< Show all posts

Obywatele mierzą drobny pył

W Marsylii rozdano mieszkańcom 2000 przenośnych urządzeń pomiarowych do pomiaru zanieczyszczenia powietrza w metropolii. Celem jest uzyskanie bardziej precyzyjnych informacji na temat poprawy jakości powietrza i skuteczności strefy ekologicznej w mieście nad Morzem Śródziemnym.

Tego lata w Marsylii rozpocznie się realizacja projektu Diams (Digital Alliance for Aix-Marseille Sustainability). Polega on na rozprowadzeniu 2000 mobilnych urządzeń do pomiaru pyłu zawieszonego wśród mieszkańców, aby zaangażować ich w badania partycypacyjne mające na celu pomiar zanieczyszczenia powietrza w metropolii.

Czujniki mogą być zainstalowane stacjonarnie w ogrodzie i na domu, lub mobilnie w samochodzie lub rowerze, w celu dokonania dokładniejszego pomiaru pyłu zawieszonego w różnych miejscach i na różnych trasach w mieście. Niektóre urządzenia pomiarowe zostaną również zainstalowane w szkołach, miejskich ulach i 300 pojazdach La Poste.

Projekt ten, wspierany przez region metropolitalny Aix-Marseille-Provence i zorganizowany przez stowarzyszenie Atmosud, będzie kosztował około 4,8 mln euro. Unia Europejska finansuje 80% projektu. Diams miał być uruchomiony we wrześniu ubiegłego roku, ale pandemia spowodowała opóźnienia. Ponieważ dane z zeszłego roku prawdopodobnie nie byłyby reprezentatywne ze względu na zmiany w ruchu drogowym, start w lecie jest lepszym rozwiązaniem do badania zanieczyszczenia powietrza w metropolii, mówi Stephan Castel, szef klastra innowacji w Atmosud.

Atmosud, oczywiście, widzi korzyści w dokładniejszym mapowaniu zanieczyszczenia powietrza, ponieważ pozwoli to na podjęcie środków w celu precyzyjnego ukierunkowania na obszary o nadmiernym zanieczyszczeniu cząstkami stałymi. Ale projekt ma również na celu podniesienie świadomości wśród obywateli i decydentów na temat zanieczyszczeń pyłowych w mieście. Proces partycypacyjny zwiększa świadomość ekologiczną obywateli i może pozytywnie wpłynąć na ich zachowania. Ponadto, otwarta platforma do przekazywania danych powinna sprawić, że problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza w mieście staną się w przyszłości bardziej przejrzyste.

Podobne projekty do Diams istniały już w innych miastach, takich jak Berlin, gdzie mieszkańcy dokonywali pomiarów NO2 zamiast pyłów, co zaowocowało stworzeniem atlasu NO2. Projekt, w którym Green-Zones również brało udział, wykorzystuje informacje z atlasu do identyfikacji punktów zapalnych tlenku azotu i informowania obywateli, ale także do wpływania na decyzje polityczne.

Zanieczyszczenie powietrza w Marsylii było wcześniej znacznie za wysokie. Pomiary przeprowadzone w tym roku mogą pokazać, czy strefa ekologiczna osiąga sukces. Prawdopodobnie będzie to miało również wpływ na ewentualne zaostrzenie przepisów w mieście na południu Francji.