< Show all posts

E-paliwa lepsze od akumulatorów?

Bill Gates opowiedział się za paliwami alternatywnymi, nad którymi badania prowadzi między innymi Porsche. Szczególnie w przypadku większych pojazdów i innych środków transportu, takich jak statki i samoloty, sposób zasilania bateryjnego jest błędny.

Porsche prowadzi badania nad paliwami alternatywnymi nie tylko po to, by utrzymać swoje stare samochody sportowe na drogach. Te e-paliwa są wytwarzane za pomocą energii elektrycznej i mogą być normalnie wykorzystywane przez zbiornik silnika spalinowego. Oznacza to, że kultowe samochody Porsche z minionych dziesięcioleci będą mogły jeździć po drogach nawet po wygaśnięciu silnika spalinowego.

Bill Gates również uważa, że pojazdy z alternatywną technologią są realne w przyszłości, a nawet widzi w nich przewagę nad już często używanymi pojazdami zasilanymi bateriami. Dużym problemem jest zasięg klasycznych samochodów elektrycznych. Musiałyby one stawać się coraz cięższe, aby móc pokonywać duże odległości. W przypadku transportu towarów lub dużej liczby osób, baterie musiałyby się rozrosnąć do niemożliwości, aby móc dostarczyć niezbędną energię. Problem ten nie występuje w przypadku e-paliw. Dlatego Gates uważa paliwa alternatywne za obiecujące, zwłaszcza dla większych pojazdów, takich jak ciężarówki, ale także statki i samoloty.
 
Jednak produkcja e-paliw jest nadal od trzech do siedmiu razy droższa niż paliw kopalnych. Wynika to z faktu, że podczas przemiany produktów wyjściowych, tj. wody i CO2, traci się dużo energii, aż do powstania produktu końcowego.

Z drugiej strony, Gates uważa, że fakt, iż CO2 może być pozyskiwany bezpośrednio z atmosfery lub z procesów przemysłowych, jest wielką zaletą. Tak więc podczas spalania e-paliw nie są uwalniane żadne dodatkowe emisje, a jedynie CO2, który został wcześniej wychwycony.

Niezależnie od tego, czy używa się akumulatorów czy e-paliw, decydującym czynnikiem jest zawsze to, czy burza, która dostarcza energię, jest zrównoważona. Jeśli na przykład pochodzi on z węgla, to nawet najbardziej wydajny, ekologiczny pojazd nie może być naprawdę dobry dla klimatu czy środowiska.

Tylko przyszłość pokaże, czy Bill Gates ma rację. Możliwe jest, że akumulatory i e-paliwa będą się wzajemnie uzupełniać i zajmować różne udziały w rynku. Jeżeli te dwie technologie będą ze sobą konkurować, będzie to również sprzyjać ich dalszemu rozwojowi. Może to dać rewolucji mobilności prawdziwą szansę.