< Show all posts

Tymczasowe strefy niskiej emisji we Francji - wyjaśnienia

We Francji istnieją zarówno stałe, jak i tymczasowe strefy środowiskowe. Tymczasowe strefy są uruchamiane tylko wtedy, gdy poziom zanieczyszczenia jest szczególnie wysoki. Są one nazywane strefami ochrony powietrza (Zones de Protection de L'Air = ZPA). Tak jak w przypadku stref stałych, tak i w przypadku stref tymczasowych należy nakleić odpowiednią naklejkę na przednią szybę. W przypadku uruchomienia stref tymczasowych obowiązują zasady "ruchu zróżnicowanego", po francusku „circulation différenciée”.

Te strefy środowiskowe są aktywowane w przypadku dużego zanieczyszczenia powietrza, co często ma miejsce w bezwietrzne dni w zimie. W przypadku tzw. smogu zimowego, spaliny gromadzą się w pobliżu ich źródła. Nad tą zimną warstwą przy ziemi znajduje się warstwa ciepłego powietrza, przez co dolna warstwa nie może się wydostać i zanieczyszczenia są tam gromadzone. Z drugiej strony, latem ekstremalne promieniowanie słoneczne może sprzyjać powstawaniu szkodliwego ozonu. Naturalne efekty, takie jak dryfowanie pyłu saharyjskiego lub słony aerozol morski nawiewany w głąb lądu mogą również powodować zwiększone stężenia pyłu zawieszonego. Tymczasowe strefy ekologiczne pozwalają władzom francuskim na szybką reakcję na szkodliwą jakość powietrza i ochronę obywateli poprzez zakaz ruchu niektórych starszych pojazdów.

Zanim strefy te zostaną aktywowane, podwyższony poziom zanieczyszczeń musi być mierzony przez trzy dni. Dopiero wtedy prefekt departamentu lub burmistrz miasta może rozważyć wprowadzenie ruchu zróżnicowanego. W takim przypadku pojazdy z określoną naklejką nie mogą już jeździć: w mieście i aglomeracji lub w całym departamencie. Jakie naklejki są dozwolone, jest ustalane z góry. W większości przypadków, pojazdy bez francuskiej naklejki lub z naklejką 4 lub 5 są zakazane. Dlatego warto zawczasu zaopatrzyć się w odpowiednią naklejkę, gdyż niestety trzeba będzie porzucić pojazd, jeśli nie chce się ryzykować kar. Jeśli okres zanieczyszczenia trwa dłużej, odpowiedzialne władze mogą nawet zakazać pojazdów z naklejką 3. Zazwyczaj aktywacja jest ogłaszana przez radio i media społecznościowe. Jeśli nie wiesz wcześniej, że były wcześniejsze ostrzeżenia, możesz być dość zaskoczony aktywacją.

Przy 32 tymczasowych i 6 stałych strefach środowiskowych łatwo jest również stracić orientację w sytuacji we Francji. W tym przypadku z pomocą przychodzi nasza aplikacja Green Zones. Z jednej strony zawsze wiesz, czy znajdujesz się aktualnie w strefie środowiskowej, a z drugiej strony aplikacja pokazuje Ci od pierwszego dnia, gdzie są wcześniejsze ostrzeżenia, a w konsekwencji, gdzie może zostać aktywowana tymczasowa strefa środowiskowa. W ten sposób zawsze wiesz, gdzie w najbliższym czasie mogą obowiązywać ograniczenia w prowadzeniu pojazdów.