< Show all posts

Mały Wielki Brat w Darmstadt

Firma Darmstadt zainstalowała w granicach swojego miasta kompleksową sieć czujników do pomiaru i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Celem tego ambitnego projektu cyfrowego jest utrzymanie emisji tlenku azotu, a tym samym zanieczyszczenia powietrza na jak najniższym poziomie. Czujniki nie tylko wykrywają zanieczyszczenia i drobny pył w powietrzu, ale także inne czynniki, takie jak wilgotność i temperatura. Czujniki są zainstalowane w 16 miejscach w mieście, głównie na latarniach ulicznych i drogowskazach. Oznacza to, że nie ma potrzeby dodatkowej instalacji oddzielnych masztów, w tym niezbędnych fundamentów betonowych, co czyni ten system pomiarowy elastycznym i odpowiednim do lokalnego zastosowania.  


Ten tak zwany "Digital City Project", który z kolei jest wspierany przez program finansowania "Czyste powietrze", jest prowadzony przez miasto Darmstadt, Wydział Transportu i Wydział Ochrony Środowiska.  

Ten "Radar Zanieczyszczenia Powietrza" jest testowany w nieco zmienionej formie w kilku gminach w pobliżu naszych sąsiadów we Francji. Każdy pojedynczy pojazd jest skanowany laserem i bezpośrednio oceniana jest emisja odpowiednich zanieczyszczeń.  

Według miasta Darmstadt, ten interesujący projekt jest absolutnym wzorem do naśladowania i może przeprowadzić pomiary w wielu miastach po swoim "okresie próbnym".  

Więc czy wkrótce wszyscy będziemy płynnie monitorowani w naszym pojeździe