Green-Zones.eu › Produkter › Spanien › Registrering Barcelona

Registrering Barcelona

★★★★★ 471 x købte


Type: digital

Gyldighed: 2 år


Beholdning:tilgængelig

Leveringstid:oversigt


Let at bestille

Sikker betaling

Hurtig levering


Yderligere information

Introduktion (mål, formål, sans)

Som en del af implementeringen af ​​europæiske direktiver har den spanske regering skabt rammen siden slutningen af ​​2013, så byer, kommuner eller regioner i landet kan oprette miljøzoner, så de forurenende grænseværdier, som EU foreskriver for borgerne, ikke overskrides.

LEZ indstilles af de respektive byer og kommuner eller regioner inden for deres grænser og tillader kun kørsel med en forudgående registrering af køretøjet.
Det skal bemærkes, at køretøjer, der er registreret i Spanien, ikke behøver at registrere sig, fordi de allerede er optaget i den nationale database og kræver et Distintivo Ambiental-badge.

Oprindeligt var det spanske miljømærke kun beregnet til kontrol af miljøzoner. Men da de kun kan få køretøjer registreret i Spanien, har Barcelona taget en særlig rute og har også indført en registrering for køretøjer, der er registreret i udlandet siden 2020.

Grundlaget for indførelsen af ​​miljøzoner i landet er lagt siden 2013 med den nationale luftkvalitets- og luftbeskyttelsesplan.

Disse er baseret på en beslutning af 13.04.2016, der klassificerer og beskriver badges. Tidligere udarbejdede DGT de tilsvarende specifikationer den 7. april 2015 med instruktion 15/V-110.
Den komplette opdeling af køretøjstyper som f.eks B. Letcykler, biler, lastbiler og busser på kategorierne af de spanske miljømærker blev derefter reguleret i forordningen PCI/810/2018 af 27. juli 2018.

For køretøjer, der er registreret uden for Spanien: Registreringen til Barcelona er fuldstændig digital. Nummerpladen indtastes i en database med eventuelle data på partikelfilteret, så kameraerne afgør en positiv sammenligning. Da registreringsnummeret sammenlignes via kameraerne, behøver man ikke at klæbe på forruden eller lignende. Så snart bekræftelsen af ​​registrering er tilgængelig, kan miljøzoner indtastes. Bekræftelsen behøver ikke nødvendigvis medbringes i køretøjet.

Distintivo Ambiental gælder for køretøjer, der er registreret i Spanien!

Der er en eller flere miljøzoner i de følgende byer, og registrering er obligatorisk:

Barcelona
For byerne Madrid, Sevilla, Valladolid, Valencia skal der købes en Distintivo-Ambiental eller indgangsreglerne skal overholdes.

Følgende køretøjer påvirkes af Barcelonas miljøzonen og kræver registrering, når de kommer ind:

Motorcykler (L), biler, autocamper (M1), minibus (M2), bus (M3), varevogn (N1), lastbiler (N2-N3)


Landbrugs- og skovbrugsmaskiner er ikke berørt.

For at få adgang til miljøområdet skal minimumstandarden for diesel på Euro 4 og benzin fra Euro 3 overholdes.

I Barcelona foretages kontrollen af, om man har tilladelse til at køre ind i en miljøzone, ikke blot af olitiet, men også i høj grad af intelligente kameraer (Automatic Number Plade Recognition = ANPR).
Disse fastmonterede og mobile kameraer registrerer alle nummerplader og sammenholder oplysningerne med en central database. Hvis ejeren af et køretøj ikke på forhånd har registreret sit køretøj til en af Barcelonas miljøzone, så får vedkommende udstedt en bødestraf påmellem 200 euro og 1800 euro. Hvis der er flere overtrædelser, øges bøden med yderligere 30%.

Vigtigt at vide for udlændinge:

Fra en bøde på 70 euro eller mere, i henhold til EU-direktiv 2011/82 af 25.10.2011 "for at lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser, der bringer trafiksikkerhed i fare", gennemføres fuldbyrdelsesprocedurer i hjemlandet i tilfælde af manglende betaling og gennemføres, indtil straffen er fængslet.

Generelle undtagelser
Køretøjer fra de væbnede styrker, politiet og nød- og redningstjenester, køretøjer til handicappede med EU-parkeringstilladelse, er også udelukket. De skal dog alle "registrere" på forhånd for at få en undtagelse.

Køretøjer, der er registreret i Spanien, kræver ikke separat registrering, men Distintivo-Ambiental.


Individuelle undtagelser

Berørte køretøjer, som ikke opfylder de krævede Euro-normer eller forekommer under de generelle undtagelser, kan købe en såkaldt dagsbillet op til 10 gange om året. Det betyder, at selv hvis køretøjet er for gammelt, er det muligt at køre ind i op til 24 timer.

FAQ

Medmindre motoren eller emissionstandarden for køretøjet eller nummerpladen ændres, er registreringen gyldig gyldig i 2 år. Det betyder, at en ny registrering ikke behøver at blive udført hvert år. Adgangsbegrænsninger kan blive strammet i fremtiden. I dette tilfælde udløber registreringen, når den krævede Euronorm ikke længere kan overholdes. Hvornår, hvem og hvor længe kan køre ind, kan du finde ud af under "Hvilken badge / registrering får jeg (Klassifikation) ".

Registrering til Barcelona er helt digital. Nummerpladen indtastes i en database med alle data på partikelfilteret, så kameraerne afgør en positiv sammenligning. Da registreringsnummeret sammenlignes via kameraerne, behøver man ikke at klæbe på forruden eller lignende. Så snart bekræftelsen af ​​registrering er tilgængelig, kan miljøzoner indtastes.

Så snart nummerpladen ændres ved f.eks. Flytning, en ny registrering skal foretages.

Registrering gælder kun for miljøzone i Barcelona.
For andre miljøzoner i Spanien skal enten købes Distintivo-Ambiental, eller indgangsreglerne skal overholdes