Green-Zones.eu › Produkter › Østrig › Miljømærke Østrig

Miljø Pickerl Østrig (Umwelt-Pickerl)

★★★★★ 34726 x købte


Farve: bestemmes af køretøjsdata

Gyldighed: midlertidig ubegrænset

• valgfri: maskine stanset


Beholdning:tilgængelig

Leveringstid:oversigt

Yderligere information

Introduktion (mål, formål, sans)

Renere luft for borgere i Østrigs byer. Det er målet for miljøzoner, der er oprettet i 6 ud af 9 føderale stater.
Miljøskiltet reducerer emissionerne af fint støv og nitrogenoxider (NOx). Indtil videre påvirker dette kun leveringstrafikken, da dette er den vigtigste årsag til skadelige emissioner i Østrig. En udvidelse til også at omfatte persontransport til biler og busser er meget sandsynlig i fremtiden, da kravene i EU-direktivet om fint støv og NOx stadig ikke overholdes i Østrig.

Siden 01.01.2015 er miljømærket "Umwelt-Pickerl" indført i Østrig, hvilket er obligatorisk for alle lastbiler, uanset brændstoftype og tilladt totalvægt, hvis de ønsker at komme ind i en af ​​miljøzonerne. Dette inkluderer også såkaldte skattebiler, der er registreret som N1-lastbiler.

Grundlagdet for de østrigske miljøzoner udgøres af luftmiljøloven ”Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) BGBl. I Nr. 115/1997 af 30.09.1997, som grundlæggende er sat i værk for at forhindre og bekæmpe miljøforureninger. Det er især § 14, der omhandler køretøjer (hier Link zum pdf 1997_115).

På grundlagdet af denne lov trådte den opdaterede IG-L i kraft i 2013, hvilket udgør lovreglerne for IG-L Immissionschutzgesetz-Luft”.

Den østrigske Umwelt-Pickerl-miljømærkat blev den 06.04.2012 skrevet ind i regulativet om mærkning af udstødningskategorier, det såkaldte Abgasklassen-Kennzeichnungsverordnung, som trådte i kraft den 01.09.2012 som BGBLA_2012_II. Dette blev den 31.10.2014 fulgt op af 272. Verordnung des BGBLA, som bragte nogle vigtige tilføjelser med sig.

Samtidigt trådte en lovbekendtgørelse i kraft, som indeholdt nogle detaljerede bestemmelser vedrørende den østrigske miljømærkat. I dette regulativ fastlagdes bl.a. udseendet på miljømærkaten, hvor mærkaten skal anbringes på køretøjet, samt fordelingen af de enkelte udstødningskategorier i det såkaldteAbgasklassen-Kennzeichnungsverordnung.

Allerede inden regulativet om udstødningskategorier blev indført, eksisterede der enkelte kørselsforbud for erhvervskøretøjer rundt omkring i forskellige luftsaneringsområder.
En særlig gruppe køretøjer er allerede underlagt tidsbegrænsninger og rumlige begrænsninger – nemlig lastbiler.

Miljøet klistermærke, også kendt som udstødning klistermærke, kommer i 6 farver: sort, rød, gul, grøn, blå, lilla og er 50 mm x 100 mm i størrelse. Farverne svarer til de respektive Euro-normer: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Hver vignet har sit eget registrerede serienummer. Dette kan føres tilbage til det udstedende organ af myndighederne for at beskytte mod svig.

Bogstaverne P, M, N, D, B, A er adskilt fra hinanden under Euro-standarden. P står for partikelfilter, M for køretøjsklasse M for persontransport, N for køretøjsklasse N til godstransport, D for dieseldrevne køretøjer, B for benzindrevne køretøjer Køretøjer og A til alternativt drevne køretøjer.

De sidste 6 cifre i chassisnummeret skrives eller stanses på klistermærket. Der er også huller i de relevante bogstaver.

I de følgende byer eller områder er der en eller flere miljøzoner, og den østrigske miljømærke er obligatorisk:

Außerfern, Burgenland, Linz, Nedre Østrig, Øvre Østrig, Steiermark, Tirol, Wien

Følgende køretøjer påvirkes af miljøzoner i Østrig og kræver en miljømærkat, når de kommer ind:

Varevogn (N1), lastbil (N2), tung lastbil (N3)


Motorcykler såsom Motorcykler, biler (undtagen fiskale biler), busser eller landbrugs- og skovbrugsmaskiner. Ethvert køretøj kan dog købe et miljøklistermærke på frivillig basis og således understrege køretøjets "økologiske renlighed".

For at modtage en miljømærke skal minimumstandarden for diesel eller benzin på Euro 1 overholdes.

Hvis et køretøj mangler den østrigske miljømærkat, hvis det har den forkerte miljømærkat, eller hvis man kører for hurtigt på IG-L-mærkede motorveje, kan man blive straffet med en bødestraf på helt op til 2180 euro i henhold til § 30 (4) i IG-L, Immissionsschutzgesetz – Luft af 27.11.2015. Hvis miljømærkaten er manipuleret, hvis den er placeret forkert, eller hvis man har afgivet forkerte oplysninger ved bestillingen af den østrigske miljømærkat, bliver straffen sågar forhøjet til 7270 euro i henhold til IG-L § 30 (2).
Eftersom der ikke eksisterer et ensformet bødekatalog, der er ens for alle de offentlige myndigheder, vil kørsel i en østrigsk miljøzone uden en østrigsk miljømærkat normalt føre til en bødestraf på omkring 90 euro i henhold til § 50 (1) VstG.

Straffen kan dog ikke blot pålægges føreren af køretøjet, men også køretøjets ejer eller den ansvarlige for firmaet, der ejer køretøjet. Det vil sige, bøden kan gives til alle typer juridiske personer.

Vigtigt at vide for udlændinge:

Fra en bøde på 70 euro eller mere, i henhold til EU-direktiv 2011/82 af 25.10.2011 "for at lette grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafikforseelser, der bringer trafiksikkerhed i fare", gennemføres fuldbyrdelsesprocedurer i hjemlandet i tilfælde af manglende betaling og gennemføres, indtil straffen er fængslet.

Som udgangspunkt er følgende køretøjer undtaget for reglerne:
•   Redningskøretøjer
•   Myndighedernes køretøjer
•   Land- og skovbrugskøretøjer
•   Udvalgte køretøjer på lufthavnsområder
•   Køretøjer af offentlig interesse (dispensation gives enkeltvist), f.eks. køretøjer til     omrejsende markeder, etc.

Individuelle dispensationer
Det kræver som minimum, at køretøjet har en motor, der lever op til EURO-norm 1, hvis lastbiler skal kunne få tildelt en Umwelt-Pickerl-miljømærkat til de østrigske miljøzoner. Hvis køretøjet ikke kan leve op til det, det vil sige, hvis køretøjet ikke har et partikelfilter, eller på trods af partikelfiltret stadigvæk ikke opfylder EURO 1-normen, kan man i stedet ansøge om en dispensation for køretøjet. En dispensation er som regel tidsbegrænset, og den gives i form af en 15-20 cm stor IG-L-mærkat.

Det er i alle tilfælde de lokale miljømyndigheder i delstaten eller byen, der vurderer, om der kan gives en dispensation.
Hvis man vil ansøge om en dispensation, skal de østrigske miljømyndigheder bruge følgende oplysninger:

  • Grunden til, at der bør gives en dispensation
  • Køretøjets oplysninger inkl. den aktuelle udstødningskategori
  • Udstødningskategorien på ansøgerens øvrige køretøjer
  • De økonomiske grunde til, hvorfor det ikke kan betale sig at udruste køretøjet med et partikelfilter

De ovennævnte oplysninger kan du indsende på tysk eller engelsk

Ansøgning om en dispensation
Til alle regler hører der også undtagelser, og du kan ansøge de lokale miljømyndigheder om at få oplyst undtagelserne. Dispensationen gælder enten i et bestemt tidsrum, på bestemte strækninger eller til et eller flere af ansøgerens køretøjer. Yderligere retningslinjer findes i § 14 (3) i IG-L 2003.
Hvis en ansøgning om en dispensation efterkommes, får det pågældende køretøj IG-L-mærkaten af de lokale miljømyndigheder.

Sådan anbringes IG-L-mærkaten
Mærkningen med IG-L-mærkaten foregår sådan, at der skal anbringes et rundt, hvidt mærke eller et klistermærke med mindst 20 cm diameter på køretøjet. På lastbiler med en samlet vægt på over 3,5 t skal mærkaten anbringes ved siden af frontens og bagendens nummerplade. På vogntog skal den placeres ved siden af frontens nummerplade og hængerens nummerplade.
Ved lastbiler med en samlet vægt på op til 3,5 t er det nok med en mærkat ved siden af bagendens nummerplade. IG-L-mærkaten kan i dette tilfælde sågar være mindre (diameter skal dog mindst være 15 cm).

FAQ

Medmindre motoren eller emissionstandarden for køretøjet eller chassisnummer ændres, er miljømærke gyldigt for hele køretøjets levetid. Det betyder, at du ikke behøver at købe en ny hvert år.

Miljømærke skal anbringes til venstre eller højre inde i forruden. Det betyder ikke noget, om det er over eller under. Den vigtigste ting: klart synlig!

Ja! Miljømærke er kun gyldigt, hvis det er fastgjort til forruden. Det er ikke tilladt at ligge på instrumentbrættet eller klæbe det fast med klæbebånd udefra og kan resultere i en bøde på flere tusinde euro.

Ingen! Kun vignetten med det aktuelt gyldige chassisnummer og emissionstandard måske sidde fast på. Det skal være umiddelbart genkendeligt udefra. Hvis flere badges med forskellige værdier sidder fast på forruden, kan en inspektion resultere i en bøde på 2.180 euro.

De gamle miljømærken kan bedst fjernes med en badge-rids (svarende til en glasskraber), eller du kan forsigtigt opvarme emblemet med en varmluftspistol, så klæbemidlet slukker. Opmærksomhed! Forruden kan blive beskadiget af temperaturforskellen, især på kolde dage.

Vores badges har en 2-årig UV-beskyttelsesgaranti - ingen ifs eller buts! Bare send os et billede af den falmede badge, så sender vi dig et nyt med det samme gratis.

Miljøskiltet er designet på en sådan måde, at det ødelægges, når det fjernes, så en ny badge skal købes. I mange tilfælde dækker forsikringsselskabet ikke kun udgifterne til det nye vindue, men også det nye klistermærke. En ny miljømærke skal købes.