< Show all posts

Jakie są wyjątki w strefach ekologicznych?

W celu zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, plakietki i rejestracje mogą być wydawane tylko dla pojazdów, które spełniają określone normy emisji. Istnieją jednak różne wyjątki od wymogu posiadania plakietki i rejestracji. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych przepisów dotyczących stref ekologicznych, różnią się one znacznie w zależności od kraju.

W Niemczech ogólny wymóg naklejania plakietek dotyczy tylko samochodów osobowych i autobusów, a także samochodów dostawczych i ciężarowych różnych klas wagowych. Pojazdy klasy L, do których należą motocykle, skutery i quady, zasadniczo nie podlegają obowiązkowi naklejania plakietek w Niemczech. Ponadto z obowiązku umieszczania naklejek wyłączone są również pojazdy, które faktycznie są dotknięte chorobą, jeżeli spełniają określone cechy. W Niemczech, na przykład, są to wszystkie pojazdy dla niepełnosprawnych z niebieskim pozwoleniem na parkowanie UE i uznane klasyczne samochody z tablicą rejestracyjną H. Nie ma znaczenia, jakiego typu jest to pojazd. Straż pożarna i policja, jak również karetki pogotowia i wojsko, są również zwolnione z wymogu naklejki.  

We Francji wszystkie motocykle z kategorią pojazdów L również muszą posiadać plakietkę. Pozostają tylko ciągniki, które są zasadniczo zwolnione z wymogu umieszczania naklejek. Ponadto, samochody zabytkowe nie są dozwolone w strefach niskiej emisji we Francji. Niepełnosprawne pojazdy nie potrzebują naklejki w Paryżu, tak jak w Niemczech. Inaczej jest w innych francuskich strefach ekologicznych. Tam zawsze potrzebują naklejki, ale gdy tylko zostanie ona umieszczona na przedniej szybie, ograniczenia wjazdu dla pojazdów niepełnosprawnych przestają obowiązywać. Oznacza to, że pojazdy niepełnosprawne mogą wjechać, nawet jeśli mają tylko naklejkę, co w rzeczywistości jest zabronione w danej strefie ekologicznej. Również transport publiczny nie jest objęty wymogiem posiadania naklejek we Francji. Rząd francuski dał w ten sposób swoim gminom i miastom możliwość dalszego posiadania (starych) autobusów z silnikiem diesla, podczas gdy inne pojazdy z silnikiem diesla mają we Francji coraz większe trudności.  

W Belgii nie ma prawie żadnych wyjątków. Jedynie policja, straż pożarna i karetki pogotowia są zwolnione z ograniczeń. Z drugiej strony, w Holandii istnieje bardzo długa lista zwolnień. W niektórych miastach są to samochody do przeprowadzek, betoniarki, wozy cyrkowe i samochody wystawowe na targi. Te ostatnie wymagają jednak wcześniejszej rejestracji. Samochody zabytkowe są tam również zwolnione, ale tylko wtedy, gdy mają ponad 40 lat. W Szwecji nie tylko lekarze są zwolnieni z przepisów dotyczących stref środowiskowych, ale także pielęgniarki i położne, a nawet weterynarze, mają wolne przejazdy. Również straż przybrzeżna jest tutaj zwolniona z norm emisji spalin. W jedynej szwajcarskiej strefie niskiej emisji, w Genewie, taksówki nie muszą przestrzegać przepisów.  

Tak więc oprócz ogólnych zasad, które czasami dotyczą tylko niektórych typów pojazdów, istnieje ogromna różnorodność wyłączeń dla stref ekologicznych. W aplikacji Green-Zones możesz dodać właściwości swojego pojazdu, takie jak "klasyczny samochód" lub "pojazd niepełnosprawny", dzięki czemu aplikacja odpowiednio dostosuje mapę i status wejścia do stref ekologicznych.  

Swoją drogą, najbardziej kuriozalne wyjątki są chyba we Włoszech. W niektórych gminach jesteś zwolniony z przepisów, jeśli przewozisz makaron lub mąkę. Tak więc priorytety są tam jasno określone. Makaron jest ważniejszy niż czyste powietrze.