< Show all posts

Francja: Więcej zakazów prowadzenia pojazdów

Pierwszy zimowy okres zanieczyszczenia został ogłoszony wczoraj w Paryżu. Paryski urząd ds. powietrza Airparif przewidywał we wtorek, że stężenie drobnego pyłu zawieszonego (PM 10) przekroczy w środę dopuszczalny limit 50 µg/m³: Stężenia te wynosiły w rzeczywistości od 55 do 70 µg/m³.

Przekroczenie to może być odczuwalne również dzisiaj, w czwartek, w związku z czym również dzisiaj wydano ostrzeżenie dla obszaru Paryża. Jeśli i ten limit zostanie jutro przekroczony, prefektura może wydać alert o zanieczyszczeniu, zakazujący jazdy starymi pojazdami spalinowymi. Jak dotąd ograniczenia w transporcie dotyczą jedynie prędkości: w dotkniętych strefach niskiej emisji ograniczenie prędkości zostanie zmniejszone o 20 km/h, z ograniczeniem do 70 km/h, chyba że na drogach o niższej dopuszczalnej prędkości. Oprócz przepisów dotyczących transportu, istnieją również przepisy dotyczące sektora rolniczego i przemysłowego. Zabronione jest na przykład spalanie odpadów oraz praca z nieelektrycznymi maszynami ogrodowymi i narzędziami ręcznymi. Jednak spalanie drewna w prywatnych piecach lub kominkach również nie będzie już możliwe.

Zieloni w Radzie Miasta Paryża krytykują podejście do zanieczyszczenia powietrza. Obecnie prefektura może nakładać zakazy prowadzenia pojazdów po trzech dniach zanieczyszczenia. Następnie pojazdy bez francuskiej naklejki środowiskowej lub naklejki 5 lub 4 mogą być wyłączone z ruchu. Ale w końcu to nie jest automatyczne, to zależy od decyzji prefekta. Zieloni chcą, aby zakazy jazdy można było wprowadzać już od pierwszego dnia przekroczenia wartości granicznej, a idą nawet dalej: jeżeli na następny dzień przewiduje się zanieczyszczenie, zakazy jazdy powinny być wprowadzane już jako środek zapobiegawczy, tak aby można było być może nawet uniknąć spodziewanego zanieczyszczenia powietrza.

Oznaczałoby to o wiele więcej zakazów prowadzenia pojazdów we Francji. O wszystkich wcześniejszych ostrzeżeniach lub zakazach, nie tylko w Paryżu, można dowiedzieć się na bieżąco dzięki aplikacji Green-Zones.