< Show all posts

Stare diesle zanieczyszczają Mediolan

W dużych włoskich miastach poziom tlenku azotu w ubiegłym roku był wyraźnie zbyt wysoki, pomimo blokady. Taki wniosek zawarła organizacja ekologiczna Legambiente w swoim sprawozdaniu rocznym. Wzywa się w nim do natychmiastowego zablokowania pojazdów z silnikiem wysokoprężnym do Euro 5.

Zanieczyszczenie powietrza we włoskich miastach jest alarmujące. W Rzymie, średnia wartość tlenku azotu 34 μg/m3 została zmierzona w zeszłym roku. W Mediolanie wskaźnik ten wynosił aż 39 μg/m3. Wartości te zostały teraz opublikowane w rocznym raporcie "Mal'aria di città" organizacji ekologicznej Legambiente. Wartości te są zatem znacznie powyżej limitu 20 μg/m3 uznawanego przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za szkodliwy dla zdrowia.

To prawda, że w Mediolanie i Rzymie istnieją już strefy środowiskowe. W Mediolanie, na przykład, samochody z silnikiem diesla do Euro 4 włącznie są zakazane, ale przepisy są mniej rygorystyczne dla innych typów pojazdów - w tym ciężarówek, które w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia tlenkiem azotu. Samochody ciężarowe spełniające normę Euro 4 nadal mogą wjeżdżać do strefy niskiej emisji. Według organizacji ekologicznej Legambiente, to głównie stare pojazdy z silnikami diesla są odpowiedzialne za złe powietrze. Na przykład w Mediolanie ich udział w zanieczyszczeniu tlenkami azotu w 2018 roku wyniósł około 30%. Organizacja ekologiczna wzywa więc do niezwłocznego zakazu wjazdu do miasta starszych pojazdów z silnikiem diesla.

Ten krok w kierunku surowszych zakazów jazdy został już uzgodniony między rządem włoskim a administracją Doliny Padu, gdzie znajduje się Mediolan. Nie jest jednak jeszcze jasne, kiedy zaostrzone przepisy wejdą w życie.

Mediolan próbuje już jednak walczyć z zanieczyszczeniem powietrza innymi sposobami. Na przykład, wprowadzono pakiet antysmogowy, który zakazuje palenia papierosów na zewnątrz w odległości mniejszej niż 10 metrów od innych osób. Obecnie nie wolno także palić na przystankach komunikacji miejskiej, w parkach, obiektach sportowych i na cmentarzach.

Ponadto od tego roku nie można już instalować nowych grzejników olejowych. Od października 2022 r. zasadniczo nie będzie można ich już stosować. Piece opalane drewnem, takie jak te używane w pizzeriach, będą musiały spełniać surowe przepisy środowiskowe od października 2023 roku.

Tak więc Mediolan jest na dobrej drodze do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Nie wiadomo jednak, czy zablokuje on również stare pojazdy z silnikami wysokoprężnymi i tym samym stanie się niepopularny wśród wielu właścicieli tych pojazdów.