< Show all posts

Drobny pył z opalania pieca

Zima i czas Bożego Narodzenia to czas pieców i kominków. Ale uważaj: Nie wszystkie piece są nadal dopuszczone do palenia, ponieważ emitują zbyt wiele zanieczyszczeń. Chociaż ruch drogowy i przemysł są uważane za największych producentów cząstek stałych, ogrzewanie drewnem nigdy nie było przyjazne dla środowiska. Kiedyś nie było to problemem, ale dziś każdy brud, który dostaje się do powietrza jest tabu.

Zima i czas Bożego Narodzenia to czas pieców i kominków. Ale uważaj: Nie wszystkie piece są nadal dopuszczone do palenia, ponieważ emitują zbyt wiele zanieczyszczeń. Chociaż ruch drogowy i przemysł są uważane za największych producentów cząstek stałych, ogrzewanie drewnem nigdy nie było przyjazne dla środowiska. Kiedyś nie było to problemem, ale dziś każdy brud, który dostaje się do powietrza jest tabu.

Podczas spalania drewna powstaje sadza i drobny pył, które mogą prowadzić do problemów z oddychaniem i chorób układu krążenia. Im starszy piec, tym więcej go wdmuchuje do atmosfery. Z tego powodu Pierwsze Federalne Rozporządzenie o Kontroli Emisji reguluje, które piece mogą być nadal eksploatowane. Od stycznia 2010 r. stare piece muszą być zatem doposażone w filtr lub całkowicie wymienione, w zależności od ich wieku. Z powodzeniem, bo od 2010 roku udało się zredukować emisję zanieczyszczeń z pieców o około jedną trzecią.

Od 31 grudnia ubiegłego roku stare modele muszą być wyposażone w filtry dokładne lub całkowicie wymienione. Jednakże, jeśli piec został zainstalowany po 1995 roku, nadal istnieje okres karencji do końca 2024 roku, kiedy to wszystkie piece, które emitują więcej niż 0,15 gramów drobnego pyłu na metr sześcienny i cztery gramy tlenku węgla na metr sześcienny muszą zostać zmodernizowane. Muszą one również posiadać zamykane drzwi. Przepisy te nie dotyczą kominków otwartych, pieców kaflowych i pieców historycznych sprzed 1950 roku.

Ważne jest, aby móc określić prawidłowy wiek pieca; jeśli nie jest to już możliwe i w związku z tym nie można w sposób nie budzący wątpliwości określić emisji, piec musi zostać wymieniony. Nawet jeśli emisja tlenku węgla jest zbyt wysoka, piec nie może być dalej eksploatowany, ponieważ można zainstalować filtr modernizacyjny dla drobnych cząstek pyłu, ale nie dla tlenku węgla. Często taniej jest po prostu zlikwidować stary piec i zainstalować nowy, który również zazwyczaj zużywa do jednej trzeciej mniej paliwa. Zamiast drogiego drewna opałowego zaleca się również stosowanie peletów drzewnych, które wytwarzają znacznie mniej cząstek stałych. Podczas rozpalania ognia ważne jest, aby drewno szybko się zapalało, co zazwyczaj ma miejsce w przypadku pelletu. Palenie świeżo ściętego drewna jest prawnie zabronione. Wynika to z faktu, że ma on więcej niż dopuszczalną wilgotność 25 procent. Ile wilgoci znajduje się jeszcze w drewnie można określić za pomocą przyrządu pomiarowego. Im bardziej suche drewno, tym mniej zanieczyszczeń w powietrzu.

Jest to korzystne dla wszystkich, nie tylko dla kierowców samochodów, którzy nie muszą obawiać się zakazów prowadzenia pojazdów, jeśli zanieczyszczenie powietrza jest niewielkie.