< Show all posts

Jak prawidłowo przykleić plakietkę?

Plakietki ekologiczne muszą być naklejone na samochód w taki sposób, aby były dobrze widoczne. Ale gdzie dokładnie należy przykleić poszczególne plakiety? Tak jak przepisy dotyczące stref ekologicznych różnią się w poszczególnych krajach, tak samo różny jest sposób umieszczania plakietek na samochodzie.

Niemiecka zielona plakietka ekologiczna musi być naklejona na przedniej szybie od wewnątrz. Nie ma znaczenia, czy naklejka jest przyklejona po lewej czy po prawej stronie. Musi być ona jednak zawsze dobrze widoczna. Jeśli plakietka zostanie umieszczona zbyt wysoko, a więc w przyciemnionej górnej krawędzi przedniej szyby, nie będzie już dobrze widoczna z zewnątrz. Wiele osób nakleja naklejkę w dolnym rogu po stronie pasażera, ponieważ nie ogranicza ona pola widzenia kierowcy w tym miejscu, a w razie kontroli może być również łatwo zauważona przez funkcjonariuszy z chodnika.

To samo dotyczy plakietki austriackiej, tj. Pickerl, oraz plakietki francuskiej. Podobnie jak niemiecka plakietka ekologiczna, również one muszą być umieszczone na wewnętrznej stronie przedniej szyby. Tutaj również nie jest określona ani strona, ani wysokość. Ale uwaga! Ponieważ francuska plakietka jest obowiązkowa również dla motocykli, ma dwie strony samoprzylepne. W przypadku samochodów osobowych należy usunąć przednią warstwę kleju, aby naklejka mogła zostać przyklejona na przednią szybę od wewnątrz. W ten sposób jest on również znacznie lepiej chroniony przed warunkami atmosferycznymi i ma dłuższą żywotność. W przypadku motocykli można usunąć folię z tyłu naklejki, tak aby naklejka mogła być przymocowana do karoserii motocykla.

Należy również zwrócić uwagę na niemiecką E-plakietkę, którą mogą otrzymać zagraniczne pojazdy, aby móc korzystać z samochodów elektrycznych na niemieckich drogach. Musi być przyklejona do zewnętrznej strony tylnej szyby! Nie ma oficjalnego wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje. Przypuszczalnie ułatwi to policji sprawdzenie z tyłu, czy dany pojazd jest rzeczywiście samochodem elektrycznym i czy może poruszać się np. po pasie dla autobusów.

Nawiasem mówiąc, odznaki są zaprojektowane tak, aby nie można było ich przenosić i ulegają złamaniu przy zdejmowaniu. Ale oznacza to również, że pierwsza próba ich przyklejenia musi być trafiona w punkt! Razem z naklejkami opłat drogowych różnych krajów, które w przeciwieństwie do naklejek ekologicznych trzeba co roku kupować od nowa, są dziesiątki naklejek. Przednia szyba może stać się prawdziwą kolekcją naklejek.