< Show all posts

Opłata miejska za przejazd do Bolzano

Pomimo epidemii korony, rada miejska Bolzano chce wprowadzić opłatę za korzystanie z centrum miasta.

Wiadomości te są szczególnie irytujące dla firm, które miały trudności z przetrwaniem ostatnich trzech miesięcy blokady. Dla wielu z nich opłata za przejazd przez miasto stanowiłaby dodatkowe zagrożenie dla dalszego istnienia przedsiębiorstw. Temat ten jest więc kontrowersyjny i był już przedmiotem kilku spotkań przedstawicieli władz miejskich Bolzano, grup interesu i stowarzyszeń biznesowych, takich jak hds (Stowarzyszenie Handlu i Usług Południowego Tyrolu).
"Nasze firmy właśnie odważyły się na nowy początek, teraz ważne jest, aby powitać osoby dojeżdżające do pracy i turystów w mieście, ponieważ ich powrót będzie decydujący dla wielu branż. Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia przeciwstawnych celów przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego", wyjaśnia Simone Buratti, lokalna przedstawicielka miasta Bolzano.
Omawiany jest również model, w którym główną rolę odgrywałby system monitorowania tablic rejestracyjnych. Celem tego rodzaju gromadzenia danych byłoby na przykład pobieranie opłat za przejazd wyłącznie od pojazdów użytkowych. "Według obliczeń administracji publicznej system ten byłby mniej uciążliwy niż opłaty parkingowe, ale w praktyce koszty te zostałyby dodane do opłat parkingowych. Wprowadzenie nowych opłat w tym momencie byłoby również absolutnie szkodliwe dla wizerunku miasta; zamiast tego istniejące opłaty powinny zostać zniesione", wyjaśnił Buratti w Südtirol News.