< Show all posts

Hamburg wkrótce z nowymi zakazami jazdy na dieslu?

Zakaz jazdy w przypadku starszych pojazdów z silnikiem diesla nie ma wpływu na jakość powietrza. Również dlatego, że dotyczy to tylko dwóch ulic. Czy to skutkuje większymi strefami zakazu jazdy z silnikiem diesla?

Od maja 2018 r. na ulicach Max-Brauer-Allee i Stresemannstraße obowiązuje zakaz wjazdu starszych pojazdów z silnikiem diesla. Podczas gdy w Max-Brauer-Allee zakazane są wszystkie pojazdy z silnikami wysokoprężnymi do Euro 5, na Stresemannstrasse tylko samochody ciężarowe do Euro 5 są objęte zakazem. Wprowadzono zakazy jazdy, ponieważ w poprzednich latach przekroczone zostały unijne limity. Zielona strefa ekologiczna, podobnie jak w wielu innych miastach w Niemczech, nadal nie istnieje w Hamburgu. I to pomimo faktu, że Hamburg ma najgorszą jakość powietrza w Republice Federalnej Niemiec, wynika z badania "Bundesländerindex Mobilität & Umwelt" przeprowadzonego przez instytut badawczy Quotas.

To prawda, że poziomy dwutlenku azotu spadły do tego stopnia, że są obecnie tuż poniżej limitów UE. Tendencja ta jest jednak generalnie widoczna w średniej federalnej. Profesor polityki gospodarczej Hamburga Wolfgang Maennig, który porównał dane z Hamburga za rok 2019 z ogólnokrajowym trendem, przypisał poprawę głównie odnowieniu floty. Niewielkie zmiany nastąpiły w zakresie cząstek stałych. "Jeśli w ogóle są jakieś efekty, mogą być one zrekompensowane przez kierowców jeżdżących objazdami", powiedziała Maennig.

Istnieją również różne zwolnienia na dwóch dotkniętych ulicach: Na przykład, mieszkańcy, autobusy, klienci biznesowi i handlowcy nadal mają prawo wstępu. Ponadto muszą mieć miejsce indywidualne kontrole pojazdów w celu wykrycia naruszeń. Jest to kosztowne i czasochłonne. W zeszłym roku rozdano około 250 kar pieniężnych. Grzywna, która wcześniej wynosiła 20 euro, teraz wzrosła do 50 euro.

Hamburg chce na razie trzymać się zakazu jazdy z silnikiem diesla i w przyszłym roku dokonać ponownej oceny wartości. Wyniki badania mogą doprowadzić do tego, że inne miasta uznają zakazy jazdy z silnikiem diesla za ogólnie bezużyteczne. Jednak Maennig mówi, że rozszerzenie zakazu na dwie ulice jest po prostu zbyt małe, aby dostrzec pozytywny efekt: "Prawdopodobnie trzeba zamknąć całe obszary, a nie tylko dwie ulice, aby zakaz jazdy miał wpływ na jakość powietrza". Może to więc również oznaczać, że w przyszłości zakazy jazdy z silnikiem diesla nie będą dotyczyć tylko poszczególnych dróg, ale wkrótce całych obszarów miejskich.

W naszej aplikacji Green-Zones można znaleźć hamburskie strefy zakazu jazdy z silnikiem diesla, jak również wszystkie inne istniejące zakazy jazdy w Niemczech.