< Show all posts

Alarm drobnego pyłu w Europie

Pył saharyjski spowodował w tym tygodniu gwałtowny wzrost poziomu cząstek stałych w Europie. W Szwajcarii zaostrzono ograniczenia prędkości na autostradach. We Francji uruchomienie stref środowiskowych nastąpiło w większości przypadków zbyt późno. W niektórych rejonach zrezygnowano z nich całkowicie, pomimo zanieczyszczenia środowiska.

Ciepłe powietrze z południa przyniosło w tym tygodniu do Europy więcej pyłu z Sahary. Przyczynia się to w znacznym stopniu do zwiększenia ładunku drobnego pyłu. Dodatkowo zaczęło wzrastać stężenie pyłków. Zanieczyszczenie powietrza najmniejszymi cząsteczkami było więc szczególnie wysokie, tak że w wielu miejscach przekroczone zostały wartości dopuszczalne.

Niemniej jednak, nie wszędzie podjęto środki mające na celu redukcję pyłu zawieszonego. We Francji, gdzie pył saharyjski był bardzo odczuwalny, można było uruchomić jeszcze więcej tymczasowych stref środowiskowych, aby zmniejszyć dodatkowe zanieczyszczenie spowodowane ruchem drogowym. Najbardziej dotknięte regiony to Alzacja-Lotaryngia i Owernia-Rodan-Alpy, gdzie znajduje się Masyw Centralny. W rzeczywistości, w wielu miejscach były wcześniejsze ostrzeżenia. Nie doprowadziło to jednak do wprowadzenia wszędzie zakazu prowadzenia pojazdów. W Grenoble, Chambéry i Annecy są teraz zakazy jazdy dla pojazdów z naklejkami 4 i gorsze, w Lyonie nawet dla naklejek 3 i gorsze. W niektórych regionach dotyczy to tylko samochodów ciężarowych, w Dolinie Arve muszą one mieć co najmniej naklejkę 4, w Górnej Sabaudii co najmniej naklejkę 5. W innych miejscach, takich jak Nancy i Strasburg, nie wprowadzono zakazu prowadzenia pojazdów, a jedynie ograniczenia prędkości. Transport publiczny jest tu również bezpłatny. Osobom starszym i chorym na astmę w wielu miejscach wcześniej zalecano pozostanie w domu.

W międzyczasie ponownie zmniejszyło się zagrożenie ze strony frontu nadciągającego z północy. Tak więc dzisiejsze zakazy prowadzenia pojazdów są w rzeczywistości spóźnione.

W Ticino, w Szwajcarii, wprowadzono również tymczasowe ograniczenie prędkości do 80 km/h oraz zakaz wyprzedzania na autostradach.

W Niemczech nie podjęto żadnych środków przeciwko zwiększonemu zanieczyszczeniu drobnym pyłem. Co prawda poziom zanieczyszczeń był tu niższy niż w krajach bardziej południowych, ale i tak limity były przekraczane. Prawdą jest, że w takich przypadkach nie ma tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów, które mogą być aktywowane. Ale ograniczenie prędkości mogło pomóc w zmniejszeniu zagrożenia. W końcu przemysł i ruch drogowy odpowiadają za około 30% zanieczyszczeń drobnym pyłem w tym kraju.

Z jednej strony sytuacja ta pokazuje, że sensowne jest uelastycznienie zakazów prowadzenia pojazdów, tak aby decydenci mieli możliwość lepszej ochrony osób szczególnie narażonych w przypadkach ekstremalnego zanieczyszczenia. Ale pokazuje to również, że nie wystarczy wprowadzić tymczasowe strefy ekologiczne, jeśli politycy nie zareagują wystarczająco szybko.

W naszej aplikacji możesz zobaczyć wszystkie tymczasowe zakazy prowadzenia pojazdów we Francji oraz ich status. W ten sposób codziennie otrzymują Państwo informację, czy mogą Państwo wjechać swoim pojazdem do tymczasowej strefy ekologicznej.