< Show all posts

Wuppertal: Ratowanie środowiska?

Ponieważ słynna kolej wisząca jest remontowana, przez cały czas jej funkcjonowania będzie odbywał się ruch zastępczy: czy chaos jest zaprogramowany?  

Od 12 sierpnia przez kilka tygodni nie będzie można jeździć samochodem; zatory komunikacyjne, a tym samym zanieczyszczenie powietrza pyłami stałymi i tlenkiem azotu, drastycznie wzrosną. W celu opanowania sytuacji, w radzie miasta omawianych jest obecnie kilka środków. Oprócz nowych ścieżek rowerowych, omawiana jest również ścieżka ekologiczna. Dla Christiana Woltera z Initiative Mobiles Wuppertal bliska awaria kolei podwieszanej jest "sygnałem alarmowym dla transportu lokalnego" i sytuacja ta powinna zostać wykorzystana do opracowania nowych planów dla transportu lokalnego. Na przykład, przeszkolony system sygnalizacji świetlnej mógłby przyczynić się do jeszcze większej skuteczności i przyspieszenia budowy pasów ekologicznych i autobusowych. "Gdyby wtedy włączono światła w taki sposób, aby autobus mógł przejechać bez czerwonej fali, fundament dla poprawy byłby już położony", dodaje Wolter. Kandydat na burmistrza lewicy, Bernhard Sander, widzi to w podobny sposób i chciałby skrócić pobyt w środkach transportu publicznego w warunkach korony, a także opowiada się za pasem ekologicznym na osi doliny miasta nad rzeką Wupper.
Ale nie zostało wiele czasu! Nie ma alternatywy dla osiągnięcia porozumienia w tym tygodniu, tak aby można było ograniczyć do minimum chaos komunikacyjny, a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza w Wuppertalu w połowie sierpnia.