< Show all posts

Zbyt mało stref ekologicznych w Europie

Wiele miast w Europie podjęło już walkę z zanieczyszczeniem powietrza. W niektórych krajach powietrze jest jednak nadal niepokojąco brudne. Szczególnie jeśli chodzi o pył zawieszony, miasta bez stref ekologicznych wypadają wyjątkowo słabo. Ale nawet te z zakazem jazdy nadal walczą z zanieczyszczeniami.

Zespół naukowców przebadał 1000 europejskich miast pod kątem zanieczyszczenia pyłem zawieszonym i tlenkami azotu oraz związanej z tym śmiertelności. Ich ustalenia: czystsze powietrze w Europie pozwoliłoby uniknąć 51 000 przedwczesnych zgonów rocznie.

Zanieczyszczenie pyłem zawieszonym jest szczególnie wysokie w dolinie Padu we Włoszech, gdzie znajduje się Mediolan, najważniejszy ośrodek przemysłowy i handlowy Włoch, ale także na południu Polski i we wschodniej części Republiki Czeskiej. Na pierwszym i drugim miejscu na liście najbrudniejszych miast pod względem drobnych cząstek znajdują się Brescia i Bergamo, niedaleko Mediolanu. W tych dwóch krajach Europy Wschodniej nie ma stref ekologicznych, które regulowałyby ruch drogowy. Tamtejsze powietrze jest szczególnie zanieczyszczone w Karwinie i Ostrawie (Republika Czeska) oraz Katowicach i Jastrzębiu-Zdroju (Polska).

Ale nawet w krajach, w których strefy niskiej emisji od lat powstrzymują starsze pojazdy przed wjazdem do miast, powietrze pozostaje złe, szczególnie pod względem dwutlenku azotu. Na czele listy tlenków azotu znajdują się metropolie Europy Zachodniej. Na pierwszym miejscu znajduje się Madryt, a za nim Antwerpia, Turyn, Paryż, Mediolan i Barcelona.

Niemcy mają tylko jedno miasto w pierwszej dziesiątce najbrudniejszych miast w Europie - Herne w Zagłębiu Ruhry jest na 9 miejscu listy z najwyższym zanieczyszczeniem tlenkami azotu. Jeśli jednak spojrzeć na same Niemcy, to rzuca się w oczy, że powietrze, zwłaszcza w Zagłębiu Ruhry, jest wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia. Jeśli chodzi o zanieczyszczenie drobnym pyłem, Gelsenkirchen jest na pierwszym miejscu, a następnie Herne, Duisburg, Oberhausen, Essen, Recklinghausen i Bottrop. Herne znajduje się na szczycie listy pod względem tlenku azotu. Essen, Düsseldorf, Kolonia, Duisburg, Leverkusen i Gelsenkirchen są za nimi. Tutaj przemysł jest z pewnością również odpowiedzialny za złe powietrze, ale gęste zaludnienie i przemieszczanie się ludzi między miastami za pomocą samochodów również przyczynia się do zanieczyszczenia.

Najczystsze powietrze jest w krajach skandynawskich, takich jak Islandia, Norwegia, Szwecja i Finlandia.

Sytuacja w Polsce i Republice Czeskiej w szczególności pokazuje, że brak stref niskiej emisji prowadzi do zwiększonego zanieczyszczenia pyłem zawieszonym. Jednocześnie z badania jasno wynika, że na obszarach gęsto zaludnionych i o dużej aktywności przemysłowej strefy ekologiczne nie są jeszcze wystarczająco skuteczne, aby chronić ludzi przed zanieczyszczeniami.

Badanie to może być więc kolejnym wezwaniem do zacieśnienia istniejących stref ekologicznych. Mogłaby ona również wprowadzić nowe zakazy prowadzenia pojazdów tam, gdzie jeszcze ich nie ma, aby uratować więcej istnień ludzkich w Europie.