< Show all posts

Zakazy jazdy we Francji: oczekiwany wzrost do 1800 %!

Paryż 83 zamiast 10, Marsylia 89 zamiast 5, Lyon 108 zamiast 14 - tyle dni z tymczasowymi zakazami jazdy będzie we Francji od 2021 roku.

Wartości graniczne dla pomiarów zanieczyszczeń powietrza są mierzone przez wiele lat z przestarzałym wskaźnikiem. Zmieni się to w przyszłym roku - i doprowadzi do zwiększenia liczby zakazów jazdy w tymczasowych strefach niskiej emisji.

Tymczasowe strefy środowiskowe są w rzeczywistości sposobem na szybką reakcję na poważne zanieczyszczenie powietrza. Ich uruchomienie w przypadku złej jakości powietrza zakazuje wjazdu starszych pojazdów, co pozwala na natychmiastową poprawę jakości powietrza. Pomimo wielu tymczasowych i stałych stref środowiskowych, Francja od lat przekracza limity jakości powietrza ustalone przez UE. Wynika to między innymi z faktu, że wartości dopuszczalne we Francji są znacznie wyższe niż te ustalone przez UE, a do ich pomiaru stosuje się przestarzały wskaźnik zanieczyszczenia powietrza.  

W październiku 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości z powodzeniem zakwestionował przekroczenie przez Francję wartości granicznych i obecnie zostanie wprowadzony nowy indeks, który doprowadzi do ośmiokrotnego wzrostu tymczasowych zakazów prowadzenia pojazdów.
 
Wcześniej stosowany indeks nie był w stanie dostarczyć obliczeń dla mniejszych regionów ze względu na zbyt szorstką skalę. W związku z tym tymczasowe zakazy jazdy często nie były uważane za konieczne. ATMO-Francja rozszerzyła obecnie skalę wskaźnika z trzech do sześciu poziomów, tak aby można było oceniać również mniejsze miasta liczące do 100 000 mieszkańców. Nowy indeks zawiera również substancję zanieczyszczającą powietrze, która wcześniej była ignorowana. Stary wskaźnik uwzględniał dwutlenek azotu i pył zawieszony PM10, ale nie mniejsze, ale bardzo szkodliwe cząstki pyłu zawieszonego PM2.5. W nowym wskaźniku, zanieczyszczenie powietrza o najgorszej wartości zawsze będzie miało decydujące znaczenie dla określenia jakości powietrza w przyszłości, tak więc już w przypadku przekroczenia poszczególnych wartości granicznych można wprowadzić zakazy jazdy.  

Przy zastosowaniu wartości granicznych określonych przez UE, pomiary będą musiały wtedy skutkować znacznie częstszym uruchamianiem stref. Aby pokazać, w jakim stopniu zmiany mogą rzeczywiście wpłynąć na przyszłe zakazy prowadzenia pojazdów, ATMO-France przeanalizowała jakość powietrza na lata 2015-2017 za pomocą ponownie obliczonego wskaźnika: Według nowych obliczeń, powietrze w Paryżu byłoby teraz uważane za słabe 83 dni w roku zamiast tylko 10 dni w roku. W latach 2015-2017 Rennes nie miał dni, w których wartości dopuszczalne zostałyby przekroczone, ale zgodnie z nową metodą pomiaru krytyczna wartość dopuszczalna zostałaby przekroczona w ciągu 19 dni. W Marsylii i Lyonie nowe obliczenia malują jeszcze bardziej dramatyczny obraz: Marsylia przeskoczyłaby z pięciu do 89 dni, Lyon z 14 do 108. Powietrze we francuskich miastach będzie więc od przyszłego roku znacznie częściej klasyfikowane jako ubogie, co w konsekwencji powinno doprowadzić do uruchomienia tymczasowych stref środowiskowych. Zobaczymy, czy prefektowie pójdą za tym przykładem.

Aby być na bieżąco informowanym o najnowszych strefach i tymczasowych zakazach jazdy, pobierz naszą darmową aplikację Green Zones. Można tam również zobaczyć ostrzeżenia z wyprzedzeniem, tj. zbliżające się zakazy jazdy, aby zaplanować z wyprzedzeniem. W ten sposób są Państwo zawsze dobrze poinformowani o chaosie we Francji i w strefie europejskiej i mogą uniknąć wysokich kar pieniężnych.