< Show all posts

Paryż z dobrymi wynikami

Paryż był pierwszą metropolią we Francji, aby ustanowić strefę niskiej emisji (LEZ) jako środek do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza związanego z ruchem drogowym.

Paris LEZ ogranicza dostęp zgodnie z klasyfikacją pojazdów w systemie francuskim Crit'Air. Ale to nie wszystko, ponieważ kryteria wejścia do strefy będą stopniowo zaostrzane od teraz do 2030 roku. Nowe badanie analityczne przewiduje, że wraz z wdrożeniem bardziej rygorystycznych wymogów wejścia do Strefy Małej Emisji, emisje NOx z samochodów osobowych będzie 76% do 87% niższe w 2024 niż w 2016.
Bez Strefy Małej Emisji, najprawdopodobniej nie byłoby podobnej redukcji emisji NOx z samochodów w Paryżu do 2031-2034.


Chapeau, Paryż!