Green-Zones.eu › partner

ZMPD - Stowarzyszenie Międzynarodowych Firm Transportowych w Polsce. ZMPD jest największym polskim stowarzyszeniem branży transportowej i istnieje od 1957 roku, zrzeszającym około 4 000 firm transportowych zajmujących się międzynarodowym transportem drogowym.
Głównym celem Stowarzyszenia jest wspieranie i informowanie swoich członków w sprawach dotyczących działalności transportowej oraz reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, wobec organów państwowych oraz organizacji krajowych i międzynarodowych.

ZMPD aktywnie uczestniczy w pracach legislacyjnych polskiego rządu, w szczególności w kwestiach związanych z funkcjonowaniem transportu w kraju i za granicą oraz aktywnie współpracuje z odpowiednimi stowarzyszeniami zagranicznymi.
ZMPD interweniuje i pomaga zarówno spedytorom, jak i kierowcom w rozwiązywaniu nagłych problemów pojawiających się na drodze lub na granicy.
ZMPD jest jedyną organizacją w Polsce, która jest członkiem IRU (International Road Transport Union z siedzibą w Genewie).

W ramach działalności gospodarczej na rzecz członków i innych międzynarodowych firm transportowych ZMPD oferuje całą gamę usług, w tym elektroniczne urządzenia poboru opłat, pośrednictwo w wydawaniu wiz i zaświadczeń wizowych, sklep stacjonarny i internetowy, ubezpieczenie transportu oraz pośrednictwo w zwrocie podatku VAT z zagranicy.

ZMPD serdecznie zaprasza do odwiedzenia swoich biur w Polsce i zapoznania się z pełną ofertą swoich usług.

Federalne Stowarzyszenie Kurierów-Ekspres-Post-Serwisów w Niemczech, BdKEP, opowiada się za harmonizacją w sektorze logistyki. Jazda, odpoczynek i godziny pracy powinny być regulowane w Europie w jednolity sposób. BdKEP opowiada się za niedyskryminującym dostępem małych i średnich firm kurierskich, ekspresowych i pocztowych do coraz bardziej sieciowych i cyfrowych rynków. W tym celu stowarzyszenie dąży do ustanowienia otwartych standardów, takich jak niezależne od dostawcy usług numery przesyłek, znormalizowane etykiety i formaty wymiany danych.
Ponadto BdKEP postrzega siebie jako nadrzędną platformę rozwoju dla nowych fizycznych i cyfrowych usług CEP, a także oferuje swoim członkom atrakcyjne warunki zakupu i korzyści w świecie, które są negocjowane centralnie z różnymi producentami i dostawcami.

Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmer e.V. - Federalny Związek Niemieckich Operatorów Autobusowych (bdo) jest organizacją parasolową niemieckiego przemysłu autobusowego i reprezentuje interesy prywatnych i średnich przedsiębiorstw w zakresie lokalnego transportu publicznego, turystyki autobusowej i dalekobieżnych przewozów autobusowych wobec polityków i społeczeństwa.

RDA International Bus Tourism Association - Promocja przyjaznej dla środowiska nowoczesnej turystyki autobusowej i grupowej jest głównym celem politycznego zaangażowania RDA. Dzięki aktywnemu lobbingowi i bliskim kontaktom z decydentami politycznymi i biznesowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym, RDA reprezentuje interesy międzynarodowej turystyki autokarowej i grupowej.

 

Górnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Drogowych (GSPD) jest Górnośląskim Stowarzyszeniem Przedsiębiorstw Transportu Drogowego i organizacją, która poszukuje synergii dla tych przedsiębiorców, głównie w regionie Górnego Śląska. Na szczególną uwagę zasługuje udana współpraca z polską Grupą LOTOS. Ponadto stowarzyszenie oferuje szeroki wachlarz szkoleń i różnorodnych kursów, które gwarantują rozwój zawodowy jego członków. Stowarzyszenie informuje swoich członków o działalności i regulacjach dotyczących branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, wspiera spedytorów i przewoźników swoją ofertą we wszystkich istotnych obszarach tematycznych i jest zaangażowane w rozwój branży transportowej w Europie.
Dzięki współpracy z Green-Zones członkowie GSPD otrzymują w szczególności informacje na temat ograniczeń w ruchu drogowym wynikających z zakazów jazdy pojazdów z silnikami wysokoprężnymi oraz na temat stref ochrony środowiska na drogach europejskich. Członkowie mają również możliwość zakupu naklejek ekologicznych ważnych w krajach europejskich centralnie. Ponadto, kierowcy korzystający z europejskich dróg otrzymują elektroniczne wsparcie za pośrednictwem aplikacji Green Zones Fleet App.

Dolnośląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych (DSPM) jest organizacją, która skupia przedsiębiorców głównie z regionu Dolnego Śląska i nie tylko promuje "świadomość prawną" przewoźników, ale także wspiera firmy w realizacji różnych zadań w następujących obszarach: doradztwo transportowe, pomoc prawna, analiza godzin pracy kierowców, szkolenia, sprzedaż i umowy.
Stowarzyszenie informuje swoich członków o działalności i przepisach branży TSL, wspiera spedytorów i przewoźników we wszystkich istotnych obszarach swoimi usługami oraz uczestniczy w rozwoju branży transportowej w Europie.
Współpraca z Green-Zones® dotyczy w szczególności informacji o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z zakazów jazdy dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi oraz w strefach o niskiej emisji zanieczyszczeń na drogach europejskich. Umożliwia on zakup naklejek ekologicznych ważnych w krajach europejskich centralnie oraz zapewnia elektroniczną pomoc dla kierowców korzystających z dróg europejskich poprzez aplikację Green-Zones® Fleet App.

Polska Unia Transportu - Polski Związek Firm Transportowych wspiera rozwój konkurencyjności polskiej branży transportowej i łączy sektor transportu krajowego i międzynarodowego poprzez wspólne cele.
Stowarzyszenie informuje swoich członków o działalności i przepisach branży transportowej, wspiera spedytorów i przewoźników we wszystkich istotnych obszarach swoimi usługami oraz pracuje nad usunięciem przeszkód w rozwoju branży transportowej w Europie.
Współpraca z Green-Zones® dotyczy przede wszystkim informacji o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikających z zakazów jazdy z silnikami wysokoprężnymi oraz w strefach ochrony środowiska na europejskich drogach. Stowarzyszenie oferuje również swoim członkom możliwość centralnego zakupu naklejek ekologicznych dla odpowiednich krajów europejskich. Ponadto, stowarzyszenie oferuje kierowcom korzystającym z europejskich dróg elektroniczną pomoc w postaci Green-Zones® Fleet-App, która pomoże im bez problemów dotrzeć do celu.

International Association of Package Tour Operators - VPR jest stowarzyszeniem, które zrzesza obecnie 118 usługodawców turystycznych, w tym znanych organizatorów wycieczek pakietowych i usługodawców w segmencie turystyki autobusowej i grupowej, którzy zajmują się wzmacnianiem i marketingiem podróży grupowych i imprez własnych. Pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia są organizatorzy wycieczek pakietowych, znani również jako "Paketer".

Firma serwisowa E100 jest znana nie tylko z karty paliwowej, ale także z niezawodnych i skutecznych rozwiązań, które pozwalają flotom zaoszczędzić czas i pieniądze, zwłaszcza dzięki rabatom.
Sieć E100 obejmuje około 12 000 stacji benzynowych w 32 krajach na całym świecie i obejmuje około 14 000 km dróg. Ponieważ E100 współpracuje z większością międzynarodowych koncernów naftowych, karta gwarantuje w szczególności jakość każdego litra paliwa, a także różnych rodzajów paliw, olejów silnikowych, smarów i AdBlue.
Stacje kontraktowe E100 znajdują się na głównych trasach europejskich, są wyposażone w nowoczesne urządzenia i nadają się do wszystkich typów pojazdów.

Pozostałe usługi firmy (Multiservices) są różnorodne. W szczególności ta profesjonalna usługa płatności bezgotówkowych dla firm logistycznych i transportowych obejmuje nie tylko tankowanie, ale również obsługę i obsługę płatności za opłaty drogowe, tunele i mosty, bezpieczne parkowanie, usługi TIR, rezerwację promów, pomoc drogową i zwrot podatku VAT.
Oprócz dalszych informacji o hotelach i noclegach, sklepach i warsztatach na stacjach benzynowych, oferowany jest całodobowy serwis ze stałą dostępnością telefoniczną w nagłych wypadkach, takich jak wypadki lub naprawy, w tym zabezpieczenie ładunku.