< Show all posts

Druzgocące skutki niedoboru Adblue

Środek Adblue zapewnia, że tlenki azotu w nowym silniku wysokoprężnym są nieszkodliwe. Obecnie jednak tego środka brakuje, co może mieć katastrofalne skutki dla ruchu drogowego i transportu.

Sama Unia Europejska określiła, że silnik Diesla nie może zostać uruchomiony, gdy środek Adblue nie jest już wystarczająco dostępny w przewidzianym dla niego pojemniku. W przeprowadzonej ankiecie 40 procent przedsiębiorstw autobusowych stwierdziło, że będzie musiało wycofać pojazdy z eksploatacji z powodu braku Adblue, a ponad 30 procent stwierdziło, że spodziewa się strat finansowych. Wybuchowe jest to, że ponad połowa ankietowanych firm transportowych działa w lokalnym transporcie publicznym. W mieście utratę autobusów można być może zrekompensować innymi środkami transportu, ale na wsi brak autobusu oznacza całkowite odcięcie obszaru, do którego można dotrzeć tylko samochodem.

Federalne Zrzeszenie Transportu Towarowego, Logistyki i Utylizacji (BGL) ustaliło, że niedobór wystąpił już w siedmiu procentach przypadków. Dlatego stowarzyszenie zapewniło swoim członkom przynajmniej podstawowe zaopatrzenie, ponieważ przewiduje się, że niedobór potrwa do wiosny 2022 roku.

Aby następnym razem być przygotowanym na wąskie gardło, stowarzyszenia opowiadają się za rezerwą awaryjną, tak jak w przypadku ropy naftowej. Cena Adblue podwoiła się w ostatnich tygodniach i staje się obecnie czynnikiem kosztowym, szczególnie dla firm transportowych, logistycznych i przewozowych. Oczywiście częściowo wynika to z wysokich cen surowca, jakim jest gaz, które wzrosły pięciokrotnie. Wodór jest rozpuszczany z gazu ziemnego, który z kolei jest wykorzystywany do produkcji amoniaku do nawozów i Adblue.

Nie można zapominać, że około 70 procent transportu w Niemczech odbywa się samochodami ciężarowymi. Mimo nowych rozwiązań na rynku elektrycznym, nie zmieni się to przez najbliższe lata. Niestety, nie ma jeszcze wystarczająco dużo pojazdów elektrycznych z ogniwami paliwowymi, które mogłyby całkowicie przejąć wiele zadań ciężarówek i autobusów z silnikami diesla.

Jednak brak niebieskiego pojazdu ma daleko idące konsekwencje nie tylko dla ruchu dostawczego i lokalnego transportu publicznego. Zanieczyszczenie powietrza wzrasta również w znacznym stopniu, jeśli spaliny nie są oczyszczane zgodnie z przepisami. Adblue jest obecnie ważnym czynnikiem wpływającym na czystość powietrza.