Green-Zones.eu › Producten › Spanje › Registratie Barcelona

Registratie Barcelona

★★★★★ 471 x aangeschaft


Type: digitaal

Geldigheid: 2 jaar


Voorraad:beschikbaar

Levertijd: Overzicht


Gemakkelijk bestellen

Veilige betaling

Snelle levering


Meer informatie

Inleiding (doel, doel, zin)

In het kader van de uitvoering van de Europese richtlijnen schept de Spaanse regering sinds eind 2013 de randvoorwaarden om steden en gemeenten of regio's van het land de mogelijkheid te geven om milieuzones in te stellen zodat de door de EU voorgeschreven verontreinigingslimieten voor de burgers niet worden overschreden.

De LEZs zijn gedefinieerd door de respectieve steden en gemeenten of regio's binnen hun grenzen en laat het rijden alleen met voorafgaande registratie van het voertuig.
Er zij op gewezen dat voertuigen die in Spanje zijn geregistreerd, niet hoeven te worden geregistreerd omdat zij reeds in de nationale gegevensbank zijn geregistreerd en een sticker van Distintivo-Ambiental nodig hebben.

Aanvankelijk was de Spaanse milieusticker uitsluitend bedoeld voor de controle van lage-emissiezones. Aangezien deze echter alleen kunnen worden verkregen met voertuigen die in Spanje zijn geregistreerd, heeft Barcelona een speciale weg ingeslagen en heeft het sinds 2020 ook de registratie van voertuigen die in het buitenland zijn geregistreerd, ingevoerd.

De basis voor de invoering van milieuzones in het land is sinds 2013 gelegd met het Nationaal Luchtkwaliteits- en Luchtbeschermingsplan.

Deze zijn gebaseerd op een resolutie van 13.04.2016, die de plaquettes classificeert en beschrijft. Voordien had DGT al op 07.04.2015 met de instructie 15/V-110 het bijbehorende lastenboek opgesteld.
De volledige toewijzing van voertuigtypen zoals lichte fietsen, auto's, vrachtwagens en bussen aan de categorieën van de Spaanse milieukeuren werd vervolgens geregeld in de verordening PCI/810/2018 van 27 juli 2018.

Voor voertuigen die buiten Spanje zijn geregistreerd, geldt het volgende: de registratie voor Barcelona is volledig digitaal. Het registratienummer wordt ingevoerd in een database met eventuele gegevens over het roetfilter, zodat de camera's een positieve match kunnen detecteren. Omdat het matchen van de nummerplaat door de camera's wordt gedaan, hoeft er niets aan de voorruit of iets dergelijks te worden geplakt. Zodra de bevestiging van de registratie beschikbaar is, is het mogelijk om de milieuzones te betreden. De bevestiging hoeft niet noodzakelijkerwijs in het voertuig aanwezig te zijn.

Voor voertuigen die in Spanje zijn geregistreerd is het Distintivo-Ambiental van toepassing!

De volgende steden hebben een of meer milieuzones en registratie is verplicht:

Barcelona
Voor de steden Madrid, Sevilla, Valladolid, Valencia kan het zijn dat er een Distintivo-Ambiental moet worden aangeschaft of dat de toegangsregels moeten worden nageleefd.

De volgende voertuigen worden beïnvloed door de Barcelona milieuzone en moeten bij binnenkomst worden geregistreerd:

Motorfietsen (L), auto, camper (M1), minibus (M2), touringcar (M3), bestelwagen (N1), vrachtwagen (N2-N3)


Niet getroffen zijn land- en bosbouwmachines.

Om toegang te krijgen tot de milieuzone moet worden voldaan aan de minimumnorm voor diesel van Euro 4 en benzine Euro 3.

In Barcelona gaat de controle van toegelaten voertuigen in een milieuzone niet alleen via een politiecontrole maar vooral door intelligente camera's (Automatic Number Plate Recognition = ANPR).
Deze vaste en mobiele camera's zien elk kenteken en vergelijken dit met de centrale databank. Als een voertuigeigenaar zich nog niet eerder in de milieuzone van Barcelona heeft geregistreerd, ontvangt hij van de verantwoordelijke autoriteiten een boete de 200 en 1800 euro. In geval van meer overtredingen wordt de boete met nog eens 30% verhoogd.

Belangrijk om te weten voor buitenlanders:

Vanaf een boete van 70 euro of meer, volgens EU-Richtlijn 2011/82 van 25.10.2011 "ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen", zal, indien de boete niet wordt betaald, een handhavingsprocedure in het land van herkomst plaatsvinden, die zal worden voortgezet totdat een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Algemene uitzonderingen
Voertuigen van de strijdkrachten, de politie en de nood- en reddingsdiensten, voertuigen met een handicap met een EU-parkeerkaart.

Al deze voertuigen moeten echter nog wel vooraf "inschrijven" om een speciale vergunning te krijgen.

Voertuigen die in Spanje zijn ingeschreven hebben geen aparte registratie nodig, maar de Distintivo-Ambiental.

Individuele uitzonderingen

Getroffen voertuigen, die niet voldoen aan de vereiste Euronorm normen of die onder de algemene uitzonderingen vallen,  kunnen tot 10 keer per jaar een zogenaamd dagticket kopen. Dit maakt het mogelijk om tot 24 uur in te rijden, zelfs als het voertuig te oud is.

FAQ

Tenzij de motor of de uitlaatgasemissienorm van het voertuig of het kenteken verandert, is de registratie 2 jaar geldig. Dit betekent dat er niet elk jaar een nieuwe registratie hoeft te worden gemaakt. Het is mogelijk dat de toegangsbeperkingen in de toekomst worden aangescherpt. In dit geval vervalt de registratie als niet meer aan de vereiste Euronorm kan worden voldaan.  Wanneer, wie en hoe lang kan je deelnemen aan de wedstrijd, vind je onder het punt "Welke milieusticker/registratie krijg ik (classificatie)".

De registratie voor Barcelona is volledig digitaal. De nummerplaat wordt ingevoerd in een database met eventuele gegevens op het roetfilter, zodat de camera's een positieve match detecteren. Omdat het matchen van de nummerplaat door de camera's wordt gedaan, hoeft er niets aan de voorruit of iets dergelijks te worden geplakt. Zodra de bevestiging van de registratie is ontvangen, is het mogelijk om de lage-emissiezones te betreden. Het is ook niet nodig om de handeling in het voertuig te dragen.

Zodra het kenteken verandert, bijvoorbeeld door een verhuizing, moet er een nieuwe registratie worden gemaakt.

De registratie is alleen geldig voor de milieuzone van Barcelona.
Voor andere milieuzones in Spanje moet ofwel het Distintivo-Ambiental worden aangekocht, ofwel moeten de toegangsregels worden gevolgd.