< Show all posts

ZFE, ZPA i ZPAd? Wyjaśnienie francuskich stref ekologicznych

We Francji istnieją różne strefy ekologiczne. Niektóre z tych stref są stale aktywne, podczas gdy inne są tymczasowe. Te ostatnie nazywane są również strefami powietrza związanymi z pogodą, gdzie słowo "pogoda" nie odnosi się do konkretnych warunków pogodowych, takich jak słońce czy deszcz, ale do jakości powietrza, która często idzie w parze z pogodą.

Przyjrzyjmy się najpierw stałym strefom ochrony środowiska lub powietrza. Są one nazywane Strefami Niskiej Emisji (ZFE), w skrócie Zone à Faibles Émissions. Zasady ZFE są jasno określone. W ZFE Paryż Miasto, na przykład, tylko pojazdy z naklejkami kategorii E, 1, 2 i 3 są dozwolone do wjazdu - w nocy zakaz jazdy w Paryżu jest zniesiony i, na przykład, samochody osobowe są również dozwolone do wjazdu w weekendy. Tak więc nawet stała strefa nie musi być aktywna przez cały czas, ale ma ustalone godziny. W przyszłości coraz więcej miast powinno zakładać ZFE. Obecnie w 4 miastach funkcjonują ZFE, a do końca roku ma ich być jeszcze 7. W ciągu najbliższych kilku lat, stan nakazał, aby wszystkie obszary metropolitalne z populacją powyżej 150.000 wdrożyły ZFE. To ponad 150 obszarów! Zasady funkcjonowania stref również stają się coraz bardziej rygorystyczne. W Paryżu, na przykład, naklejka 3 będzie również zakazana od 2022 roku, a naklejka 2 już od 2024 roku. Oznacza to, że pojazdy z silnikiem diesla zostaną całkowicie zakazane!

Strefy tymczasowe mogą być aktywowane spontanicznie w przypadku wysokiego zanieczyszczenia powietrza. Jeśli są one nieaktywne, naklejka nie jest wymagana. Kiedy strefa jest aktywna, spontanicznie i w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza podejmowana jest decyzja, które pojazdy są objęte zakazem. W większości przypadków są to te bez naklejki, oraz te z gorszymi naklejkami 4 i 5, ale możliwe, że również z lepszymi naklejkami. Strefy tymczasowe nazywane są Zones de Protection de L'Air (strefy ochrony powietrza) lub ZPA. Duże zanieczyszczenie powietrza może wystąpić np. w spokojne dni, ponieważ spaliny gromadzą się wtedy w pobliżu ich źródła. W zimie może dojść do powstania tzw. smogu zimowego. W tym przypadku ciepła warstwa powietrza leży nad zimną warstwą przy ziemi. Warstwa zimna nie może się wtedy wydostać, co prowadzi do gromadzenia się zanieczyszczeń. W lecie ekstremalne promieniowanie słoneczne może sprzyjać powstawaniu szkodliwego ozonu. Efekty naturalne, takie jak dryf pyłu saharyjskiego lub aerozol morski mogą również powodować zwiększone stężenia pyłu zawieszonego. ZPA umożliwiają władzom francuskim szybką reakcję na szkodliwą jakość powietrza i ochronę obywateli poprzez wprowadzenie zakazu ruchu niektórych starszych pojazdów. W Paryżu, oprócz miasta ZFE, istnieje również ZPA, które po uruchomieniu egzekwuje surowsze przepisy niż te, które obowiązują w ramach ZFE.

Oprócz ZPA istnieją również tak zwane ZPAd. Skrót ten oznacza Zone de Protection de L'Air Départementale. Jak sama nazwa wskazuje, ZPAd odnosi się do całego departamentu, czyli większego regionu. W przypadku aktywacji ZPAd zakaz prowadzenia pojazdów może zostać wprowadzony na całym obszarze strefy lub tylko na jego poważnie dotkniętej części. ZPAd są często prekursorami ZPA i ZFE. Jeśli więc w jakiejś części departamentu często ogłaszany jest zakaz prowadzenia pojazdów, to prawdopodobnie najpierw zostanie tam wprowadzony ZPA, a dopiero później ZFE.

Śledzenie tych wszystkich stref jest trudne. Nawet 60% Francuzów nie wie, co to jest ZFE!

Nawiasem mówiąc, decyzja o aktywacji jest często podejmowana bardzo spontanicznie. Dlatego też poszkodowani kierowcy są często zaskoczeni zakazem prowadzenia pojazdów. Informacje o uruchomieniu strefy podawane są zazwyczaj tylko w lokalnym radiu lub mediach społecznościowych - mało zrozumiałe dla turystów. To właśnie tutaj z pomocą przychodzi nasza aplikacja Green-Zones! Ponieważ zawsze śledzimy informacje władz francuskich, w naszej aplikacji możesz zawsze zobaczyć aktualny status wjazdu do stref francuskich. Dodatkową funkcją aplikacji jest możliwość sprawdzenia statusu wjazdu na następny dzień, co pozwala lepiej zaplanować pracę.

Aplikacja Green-Zones pomoże Ci zachować orientację w dżungli francuskich stref!