< Show all posts

Nareszcie ochrona klimatu dla kolei?

Ze względu na cele klimatyczne rządu niemieckiego, ruch drogowy w Niemczech musi zostać w najbliższych latach znacznie zredukowany. Dlatego minister transportu Scheuer chce reformy kolei, która na pierwszym miejscu stawia ochronę klimatu. Jest to pilnie potrzebne. Większa cyfryzacja i nowoczesna infrastruktura mają przyczynić się do tego zwrotu.

Minister transportu Andreas Scheuer (CSU) chce zreformować koleje tak, aby bardziej angażowały się w ochronę klimatu. Maksymalizacja zysku nie powinna już być najważniejszym priorytetem. Jednocześnie infrastruktura kolejowa ma zostać rozbudowana i w większym stopniu zdigitalizowana.

Stacje mają stać się centrami mobilności z parkingami dla rowerów, stacjami ładowania samochodów elektrycznych oraz stacjami tankowania wodoru dla autobusów i pociągów. Scheuer wyznacza te wszystkie cele na następną kadencję. Z powodu pandemii Corony nie mógłby zainicjować tych zmian. Koleje otrzymały wsparcie od państwa w czasie pandemii.

Ale nawet po pandemii realizacja fantastycznie brzmiącego planu Scheuera będzie prawdopodobnie trudna. Koleje od lat pracują nad elektryfikacją sieci tras. W latach 2005-2010 zelektryfikowano jednak średnio tylko około 0,4 % sieci. Szczyci się tym, że ruch dalekobieżny - raczej niewielka część tras - odbywa się na zielonej energii elektrycznej. Jednocześnie około dwie trzecie lokomotyw nadal napędzane jest silnikami Diesla, które od lat nie były modernizowane i bez ograniczeń zanieczyszczają powietrze, a samochody z silnikami Diesla od dawna podlegają regulacjom w strefach ochrony środowiska i podlegają coraz surowszym przepisom. Jednocześnie Deutsche Bahn zamyka coraz więcej odcinków swojej sieci, zwłaszcza w małych miastach, gdzie biznes nie jest dochodowy. Ceny Deutsche Bahn są również zazwyczaj bardzo wysokie w porównaniu z podróżami autobusem dalekobieżnym, wynajętym samochodem czy nawet samolotem. Jest to fatalne dla ochrony klimatu.

A zatem reforma jest nie tylko konieczna, ale już dawno powinna zostać przeprowadzona. Będzie to musiało dotyczyć nie tylko cyfryzacji i modernizacji dworców, ale przede wszystkim wycofania z torów starych, brudnych pojazdów i oparcia się na napędach wykorzystujących energię odnawialną, reaktywowania sieci kolejowej nawet w miejscach, w których może to być ekonomicznie nieopłacalne, tak aby tamtejsi mieszkańcy nie byli uzależnieni od samochodu, oraz sprawienia, by ceny były tak przystępne, by kolej stanowiła poważną alternatywę.

Czy kolej będzie w stanie przyczynić się kiedyś do ochrony klimatu w ramach zwrotu transportowego, to się dopiero okaże. W każdym razie Scheuer zostawia swojemu następcy stos obowiązków, od których uchylał się w czasie sprawowania urzędu.