< Show all posts

Lokomotywy spalinowe zamiast elektrycznych

Rosnące ceny energii wymagają podejmowania coraz bardziej nieprzyjemnych decyzji. W Wielkiej Brytanii zmuszono je obecnie do zastąpienia lokomotyw elektrycznych lokomotywami spalinowymi. Ucierpiała również linia do Glasgow, gdzie obecnie odbywa się szczyt klimatyczny.

W Niemczech pierwszy dostawca gazu odłączył się od sieci we wrześniu. Operator, Deutsche Energiepool, nie mógł już zagwarantować dostaw gazu. W Wielkiej Brytanii sytuacja wygląda jeszcze gorzej: Od sierpnia około dziesięciu dostawców wstrzymało dostawy gazu. Energia elektryczna w Wielkiej Brytanii jest w dużej mierze wytwarzana z gazu ziemnego, którego cena od początku roku wzrosła o 440 procent.

Teraz również koleje przestawiły się z napędu elektrycznego na spalinowy. W samą porę przed szczytem klimatycznym w Glasgow przedsiębiorstwa kolejowe zepchnęły lokomotywy elektryczne do zajezdni, a stare lokomotywy spalinowe wprowadziły na tory. Są one wolniejsze, głośniejsze i przede wszystkim brudniejsze, ale wzrost cen energii sprawia, że krok ten jest nieunikniony. Duże przedsiębiorstwo logistyczne Freightliner, które odpowiada za znaczną część dostaw towarów i surowców na terenie Królestwa, jeździ teraz tylko z pojedynczymi lokomotywami elektrycznymi, w przeciwnym razie wyłącznie z lokomotywami spalinowymi. Tak jest również w przypadku połączenia między Anglią a Szkocją. W czasie szczytu klimatycznego w Glasgow, we wszystkich miejscach, emisje zanieczyszczeń na Wyspach Brytyjskich zostaną po raz kolejny zwiększone. Obietnica Borisa Johnsona, że po wyjściu z UE cena paliwa spadnie dla wszystkich, raczej nie zostanie dotrzymana w obliczu kolejnych spodziewanych bankructw dostawców energii. Na dodatek brytyjski rynek energii elektrycznej składa się z 70 różnych dostawców, z których mniejsi nie są w stanie zrekompensować niedoboru energii. Po drugie, ważne elektrownie jądrowe zostały już zamknięte w lecie i nie są już dostępne, aby wypełnić luki w dostawach energii.

Podczas gdy Niemcy kupują energię jądrową na dużą skalę od innych krajów UE, Wielka Brytania nie ma już takiej możliwości: jest więc jeszcze bardziej związana z poszukiwaniem i rozwojem zrównoważonych źródeł energii. Interesujące będzie sprawdzenie, jaki wpływ na rynek samochodów elektrycznych będzie miał gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej. Biorąc pod uwagę wysokie ceny, należy się spodziewać, że sprzedaż takich pojazdów zostanie zahamowana.