< Show all posts

Cicha piłka w Kolonii?

Z powodu pandemii, miasto Kolonia chce zainstalować strefę 30 w centrum miasta.

Aby zapewnić możliwość utrzymania bezpiecznej odległości co najmniej 1,50 metra wśród rowerzystów, burmistrz Henriette Reker (niezależna) planuje duży rzut w Kolonii. Wkrótce tylko 30 kmh będzie dozwolone wszędzie w mieście katedralnym.
W liście do ministra transportu NRW, Wüsta, burmistrz miasta wyjaśnia rewolucyjny krok, który "trzeba by wyprostować warunki ruchu drogowego", cytowany przez t-online.de. Aby móc uciec w ewentualnej sytuacji awaryjnej, po prostu nie byłoby miejsca. Jako rowerzysta musiałbyś jechać drogą, na której "maksymalna prędkość na terenie zabudowanym byłaby z zasady ograniczona do 30 km/h, bez dostosowania znaków", kontynuuje Rekers Brandbrief.
Inicjatywa ta, w tym jej późniejsze wdrożenie, wskazywałaby drogę naprzód. Czy po ustąpieniu epidemii doświadczymy trzęsienia ziemi, gdy struktury komunikacyjne w naszych miastach zostaną ponownie przemyślane?