< Show all posts

Śmierć z powodu astmy spowodowanej zanieczyszczeniem powietrza?

Sąd w Londynie ma zadecydować, czy śmierć 9-latka z powodu astmy jest bezpośrednio spowodowana nadmiernym zanieczyszczeniem powietrza. Procedura ta może stać się precedensem o ogromnych konsekwencjach dla stref ekologicznych i zakazów jazdy.

W 2013 roku 9-letnia dziewczynka zmarła na ostrą niewydolność oddechową po coraz silniejszych atakach astmy. W 2014 r. sąd zarządził dalsze dochodzenie w celu ustalenia, w jakim stopniu zanieczyszczenie powietrza w jej domu, na ruchliwym skrzyżowaniu w Londynie, przyczyniło się do jej śmierci lub nawet bezpośrednio ją spowodowało. Limity tlenków azotu były tam od lat przekraczane, podobnie jak w większości innych obszarów Londynu.

Obecnie udowodniono, że złe powietrze może powodować astmę i zapalenie oskrzeli, ale także choroby układu krążenia i zaburzenia psychiczne. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że około 4,5 miliona ludzi umiera każdego roku w wyniku zanieczyszczenia powietrza. W UE liczba ta wynosi około 400 000 osób. Ponieważ jednak oddychanie złym powietrzem może mieć na przestrzeni lat wiele różnych skutków, ale jednocześnie pewną rolę odgrywają również wcześniejsze choroby, styl życia i inne czynniki środowiskowe, trudno jest bezpośrednio powiązać śmierć, na przykład z nadmiernym stężeniem cząstek stałych lub tlenku azotu. Na przykład, żadna śmierć w sądzie nie została nigdy bezpośrednio przypisana zanieczyszczeniu powietrza.

Również w innych częściach Europy już teraz toczą się postępowania sądowe przeciwko państwu i nadmiernemu zanieczyszczeniu powietrza. Na przykład w dolinie Arve we Francji, u stóp góry Blanc, 9 rodzin złożyło skargi na wysoki poziom zanieczyszczenia powietrza. Sąd orzekł jednak, że choć winę za zanieczyszczenie powietrza ponosiło państwo, to jednak nie było to związane z nasileniem się astmy w tym regionie.

Więc gdyby państwo brytyjskie było winne śmierci dziewczyny, proces w Londynie stałby się precedensem, który wywarłby ogromną presję na miasta i władze lokalne, aby zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza. Dalsze roszczenia o odszkodowanie, również w innych państwach, byłyby wtedy prawdopodobne. Doprowadziłoby to prawdopodobnie do rozszerzenia zakazów jazdy i stref ekologicznych w wielu obszarach Europy.