< Show all posts

Bio-CNG jako alternatywa dla energii elektrycznej?

Energia elektryczna ma dobry ślad węglowy tylko pod warunkiem, że nie jest produkowana z paliw kopalnych. Zupełnie inaczej jest w przypadku biogazu, który jest produkowany z surowców odnawialnych i dlatego zawsze ma dobry ślad węglowy. Czy biogaz jest ostatecznie lepszą alternatywą dla elektryczności?

CNG jest skrótem od „Compressed Natural Gas” i jest produkowany z kopalnego gazu ziemnego. Natomiast bio-CNG jest produkowane z surowców odnawialnych. Biometan jest nie tylko neutralny dla klimatu w produkcji, ponieważ podczas spalania emituje tylko tyle dwutlenku węgla, ile rośliny emitują podczas fotosyntezy. W porównaniu z samochodami z silnikiem Diesla emitują one o 97 procent mniej dwutlenku węgla. Jednak przy spalaniu samego biogazu do powietrza wydmuchiwane są również azot i cząstki stałe w znacznie mniejszych ilościach.

Biometan produkowany jest z surowców odnawialnych i odpadów. Stosuje się kiszonki z kukurydzy i innych zbóż, słomę, gnojowicę lub resztki organiczne. Kolejną zaletą jest to, że gaz neutralny dla klimatu może być wprowadzany bezpośrednio do sieci i nie musi być transportowany ciężarówkami do stacji paliw. Pozwala to na dodatkową oszczędność paliwa. Jednak nie wszystkie z ok. 900 stacji benzynowych, które oferują już gaz ziemny, sprzedają również 100-procentowy biometan. Ale nawet tankowanie gazu ziemnego zawierającego tylko 20 procent biometanu jest znacznie bardziej przyjazne dla środowiska niż tankowanie oleju napędowego czy benzyny.

Samochód napędzany biometanem może przejechać około 500 kilometrów, a metan jest do 40 procent tańszy niż benzyna czy olej napędowy. Samochody elektryczne niekoniecznie są bardziej zanieczyszczające niż pojazdy napędzane biogazem. Jednak pojazdy elektryczne będą prawdziwą konkurencją dla pojazdów napędzanych biogazem dopiero wtedy, gdy 100 procent energii dla samochodów elektrycznych będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Ale w Niemczech jest to jeszcze bardzo odległa perspektywa. Kolejnym plusem przemawiającym za biogazem jest jego względne bezpieczeństwo. W razie wypadku gaz jest po prostu uwalniany za pomocą zaworu bezpieczeństwa i nie stanowi już żadnego zagrożenia, ponieważ szybko wyparowuje.

Niezależnie jednak od tego, czy ktoś przesiada się na pojazd elektryczny, czy na pojazd z biologicznym napędem gazowym, z uwagi na wiele istniejących w Europie stref ekologicznych, zmiana ta jest korzystna. Ponieważ podczas gdy przepisy dotyczące pojazdów napędzanych benzyną i olejem napędowym stają się coraz bardziej rygorystyczne, nie dotyczą one samochodów z napędem elektrycznym lub gazowym.