< Show all posts

Złe powietrze w Europie

Zanieczyszczenie powietrza ma negatywny wpływ na zdrowie na całym świecie. Szacuje się, że łącznie do 4,2 mln osób umiera przedwcześnie z powodu zanieczyszczenia środowiska w miastach. Również w Europie wartości graniczne są przekraczane w wielu krajach.

 

Europejska Agencja Środowiska (EEA) w Kopenhadze zwróciła uwagę, że w Europie jest zbyt wiele miast, w których nadal przekraczane są limity zanieczyszczeń. Dane, na których opiera się EEA, pochodzą z 2019 r., czyli sprzed pandemii. Wstępne dane z ubiegłego roku wskazują na znaczną poprawę. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że to zanieczyszczenie powietrza ponownie wzrośnie do poziomu sprzed epoki Cowidów.

Zanieczyszczenie powietrza jest największym zagrożeniem dla zdrowia, jakie stwarza środowisko naturalne. Długotrwałe narażenie na zanieczyszczone powietrze prowadzi do chorób płuc i dolegliwości sercowo-naczyniowych. W Niemczech wartości dopuszczalne dla dwutlenku azotu, ozonu w warstwie przyziemnej i benzo(a)pirenu są wyraźnie przekroczone. Benzo(a)piren powstaje w wyniku spalania substancji stałych. Szczególnie w Europie Wschodniej, gdzie w wielu miejscach nadal spala się węgiel i drewno do ogrzewania, zanieczyszczenie benzo(a)pirenem jest bardzo wysokie. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się również inne substancje zanieczyszczające, takie jak metan i sadza. Metan jest nie tylko silnym gazem cieplarnianym, ale także ważnym prekursorem tzw. ozonu w warstwie przyziemnej. Sadza, z drugiej strony, jest ważnym składnikiem pyłu zawieszonego i w znacznym stopniu przyczynia się do globalnego ocieplenia. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie w dużych miastach są naturalnie narażeni na większą ilość zanieczyszczeń niż na wsi.

Zalecenia UE i WHO różnią się w zakresie wartości granicznych. Najniebezpieczniejszą substancją jest drobny pył o średnicy 2,5 mikrometra lub mniejszej, znany jako PM2.5. Im jest on mniejszy, tym szybciej przedostaje się do krwiobiegu. Na przykład WHO zaleca, aby nie przekraczać poziomu pyłu zawieszonego wynoszącego 10 µg/m3 na rok. UE jest nieco luźniejsza i zaleca nie więcej niż 25 µg/m3 na rok. To samo dotyczy innych zanieczyszczeń. Gdyby jednak UE miała przyjąć wartości WHO, należałoby jeszcze bardziej zaostrzyć istniejące już w Europie strefy ekologiczne. A w Europie Wschodniej należałoby przede wszystkim utworzyć wiele stref środowiskowych, aby uzyskać kontrolę nad emisją zanieczyszczeń.

Jak wysoki jest poziom zanieczyszczeń w Twoim mieście? W naszej aplikacji Green Zones zawsze możesz sprawdzić, jak wysoki jest poziom pyłu zawieszonego, ozonu, dwutlenku azotu i dwutlenku węgla. Wszystkie informacje są aktualizowane codziennie.