< Show all posts

Corona też ratuje życie!

Według nowego badania, trwające od tygodni wyłączenie w Europie doprowadziło do zmniejszenia liczby zgonów o około 11.000 osób na skutek zanieczyszczenia powietrza.

W najnowszym badaniu przeprowadzonym przez Centre for Research on Energy and Clean Air w Anglii szacuje się, że przy 220 tysiącach zgonów na całym świecie w bieżącym roku kalendarzowym 2020, spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza, udało się już zapobiec kilku tysiącom przedwczesnych zgonów w Europie z powodu skutków związanych z koroną, takich jak ograniczenia dotyczące opuszczania kraju.
Zanieczyszczenie powietrza jest odpowiedzialne za prawie 500.000 zgonów w Europie każdego roku, brytyjskie badanie jest kontynuowane.