< Show all posts

Krótkie odetchnięcie z ulgą dla silników spalinowych

Po tym, jak nowa norma Euro 7 była już postrzegana jako faktyczny koniec silnika spalinowego, można ją teraz uczynić znacznie bardziej przyjazną dla przemysłu. Aktualne pomiary ADAC dają również przemysłowi motoryzacyjnemu powody do radości. W związku z zaostrzeniem przepisów w europejskich strefach ekologicznych jest jednak prawdopodobne, że w przewidywalnej przyszłości silnik spalinowy zostanie wycofany z użycia.

Od 2025 roku ma wejść w życie nowa norma Euro dotycząca emisji spalin przez pojazdy z silnikami spalinowymi. Oprócz znacznie niższych wartości granicznych dla pyłu zawieszonego i tlenku azotu, na celowniku krytyków znalazły się również metody określania emisji. Podczas gdy w obecnej normie Euro 6 pomiary są wykonywane w jasno określonym cyklu badań w warunkach standardowych, wartości graniczne w Euro 7 powinny być przestrzegane we wszystkich możliwych warunkach. Obejmuje to ekstremalne temperatury, ruszanie z przyczepą na wzniesieniu i cały cykl życia pojazdu.

Zgodnie z najnowszymi ustaleniami "Grupy doradczej ds. norm emisji spalin pojazdów" (AGVES) w sprawie studium zleconego przez Komisję Europejską, norma Euro 7 ma być teraz znacznie bardziej przyjazna dla przemysłu. Można na przykład osłabić procedury pomiarowe. Chociaż decyzja w sprawie normy Euro jest jeszcze odległa, Hildegard Müller, przewodnicząca Niemieckiego Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA), pochwaliła nowe rozwiązania: "Przedstawione dziś plany dotyczące nowej normy Euro 7 dla samochodów osobowych pokazują, że Komisja UE zaakceptowała granice tego, co jest technicznie wykonalne i pożegnała się z nieosiągalnymi celami".

Najnowsze pomiary przeprowadzone przez ADAC również dają powody do radości w branży motoryzacyjnej. Wartość graniczna tlenku azotu według normy Euro 6 wynosi 80 mg/km. ADAC zbadał 17 najlepiej sprzedających się pojazdów z silnikiem diesla w Europie i stwierdził, że pojazdy te są już znacznie poniżej wartości granicznej. Pomiary kolejnych 107 typów pojazdów potwierdzają tę tendencję. W normalnych warunkach emisja wynosiła średnio 52 mg/km. Nawet w cyklu autostradowym emisja na poziomie 60 mg/km jest nadal znacznie niższa od maksymalnych dopuszczalnych wartości.  Bardziej rygorystyczne wartości graniczne, takie jak te przewidziane w normie Euro 7, powinny być zatem całkowicie osiągalne.

Niemniej jednak w dłuższej perspektywie obywatele Europy będą musieli pożegnać się z silnikiem spalinowym. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy w strefach ekologicznych i potencjalne zaostrzenie limitów jakości powietrza, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, będą oznaczać, że coraz mniej pojazdów spalinowych będzie prawdopodobnie jeździć po drogach w miastach. Niektóre kraje, takie jak Holandia, wprowadziły już całkowity zakaz używania pojazdów spalinowych przynajmniej dla niektórych typów pojazdów. Utrzyma się również trend w przemyśle motoryzacyjnym w kierunku e-samochodów.

Tak więc nawet w przypadku normy Euro 7 silnik spalinowy jest modelem wycofanym z produkcji. W naszej aplikacji Green-Zones możesz sprawdzić, gdzie obecnie i w przyszłości wolno Ci jeszcze wjechać samochodem spalinowym.