Green-Zones.eu › Produkty › Rakousko › Plaketa ekologická Rakousko

Plaketa ekologická Rakousku (Umwelt-Pickerl)

★★★★★ 34726 x koupil


Barva: je určena údaji o vozidle

Platnost: dočasně neomezený

• volitelné: stroj děrovaný


Inventář:k dispozici

odací lhůta:přehled

Další informace

Úvod (cíl, účel, smysl)

Čistší vzduch pro občany v rakouských městech. To je cíl environmentálních zón, které byly vytvořeny v 6 z 9 federálních států.
Odznak životního prostředí snižuje emise jemného prachu a oxidů dusíku (NOx). Doposud to však platí pouze pro přepravu zásilek, protože to je hlavní příčina škodlivých emisí v Rakousku. Rozšíření o osobní dopravu pro automobily a autobusy je v budoucnu velmi pravděpodobné, protože požadavky směrnice EU o jemném prachu a NOx se v Rakousku stále nedodržují.

Od 1. ledna 2015 je v Rakousku zaveden ekologický odznak „Umwelt-Pickerl“, který je povinný pro všechna nákladní vozidla, bez ohledu na druh paliva a přípustnou celkovou hmotnost, pokud chtějí vstoupit do jedné z ekologických zón. Patří sem také tzv. Fiskální auta, která jsou registrována jako nákladní automobily N1.

Původ ekologických zón je v zákoně o emisích a ochraně ovzduší (IG-L), Spolkové sbírky zákonů I. č. 115/1997, která upravuje omezování a potírání znečisťování ovzduší. Především §14 se vztahuje na vozidla.

Na něj navazuje nově připravený IG-L zákon z roku 2013, kterým vstupují v platnost pasáže směrnice zákona o emisích a ochraně ovzduší.

Rakouská ekologická plaketa Pickerl byla zavedena 06.04.2012 ustanovením emisních tříd a jejich označování, které vstoupilo v platnost 01.09.2012 jako Spolková sbírka zákonů 2012 II.
31.10. 2014 vstoupila v platnost další doplnění prostřednictvím 272. výnosu Spolkové sbírky zákonů.

Zároveň vstoupilo v platnost právní nařízení, které obsahuje podrobné předpisy k plaketám Pickerl. Toto nařízení stanoví např. vzhled, jakost plakety, její umístění na vozidlo a přiřazení do jednotlivých emisních tříd podle Nařízení o označování emisních tříd.

Již před uplatněním nařízení o emisních třídách však existovaly ojedinělé zákazy vjezdu pro užitková vozidla v některých částech oblastí určených k sanaci. Jedné skupině vozidel – nákladním vozidlům – byla již nařízena časová a místní omezení.

Environmentální nálepka, známá také jako výfuková nálepka, je dodávána v 6 barvách: černá, červená, žlutá, zelená, modrá, fialová a má velikost 50 mm x 100 mm. Barvy odpovídají příslušným normám Euro: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Každá viněta má své vlastní registrované sériové číslo. Orgány mohou dohledat vydávající orgán zpět k ochraně před podvody.

Písmena P, M, N, D, B, A jsou odděleny od sebe v rámci Euro normou. P značí částicový filtr, M pro třídu M vozidla pro osobní dopravu, N pro třídu vozidel N pro nákladní dopravu, D pro vozidel poháněných vznětovými motory, B pro benzinové vozidel a A pro vozidla s alternativním pohonem.

Posledních 6 číslic čísla podvozku je zapsáno nebo vyraženo na štítku. V příslušných písmenech jsou také díry.

V následujících městech nebo oblastech je jedna nebo více ekologických zón a rakouský ekologický odznak je povinný:

Außerfern, Burgenland, Linec, Dolní Rakousko, Horní Rakousko, Štýrsko, Tyrolsko, Vídeň

Následující vozidla jsou ovlivněna environmentálními zónami v Rakousku a při vstupu vyžadují ekologickou nálepku:

dodávka (N1), nákladní automobil (N2), těžké nákladní automobil (N3)


Motocykly jako Motocykly, osobní automobily (kromě fiskálních), autobusy nebo zemědělské a lesnické stroje. Každé vozidlo si však může dobrovolně zakoupit ekologickou nálepku, a tak zdůraznit „ekologickou čistotu“ vozidla.

Aby bylo možné získat ekologický odznak, musí být splněna minimální norma pro motorovou naftu nebo benzín v hodnotě Euro 1.

V případě chybějící nebo nesprávné plakety Pickerl, stejně jako v případě rychlé jízdy v části dálnice spadající do označené zóny IG-L, jsou dle § 30 (4) zákona o emisích a ochraně ovzduší (IG-L) z 27.11.2015 vymahatelné pokuty až do výše 2.180 euro. V případě prokázané manipulace s falešnou plaketou Pickerl při jejím lepení na vozidlo nebo při uvedení nesprávných údajů při žádosti o plaketu Pickerl, může být pokuta dle IG-L § 30 (2) navýšena až na 7.270 euro.

V běžných případech, z důvodu neexistujícího jednotného katalogu pokut, může být „školeným orgánem veřejné kontroly“ při vjezdu do ekologické zóny bez platné plakety Pickerl udělena pokuta podle § 50 (1) VStG

Pokuty mohou být uděleny nejen řidiči vozidla, ale také majiteli vozidla, příp. jednateli, tedy právnické osobě.

Důležité pro cizince

Bude-li udělena pokuta 70 euro a vyšší, bude podle směrnice EU 2011/82 z 25.10.2011 „o usnadnění přeshraniční výměny informací o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu“ při jejím neuhrazení zahájeno vykonávací řízení v domovském státě, které může vést až k trestu odnětí svobody.

Obecné výjimky platí pro:
•    Zásahová vozidla
•    Vozidla veřejné služby
•    Vozidla zemědělství a lesního hospodářství
•    Určité druhy vozidel určených k obsluze letišť
•    Vozidla ve veřejném zájmu (posuzováno individuálně), např. vozidla zábavního průmyslu

Individuální výjimky
Předpokladem pro povinnou plaketu Pickerl pro nákladní vozidla v Rakousku je minimálně emisní norma EURO 1. Pokud tuto podmínku vozidlo nesplňuje, nemá vestavěný filtr pevných částic nebo má vestavěn filtr pevných částic, ale ani přesto nesplňuje normu EURO 1, může jeho provozovatel zažádat o udělení výjimky. Ta je většinou časově omezena a vydává se ve formě 15-20 cm velkého štítku IG-L.

Udělení povolení k výjimce je výhradně v kompetenci konkrétního úřadu ochrany životního prostředí spolkové země nebo města.
K žádosti o udělení výjimky potřebují rakouské úřady ochrany životního prostředí znát následující informace:

  • Důvody, proč má být výjimka udělena
  • Údaje o vozidle včetně aktuální emisní normy
  • Emisní normy ostatních vozidel ve vozovém parku žadatele
  • Předložení ekonomických dokladů, proč nemohl být vestavěn filtr pevných částic

Uvedené informace je možné podat v němčině nebo angličtině

Žádosti o výjimky
Ke každému pravidlu existují výjimky, o něž je možné požádat u konkrétních úřadů ochrany životního prostředí. Udělení výjimky je platné buď pro určitý časový úsek nebo pro určité trasy nebo pro jedno či více vozidel žadatele. Podrobnější předpisy naleznete v § 14 (3) zákona IG-L 2003.
Pokud je žádosti o udělení výjimky vyhověno, obdrží vozidlo od úřadu štítek IG-L.

Umístění štítku IG-L
Označení štítkem IG-L se provádí u nákladních vozidel o hmotnosti nad 3,5 t vedle přední a zadní poznávací značky, u jízdních souprav vedle přední a vedle zadní poznávací značky posledního přívěsu, a sice na každé z uvedených míst musí být přilepena kulatá nálepka o minimálním průměru 20 cm.
U nákladních vozidel do celkové hmotnosti 3,5 t je postačující jedna tabulka vedle zadní poznávací značky. Tabulka IG-L může být v tomto případě menší (průměr ale musí být minimálně 15 cm).

FAQ

Pokud se nezmění motor nebo emisní standard vozidla nebo číslo podvozku, nálepka platí po celou dobu životnosti vozidla. To znamená, že nemusíte každý rok kupovat nový.

Environmentální nálepka musí být nalepena vlevo nebo vpravo uvnitř čelního skla. Nezáleží na tom, zda je nad nebo pod. Hlavní věc: jasně viditelná!

Ano! Odznak ochrany životního prostředí je platný, pouze pokud je připevněn na čelní sklo. Jednoduše ležet na palubní desce nebo nalepovat lepicí páskou zvenku je zakázáno a může mít za následek pokutu několika tisíc eur.

Ne! Může být nalepena pouze viněta s aktuálně platným číslem podvozku a emisní normou. Musí být okamžitě zvenčí rozeznatelné. Pokud je na čelním skle nalepeno několik odznaků s různými hodnotami, může kontrola vést k pokutě ve výši 2 180 eur.

Staré ekologické odznaky lze nejlépe odstranit škrábancem odznaku (podobně jako škrabka na sklo) nebo můžete odznak jemně zahřát pomocí horkovzdušné pistole, aby se lepidlo uvolnilo. Pozornost! Čelní sklo by mohlo být poškozeno teplotním rozdílem, zejména v chladných dnech.

Naše odznaky mají dvouletou záruku ochrany před UV zářením - žádné ifs nebo buts! Stačí nám poslat obrázek vybledlého odznaku a my vám obratem zdarma zašleme nový.

Ekologický odznak je navržen tak, aby byl při odstranění zničen, takže je třeba zakoupit nový odznak. Pojišťovna v mnoha případech pokryje nejen náklady na nové okno, ale i novou nálepku. Je třeba zakoupit nový ekologický odznak.