< Show all posts

Friedrichstrasse w trakcie testu

Jest to jedna z najbardziej znanych ulic w Niemczech: Friedrichstraße w Berlinie. Dzięki pilotażowemu projektowi, ulica handlowa w Mitte będzie teraz przez pół roku wolna od samochodów.

Wydaje się, że Berlin powoli zrozumiał, że pobożne życzenia poprawy są bezużyteczne i działa zgodnie z nimi. W chwili obecnej toczy się wiele dyskusji na temat środków mających na celu uczynienie miast i gmin czystszymi, w tym ich powietrza. Zakazy jazdy, pasy ekologiczne i inne modele są już w obiegu. Berlin zdecydował, że od czerwca 2020 r. Friedrichstrasse w sercu Berlina będzie przez sześć miesięcy wolna od samochodów. Handel detaliczny będzie zachwycony, jak pokazuje przykład w Madrycie. Tutaj handel detaliczny miał największe obawy, czy strefa wolna od samochodów może spowodować straty w sprzedaży: ale rzeczywistość była zupełnie inna i wszyscy byli zadowoleni. Niemieccy działacze na rzecz ochrony środowiska zasadniczo z zadowoleniem przyjmują decyzję berlińskiego Senatu o tymczasowym zakazie wjazdu pojazdów silnikowych na wyżej wymienioną trasę w Berlinie.  


Tak właśnie będzie wyglądać planowanie przestrzenne w 2020 roku! I jeszcze lepiej: kilka miast chce pójść za tym wspaniałym przykładem i wdrożyć podobne działania. Idziemy!