret był prawnie niepodważalny, musi teraz zostać przeredagowany. Nie jest jeszcze pewne, kiedy to nastąpi.

Po tym, jak w Lyonie uformowali się przeciwnicy strefy środowiskowej, przeprowadzono konsultacje społeczne, w których każdy mógł wyrazić swoją opinię. Konsultacje obywatelskie mają potrwać do 5 lutego 2022 r. Zakaz jazdy dla samochodów osobowych bez naklejek i z naklejką 5 planowany jest na lato 2022 r. Przypominamy: samochody dostawcze i ciężarowe z naklejkami 4 i 3 również nie mogą już wjeżdżać. Dyskutuje się również nad włączeniem autostrad M6/M7 (dawniej: A6/A7) do strefy niskiej emisji.

W Strasburgu do tej pory istniała tymczasowa strefa dla aglomeracji (Eurometropolis). Zostanie on teraz przekształcony w stałą strefę. Od 1 stycznia 2022 r. wszystkie pojazdy bez naklejki lub z naklejką 5 nie będą wpuszczane na teren kraju. Teoretycznie. Ponieważ w praktyce mandaty i grzywny będą wręczane dopiero rok później. Pierwszy rok służy jako tak zwany "rok pedagogiczny".  

Strefa niskiej emisji w St. Etienne wejdzie w życie 31 stycznia 2022 roku. Do 2027 r. dotyczy to tylko samochodów ciężarowych i lekkich pojazdów użytkowych bez naklejek. Od stycznia 2025 r. pojazdy z naklejkami 4 i 5 będą wyłączone. Motocykle i pojazdy prywatne będą miały swobodny przejazd.  

Od 30 sierpnia na wielu paryskich drogach obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. W przyszłym roku, 1 lipca, z ruchu zostaną wyłączone również pojazdy z francuską naklejką 3.

Grenoble często boryka się z problemem zanieczyszczenia powietrza ze względu na swoje położenie w górskiej dolinie. Również tutaj, podobnie jak w Paryżu, naklejki 3 nie będą już dozwolone od 1 lipca 2022 r. Lekkie samochody dostawcze i ciężarowe będą musiały od tego dnia posiadać na przedniej szybie naklejkę klasy 2.

Największym punktem spornym w Nicei jest Boulevard des Anglais, który biegnie wzdłuż wybrzeża. Jej status jako drogi głównej musi zostać zmieniony, aby w ogóle można było wprowadzać tam zakazy jazdy. Projekt "strefy ekologicznej" przewiduje zakaz wjazdu ciężarówek (N2, N3) z centrum miasta i bulwaru nadmorskiego, które mają francuską nalepkę poniżej 4.

W Rouen na północy Francji strefa ekologiczna, która została wprowadzona dopiero w lipcu 2021 roku, ma zostać rozszerzona 1 stycznia 2022 roku. Nadal jednak trwają dyskusje, które części miasta powinny zostać włączone do strefy niskiej emisji. Osoby prawne prowadzące samochody dostawcze i ciężarowe bez naklejek lub z naklejkami 4 i 5 są nadal objęte zakazem prowadzenia pojazdów. Od 1 lipca 2022 r. zakaz jazdy obejmie również wszystkie inne rodzaje pojazdów, nawet jeśli są one używane prywatnie.

Holandia:

Holandii nie podoba się francuski patchwork. Tam wszystkie istniejące strefy środowiskowe są zaostrzane w tym samym czasie. W 13 miastach samochody ciężarowe (N2, N3) mogą wjeżdżać tylko z Euro 6. Ponadto, w styczniu w Haarlem zostanie wprowadzona nowa strefa niskiej emisji. 13 miast, których to dotyczy, to: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Haga, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, 's-Hertogenbosch, Tilburg i Utrecht.

Belgia:

Bruksela zacieśnia również swoją strefę środowiskową. Pojazdy z olejem napędowym Euro 4 nie będą już miały dostępu od 1 stycznia 2022 roku. Największa zmiana nastąpi w następnym roku, kiedy to cała Walonia, południowa część kraju, stanie się jedną strefą niskiej emisji.  

Szwecja:

W stolicy Szwecji istnieją dwie strefy niskiej emisji, z których jedna obejmuje tylko jedną ulicę. Tam, przy Hornsgatan w sztokholmskiej dzielnicy Södermalm, od 1 lipca 2022 r. wszystkie samochody, minibusy i vany napędzane olejem napędowym muszą mieć Euroklasę 6.

Hiszpania:

W Madrycie, 13 września 2021 r. podjęto decyzję o stopniowym ogłaszaniu całego miasta strefą ekologiczną. Rozpocznie się ona w dniu 1 stycznia 2022 r. Strefa ta będzie się wtedy nazywać Distrito Centro. W obrębie autostrady M-30 będą mogli wjechać tylko mieszkańcy lub nierezydenci, którzy posiadają naklejkę. Sama autostrada M-30 jest wyłączona z ruchu - ale tylko do przyszłego roku, kiedy to również ona zostanie objęta strefą. Co jeszcze się zmienia: Handlarze posiadający samochody bez naklejki (tzw. pojazdy typu A) mają zakaz wjazdu. Od przyszłego roku będą oni mogli wjechać maksymalnie trzema pojazdami, niezależnie od naklejki. Ciężarówki cięższe niż 3,5 tony nie będą mogły wjeżdżać do strefy przez kolejny rok, do 1 stycznia 2023 roku.

Zaostrzone zostaną również przepisy dotyczące barcelońskiej strefy niskiej emisji. Od 01.01.2022 ciężkie samochody ciężarowe klasy N2 i N3 oraz lekkie autobusy klasy M2 będą musiały posiadać co najmniej Euronormę 4. Autokary klasy M3 będą miały tutaj jeszcze czas do 01.07.2022, po czym wjazd dla Euro 0-3 będzie zabroniony.  

Dania:

W Danii nie ma już naklejek, ale odczytuje się tablice rejestracyjne i rozpoznaje rok pierwszej rejestracji. Od 1 stycznia 2022 r. autobusy i ciężarówki napędzane olejem napędowym muszą spełniać normę Euro 6 we wszystkich czterech strefach ekologicznych w całym kraju, tzn. muszą być zarejestrowane po raz pierwszy po 1 stycznia 2015 r., aby mogły wjechać do stref ekologicznych. Od 1 lipca 2022 r. samochody dostawcze muszą być zarejestrowane po 1 stycznia 2012 r. Dla starszych pojazdów, dowód modernizacji z filtrem cząstek stałych lub wymaganej normy Euro muszą być przedstawione.

Zjednoczone Królestwo:

Od 30 maja 2022 r. w Manchesterze powstanie strefa ekologiczna. Samochody ciężarowe z silnikiem wysokoprężnym o masie powyżej 3,5 tony będą musiały posiadać Euroklasę 6. Pojazdy napędzane olejem napędowym poniżej 3,5 tony muszą mieć Euroklasę 6. Pojazdy napędzane benzyną poniżej 3,5 tony muszą mieć co najmniej Euro 4. Prywatnie używane samochody, motocykle i motorowery nie są dotknięte ograniczeniami. Taksówki i usługi transportowe napędzane olejem napędowym również muszą spełniać normę Euro 6, samochody benzynowe znowu tylko Euro 4. Wszystkie pojazdy, które nie spełniają wymagań strefy, muszą płacić dzienną opłatę w zależności od wielkości i typu pojazdu.