Green-Zones.eu › Producten › België › Registratie Antwerpen & Gent

Registratie Antwerpen + Gent

★★★★★ 3987 x aangeschaft


Type: digitaal

Geldigheid: onbeperkt


Voorraad:beschikbaar

Levertijd: Overzicht


Gemakkelijk bestellen

Veilige betaling

Snelle levering


Meer informatie

Inleiding (doel, doel, zin)

In het kader van de uitvoering van de Europese richtlijnen schept de Belgische regering sinds eind 2015 de randvoorwaarden om steden en gemeenten of regio's van het land de mogelijkheid te geven om milieuzones in te stellen zodat de door de EU voorgeschreven verontreinigingslimieten voor de burgers niet worden overschreden.

De LEZs zijn gedefinieerd door de respectieve steden en gemeenten of regio's binnen hun grenzen en laat het rijden alleen met voorafgaande registratie van het voertuig.
Er zij op gewezen dat voertuigen die in België zijn geregistreerd, niet hoeven te worden geregistreerd omdat zij reeds in de nationale gegevensbank zijn geregistreerd. Ook Nederlandse voertuigen in het Vlaamse Gewest zijn vrijgesteld van registratie. Sinds 2019 hoeven Nederlandse voertuigen ook niet meer te worden geregistreerd in de LEZ-Brusselse regio.

De grondslag voor de invoering van milieuzones op het Vlaamse gebied van het land is al eind 2015 gemaakt.

Dit is op grond van een Besluit van 27-11-2015 dat op 01-03-2016 van kracht werd. Het decreet regelt dat de milieuzones regionale beslissingen zijn en elke Vlaamse gemeente en stad het recht heeft om een milieuzone in te voeren voor zover deze noodzakelijk is.

p 26-02-2016 volgde een besluit van de Vlaamse regering waarin alle details over de registratie en vastlegging van de verschillende voertuigtypen en hun data van toelating werden vastgelegd. Het besluit 2116 werd op 01-03-2016 van kracht.

De vastlegging en administratie van de gegevens van de geregistreerde voertuigen gebeurt volgens artikel 5 van het decreet van 27-11-2015 op basis van het decreet van 18 juli 2008 over de administratie van elektronische gegevens.
Het opvragen van deze gegevens, de administratie van de databank en de toegang van de gemeente tot bepaalde gegevens uit de databank gebeurt volgens de wet van 8 december 1992 over de bescherming van privacy bij het verwerken van persoonsgegevens en de afkondiging van 18 juli 2008 over de elektronische administratie van gegevens.

De registratie voor Antwerpen en Gent is volledig digitaal. Het registratienummer wordt ingevoerd in een database met eventuele gegevens over het roetfilter, zodat de camera's een positieve match kunnen detecteren. Omdat het matchen van de nummerplaat door de camera's wordt gedaan, hoeft er niets aan de voorruit of iets dergelijks te worden geplakt. Zodra de bevestiging van de registratie beschikbaar is, is het mogelijk om de milieuzones te betreden. De bevestiging hoeft niet noodzakelijkerwijs in het voertuig aanwezig te zijn.

De volgende steden hebben een of meer milieuzones en registratie is verplicht:

Antwerpen, Gent

De volgende voertuigen worden beïnvloed door de Antwerpen en Gent milieuzone en moeten bij binnenkomst worden geregistreerd:

Auto, camper (M1), minibus (M2), touringcar (M3), bestelwagen (N1), vrachtwagen (N2-N3)


Niet getroffen zijn motorfietsen zoals motorfietsen of land- en bosbouwmachines.

2021: Om toegang te krijgen tot de milieuzone moet worden voldaan aan de minimumnorm voor diesel van Euro 5 en benzine Euro 2.

 

In België gaat de controle van toegelaten voertuigen in een LEZ-milieuzone (Lage Emissie Zone) niet alleen via een politiecontrole maar vooral door intelligente camera's (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Deze vaste en mobiele camera's zien elk kenteken en vergelijken dit met de centrale databank. Als een voertuigeigenaar zich nog niet eerder in de LEZ (Low Emission Zones) in België heeft geregistreerd, ontvangt hij van de verantwoordelijke autoriteiten een boete van 150 euro. In geval van meer overtredingen wordt de boete verhoogd tot 350 euro.

Belangrijk om te weten voor buitenlanders:

Vanaf een boete van 70 euro of meer, volgens EU-Richtlijn 2011/82 van 25.10.2011 "ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen", zal, indien de boete niet wordt betaald, een handhavingsprocedure in het land van herkomst plaatsvinden, die zal worden voortgezet totdat een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Algemene uitzonderingen
Voertuigen van de strijdkrachten, de politie en de nood- en reddingsdiensten, oldtimers ouder dan 40 jaar zijn eveneens uitgesloten.

Ze moeten zich echter nog wel vooraf "inschrijven" om een speciale vergunning te krijgen.

Voertuigen die in België en Nederland zijn ingeschreven, hoeven niet afzonderlijk te worden ingeschreven, aangezien ze al automatisch worden ingeschreven via de centrale registers van het land.

Individuele uitzonderingen

Getroffen voertuigen, die niet voldoen aan de vereiste Euronorm normen of die onder de algemene uitzonderingen vallen, kunnen tot 8 keer per jaar een zogenaamd milieuticket aanschaffen. Dit maakt het mogelijk om tot 24 uur in te rijden, zelfs als het voertuig te oud is.

FAQ

Tenzij de motor of de uitlaatgasemissienorm van het voertuig of het kenteken verandert, is de registratie geldig voor de gehele levensduur van het voertuig. Dit betekent dat er niet elk jaar een nieuwe registratie hoeft te worden gemaakt. Het is mogelijk dat de toegangsbeperkingen in de toekomst worden aangescherpt. In dit geval vervalt de registratie als niet meer aan de vereiste Euronorm kan worden voldaan.  Wanneer, wie en hoe lang kan je deelnemen aan de wedstrijd, vind je onder het punt "Welke milieusticker/registratie krijg ik (classificatie)".

De registratie voor Antwerpen/Gent is volledig digitaal. De nummerplaat wordt ingevoerd in een database met eventuele gegevens op het roetfilter, zodat de camera's een positieve match detecteren. Omdat het matchen van de nummerplaat door de camera's wordt gedaan, hoeft er niets aan de voorruit of iets dergelijks te worden geplakt. Zodra de bevestiging van de registratie is ontvangen, is het mogelijk om de lage-emissiezones te betreden. Het is ook niet nodig om de handeling in het voertuig te dragen. De registratie heeft zelfs een terugwerkende kracht van 24 uur.

Zodra het kenteken verandert, bijvoorbeeld door een verhuizing, moet er een nieuwe registratie worden gemaakt.

De registratie is alleen geldig voor de milieuzones in Antwerpen en Gent.
Voor andere milieuzones in België moet een aparte registratie worden gemaakt.