Choose your language:
Nederlands
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Polski
Choose a language Choose a language

Meer milieustickers in Europa ingevoerd!

Nu boetes vermijden en tijdig geïnformeerd zijn!

Het centrale portaal voor alle Europese milieuzones

Wettelijke toegangsverboden en de invoering van nieuwe milieustickers nemen in Europa toe

Het Europese wegvervoer wordt, vanwege de hogere fijnstof- en stikstofoxidenvervuiling in steden en gemeenten, in toenemende mate gekenmerkt door regionale toegangsverboden en milieuzones.
Basis voor de maatregelen tegen bedreigingen voor de gezondheid als gevolg van fijnstof en stikstofdioxide is de EU luchtkwaliteitsrichtlijn 2008/50/EG, die van kracht is sinds 11-06-2008.
Uit deze richtlijn volgen nationale wet- en regelgevingen, die vervolgens ofwel regionaal of nationaal in de betreffende EU landen omgezet worden. Deze worden in het bijzonder toegepast in steden en gemeenten door complexe nationale of lokale bijzondere regels of uitzonderingen.

Green-Zones toont daarom voor het beroepsvervoer en het toeristische verkeer in Europa de routes waarop milieuzones in welke landen zijn ingesteld, welke regionale regels en uitzonderingen gelden, welke milieustickers en -vignetten nodig zijn voor toegang tot de desbetreffende milieuzones en hoe deze bij ons te koop zijn, zodat de soms erg hoge geldboetes voor onbevoegd betreden van de milieuzones vermeden kunnen worden.

In Frankrijk zijn er door steden en gemeenten sinds 01-07-2016 zogenaamde ZCR- en ZPA-milieuzones ingericht. Basis hiervan is het nationale Décret Crit’Air van 29-06-2016 en de Franse verkeerswetgeving ...
Het op 01-07-2016 in Frankrijk ingevoerde Ecovignet Crit’Air wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. Het Crit’Air geldt voor alle voertuigen in alle Franse milieuzones. Alle oude voertuigen van welke soort dan ook krijgen geen vignet en hebben overdag een rijverbod ...
De eerste milieuzones in Duitsland zijn in 01-03-2007 ingevoerd om de fijnstofbelasting in steden en gemeenten te laten dalen. Vanaf 2018 worden als gevolg van stijgende stikstofoxide emissies bijkomende permanente en tijdelijke dieselverbodszones worden ingevoerd ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
Op 01-01-2008 werd de milieusticker in Duitsland ingevoerd. De milieusticker is voor EURO4 voertuigen bedoeld die de Duitse milieuzones in willen rijden. De milieusticker is verplicht voor alle meerassige voertuigen in Duitsland ...
De milieuzones in Oostenrijk zijn sinds 01-01-2015 voor het gehele Europese vrachtwagenverkeer verplicht. In het IG-L (Immissionsschutzgesetz – Luft, vergelijkbaar met de Wet milieubeheer) van 30-09-1997 en een verordening van 06-04-2012 staan de milieuzones en het rijverbod in tot nu toe 6 van 9 deelstaten vastgelegd ...
De op 01-01-2015 in Oostenrijk ingevoerde Milieusticker wordt in 6 verschillende categorieën/kleuren uitgegeven. De Milieusticker geldt voor alle voertuigen in de Oostenrijkse milieuzones. Momenteel is de sticker alleen verplicht voor vrachtwagens en bussen. Voor personenvoertuigen is de Milieusticker nog vrijwillig ...
Sinds 2017 worden er in België in steeds meer steden milieuzones ingevoerd. Deze zones, in België LEZ (Low Emission Zone) genoemd, eisen een voorafgaande registratie van voertuigen en een extra aan te schaffen milieuticket voor oude euroklassen ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in België heeft uitgevoerd ...
De Deense milieuzones zijn sinds 01-11-2011 voor het gehele vrachtwagen- en busverkeer verplicht. De milieuzones in de vier grootste steden zijn door de milieubeschermingswet van 14-12-2006 en de verordening van 24-06-2011 vastgelegd ...
De op 01-11-2011 in Denemarken ingevoerde EcoSticker wordt voor bussen en vrachtwagens uitgegeven, mits zij voldoen aan de EURO-norm 4. De EcoSticker is nodig voor voertuigen zwaarder dan 3500 kilo om de verschillende Deense milieuzones binnen te mogen en om de zeer hoge straf van € 2.700 te vermeiden ...
In Spanje zijn in de grote steden milieuzones ingevoerd waar alleen bepaalde voertuigen in slechte weersomstandigheden en hoge waarden van vervuilende stoffen aan het verkeer mogen deelnemen. In de lage-emissiezone en de nul-emissiezone zullen de  elektrische en hybride voertuigen in de verschillende zones (en parkeerzones) in het voordeel zijn ...
De Distintivo Ambiental werd in 2017 in Spanje geïntroduceerd en is onderverdeeld in 4 verschillende categorieën. De milieusticker is van toepassing op alle voertuigtypen in alle Spaanse milieuzones. Oudere voertuigen krijgen geen milieusticker en kunnen bij hoge luchtverontreinigingswaarden worden uitgesloten van het verkeer ...

De Europese milieuzones en de Green-Zones App

De eisen aan het logistieke- en handelsverkeer net als het toeristische bus- en individuele verkeer in Europa worden steeds groter. Wanneer, waar en hoe worden milieuzones in Europa in welke steden ingericht en welke regels zijn bij het binnenrijden in acht te nemen?
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt en op welke dagen en welk tijdstip welke voertuigen met een inrijverbod rekening moeten houden om geen hoge geldboetes te hoeven betalen.
Daarom informeert Green-Zones u op zijn verschillende internetportalen bestaande uit meer dan 40 websites in Europa in tot 20 talen over de milieuzones en de hiervoor benodigde milieustickers en -vignetten.

Alle diensten die klanten van Green-Zones met de aankoop van een milieusticker er gratis bij krijgen vindt u hier in onze Infoflyer 1,5MB. Gedetailleerde diensten en gebruiksvoorwaarden van de Green-Zones App voor Europese milieuzones vindt u hier.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
In april 2016 werd in Duitsland de beslissing genomen om een Blauwe Sticker in te voeren. Deze stikstofmonoxide sticker zou in combinatie met de invoering van de blauwe milieuzones de NOx-waarden in de steden moeten verminderen. Het Ministerie van Milieu heeft de invoering van de Blauwe Sticker echter nu op een lager pitje gezet om naar alternatieven te zoeken ...
Het door Green-Zones ontwikkelde registratiecertificaat (REG-Certificate) voor Europese milieuzones bevestigt aan de koper dat Green-Zones de wettelijk vereiste registratie van zijn voertuig voor een milieuzone in Tsjechië heeft uitgevoerd ...
Op 01-10-2015 is in Duitsland de E-Sticker ingevoerd, waarmee er gebruik gemaakt kan worden van voordelen bij het parkeren en het gebruik van busbanen. De E-Sticker wordt alleen uitgegeven voor elektrische voertuigen die buiten Duitsland geregistreerd zijn, zodat deze voertuigen gelijk gesteld worden aan de in Duitsland geregistreerde elektronische voertuigen die met een E-kenteken uitgerust zijn ...
Hier een overzicht van alle milieustickers die voor de fijnstof-, stikstof-, elektriciteits- en CO2-normen door de landen in Europa geeist worden. Bij ons kunt u de stickers bestellen die nodig zijn in de betreffende landen ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
De aankoop van een milieusticker of vignet in Europa helpt vaak niet alleen. Het is in veel gevallen de kennis over de betreffende sticker of vignet in welke vorm van milieuzone op dit moment mag binnen rijden die verschil maakt. Meer over de actuele informatieservice van Green-Zones hier ...
De Bus2Bus- beurs is het centrale ontmoetingspunt met de nadruk op moderne bussen in Berlijn. Naast de nieuwste voertuigen, kunt u ook leren over de nieuwste technologieën en oplossingen voor de busindustrie in het digitale tijdperk ...
De Transport2019, die plaatsvindt in het MCH Messecenter Herning (Denemarken), is een ontmoetingsplaats voor de gehele vracht- en personenvervoerindustrie in Scandinavië. Aangezien voertuigen van en naar Scandinavië door veel milieuzones moeten rijden, kunnen ze veel baat hebben bij de milieuzoneservice van de Green-Zones! ...
De transport logistic is het centrum van de wereldwijde logistieke sector. De beurs met bijbehorend conferentieprogramma biedt de juiste oplossingen voor elke behoefte. De transport logistic verenigt innovatieve producten, technologieën en systemen met geconcentreerde vakkennis en een hoge sales oriëntatie ...