< Show all posts

Strefy ekologiczne jako ratownicy

Każdego roku około 400 000 osób w Europie umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Strefy środowiskowe już teraz przyczyniają się do tego, że powietrze jest czystsze. Jednak limity ustalone przez Światową Organizację Zdrowia są nadal dalekie od spełnienia.

W ubiegłym roku wiele europejskich miast spełniło unijne limity dotyczące tlenku azotu i pyłu zawieszonego. Są to 40 mikrogramów na metr sześcienny (µg/m3) jako średnia roczna dla tlenku azotu i 25 µg/m3 dla pyłu zawieszonego w kategorii PM2.5, tj. najmniejszych cząstek zawieszonych o wielkości do 2,5 mikrometra. Dla PM10, tj. nieco większych drobnych cząstek pyłu, wartość dopuszczalna wynosi 50 µg /m3. Limit ten może być przekroczony w Niemczech maksymalnie przez 35 dni w roku.

Przestrzeganie dopuszczalnych wartości UE uratowało już życie wielu osobom. W znacznym stopniu przyczyniają się do tego strefy ekologiczne i zakazy prowadzenia pojazdów w Europie. Podczas gdy zalecana przez WHO wartość graniczna dla tlenku azotu jest taka sama jak wartość UE, wartość graniczna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dla PM2,5, który jest uważany za szkodliwy dla zdrowia, jest znacznie niższa niż wartość graniczna określona przez UE. Według WHO, PM2.5 jest szkodliwy przy stężeniach tak niskich jak 10 µg/m3 w średniej rocznej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku PM10. WHO uznaje stężenie 20 µg/m3 za szkodliwe. Dopuszczalne wartości UE dla pyłu zawieszonego są zatem ponad dwukrotnie wyższe.

Naukowcy z Instytutu Zdrowia Globalnego (ISGlobal) w Barcelonie przeprowadzili badania jakości powietrza w prawie tysiącu europejskich miast i obliczyli, że można by zapobiec ponad 50 tys. zgonów, gdyby w całej Europie przestrzegano limitów WHO. Gdyby jakość powietrza była tak dobra, jak w najczystszych miastach Europy, na przykład Bergamo we Włoszech lub Umea w Szwecji, można by zapobiec prawie 125 000 zgonów rocznie.

Chociaż strefy niskiej emisji i zakazy prowadzenia pojazdów są cierniem w boku wielu ludzi, te liczby pokazują, że strefy niskiej emisji i zakazy prowadzenia pojazdów mają dobre strony. Pożądane byłoby jedynie, aby rządy rzadziej próbowały egzekwować przepisy za pomocą łomu, a zamiast tego tworzyły więcej alternatyw i bardziej wspierały obywateli w procesie transformacji mobilności.

Strefy niskiej emisji i zakazy jazdy w Europie można znaleźć w naszej aplikacji Green-Zones oraz na stronie green-zones.eu.