< Show all posts

Madryt traci strefę ekologiczną

Trwale obowiązująca strefa ekologiczna Madrid Central zostaje unieważniona z powodu braków formalnych. Strefa zmniejszyła zanieczyszczenie powietrza o 22%. Miastu grozi teraz grzywna ze strony Brukseli, jeśli nie uda mu się zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza w innych miejscach.

Strefa ekologiczna w Madrycie obowiązywała od 2018 roku. Zakazała wjazdu pojazdom bez naklejki, tj. pojazdom z silnikiem diesla z normą Euro 3 i samochodom benzynowym z normą Euro 1 i 2. W lipcu 2020 r. sąd orzekł już, że strefa ekologiczna musi zostać zniesiona, między innymi dlatego, że przed wprowadzeniem strefy nie przeprowadzono odpowiedniego procesu informowania społeczeństwa, a koszty w wysokości około 11,7 mln euro nie zostały odpowiednio uwzględnione w budżecie miasta. W tym czasie stowarzyszenie ekologiczne Ecologistas en Acciónn złożyło apelację. Obecnie odwołanie zostało oddalone.

Rada Miasta Madrytu ma teraz dwa miesiące na wykonanie wyroku. Do tego czasu, zdaniem pełniącego obowiązki burmistrza José Luisa Martíneza-Almeidy (PP), strefa ekologiczna powinna pozostać w mocy. W związku z tym wezwał wszystkich obywateli, aby zachowywali się tak, jakby strefa była nadal aktywna. Należy również nadal nakładać grzywny. Jednak prawnik Ecologistas en Acciónn, Jaime Doreste, powiedział, że po tym orzeczeniu takie grzywny raczej nie będą musiały być płacone. Nawet te, które zostały nałożone jeszcze przed wydaniem orzeczenia, mogą być teraz zaskarżone do sądu. Stowarzyszenie ochrony środowiska nie widzi zatem zbyt wielu zachęt dla obywateli do przestrzegania przepisów i obawia się, że stare samochody będą teraz znowu wjeżdżać do centrum miasta bez ograniczeń.

Stale obowiązująca strefa ekologiczna spowodowała zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w strefie o 22%. W całym mieście jakość powietrza poprawiła się o 10%. Dwie strefy ekologiczne, które nadal istnieją w Madrycie, są jedynie strefami tymczasowymi, które mogą być aktywowane, gdy poziom zanieczyszczenia powietrza jest wysoki.

Aby uniknąć kary ze strony Unii Europejskiej za nadmierne zanieczyszczenie powietrza, plan "Madrid360" musi teraz szybko wejść w życie. Częścią tego planu są różne środki, takie jak utworzenie różnych nowych stref ekologicznych, ale także zakup autobusów elektrycznych dla transportu publicznego.

Zniesienie strefy ekologicznej jest jednak początkowo gorzkim ciosem dla jakości powietrza, a tym samym dla zdrowia mieszkańców Madrytu. Plan "Madryt360", choć ambitny, nie będzie w stanie przyczynić się do czystego powietrza wystarczająco szybko. W końcu przykład Madrytu prawdopodobnie pokaże w nadchodzących miesiącach, co przynoszą strefy ekologiczne - nawet jeśli w negatywnym sensie.