< Show all posts

Strefy ekologiczne ratują życie 60 000 osób rocznie

Znacznie mniej osób w Europie umiera na skutek zanieczyszczenia powietrza. Zakazy jazdy i czystsze samochody przyczyniają się do tej poprawy.

Powietrze w Europie staje się czystsze. Sprawozdanie opublikowane w poniedziałek przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) pokazuje, że w 2018 roku na skutek medycznych skutków zanieczyszczenia pyłem zawieszonym umrze do 60 000 osób mniej niż w 2009 roku. Śmierć z powodu tlenków azotu również znacznie spadła, pomimo wzrostu natężenia ruchu.

Poprawa jakości powietrza wynika głównie z ruchu drogowego i dostaw energii. Wzrost liczby samochodów elektrycznych i silników spalinowych o niższej emisji zanieczyszczeń, ale także zakazy dotyczące starych, brudnych pojazdów w miastach miały wpływ. Emisje z rolnictwa i ogrzewania były nadal zbyt wysokie. Zwłaszcza w Europie Wschodniej powietrze nadal było o wiele za złe i przekraczało limity UE. Tak jest w przypadku Bułgarii, Włoch, Chorwacji, Polski, Rumunii i Czech. Jednak w Europie Północnej, na przykład w Estonii, Finlandii, Islandii i Irlandii, powietrze jest tak dobre, że nawet wartości zalecane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) są przestrzegane. Są one nawet bardziej rygorystyczne niż prawnie określone limity UE.

Na obszarach miejskich, gdzie przestrzegane są wartości graniczne UE, wartości WHO są nadal w większości przypadków przekraczane, tak więc trzech na czterech obywateli UE w miastach jest narażonych na działanie pyłu zawieszonego powyżej szkodliwych poziomów zdrowia. W przypadku ozonu dotyczy to prawie każdego mieszkańca miasta. Zgodnie ze sprawozdaniem EEA oznacza to, że około 417 000 osób nadal umierało od pyłu zawieszonego (PM 2.5), 55 000 od tlenków azotu i 20 600 od ozonu. Komisarz UE Sinkevičius uważa wartości WHO za decydujące: "Jeśli mamy odnieść sukces i kompleksowo chronić zdrowie ludzi i środowisko, musimy nadal ograniczać zanieczyszczenie powietrza i ściślej dostosowywać nasze normy jakości powietrza do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia.

W związku z tym dalsze zakazy prowadzenia pojazdów z silnikami wysokoprężnymi oraz bardziej rygorystyczne przepisy w europejskich strefach ekologicznych prawdopodobnie będą w najbliższych latach w dalszym ciągu obniżać poziomy. Jednakże o wiele więcej należy zrobić właśnie w tych obszarach, które w ostatnich latach wykazały niewielką poprawę, takich jak rolnictwo i inne gałęzie przemysłu.

Aby mieć oko na wszystkie istniejące strefy ekologiczne i ich zasady, nasza aplikacja Green-Zones App pomoże Ci jak zawsze.