Green-Zones.eu › Milieuzone › Frankrijk › Parijs

Milieuzone Parijs

Belangrijk!

Parijs heeft vier milieuzones: Parijs Stad ZFE, Parijs regio ZPA, Parijs A86 (binnen) ZFE, Parijs A86 (buiten) ZFE

Naam van de milieuzone: Milieuzone Parijs Stad ZFE - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-09-2015

Soort milieuzone: Altijd geldig, 08:00-20:00 uur

Rijverboden (tijdelijk): Momenteel niet bekend

Rijverboden (vast): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met vignet 5, 4.

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Vanaf 1-7-2019 worden de Parijse binnenstadsring, de Boulevard Périphérique, evenals het Bois de Boulogne en het Bois de Vincennes beïnvloed door de regels van de omliggende milieuzone ZFE Grand Paris. Bovendien bevindt de stad Parijs (Paris ZFE) zich in de Parijse ZPA-zone.

Bijzonderheden: Vanaf 1-7-2019 geldt er voor voertuigen met vignettenklasse 4 een vast rijverbod. Dit geldt van maandag tot vrijdag van 08:00 tot 20:00 uur. Voor vrachtwagens en bussen geldt het rijverbod ook tijdens het weekend en op feestdagen van 08:00 tot 20:00 uur.
De ZFE Parijs ligt in de ZPA regio Parijs. In het geval van een lang aanhoudende luchtvervuilingspiek kunnen er meerdere en verschillende rijverboden gelden.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Bijzondere regelingen voor Parijs: Geen rijverbod voor L, M1, N1 < 3,5 t in het weekend en op feestdagen.

Naam van de milieuzone: Milieuzone Parijs regio ZPA - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 02-01-2017

Soort milieuzone: Weersafhankelijke luchtbeschermingszone, geldig na een voorafgaande waarschuwingsfase bij het overschrijden van de grenswaarden voor schadelijke stoffen in de lucht (bijv. > 50 µg/m³ fijnstof) en na een besluit van de betreffende prefect.

Rijverboden (tijdelijk): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met een te hoge klasse, afhankelijk van de hoogte en duur van de luchtvervuiling.

Rijverboden (vast): Momenteel niet bekend

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Het gebied van de ZPA-zone van de regio Parijs omvat de 72 gemeenten die in de ring van de autosnelweg A86 liggen. Op de ring “Boulevard Périphérique”, die ook in de ZPA-zone ligt en rond Parijs ligt, zouden er ook rijverboden ingevoerd kunnen worden. De beide vliegvelden in Parijs, (Roissy Charles-de-Gaulle en Orly) bevinden zich buiten deze zone. Hier gelden daarom geen rijverboden.

Bijzonderheden: De ZCR Parijs ligt in de ZPA regio Parijs. In het geval van een lang aanhoudende luchtvervuilingspiek kunnen er meerdere en verschillende rijverboden gelden. Op de autosnelweg A86 zullen er geen rijverboden gelden.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Naam van de milieuzone: Milieuzone Parijs A86 (binnen) ZFE - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-09-2015

Soort milieuzone: Altijd geldig, 08:00-20:00 uur

Rijverboden (tijdelijk): Momenteel niet bekend

Rijverboden (vast): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met vignet 4, 5.

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Oorspronkelijk had de zone betrekking op alle 79 gemeenten, waarvan de meeste binnen de A86 liggen. Aangezien geen enkele gemeente echter verplicht is om de regels van de zone toe te passen, zijn de regels alleen van toepassing in 47 van de 79 gemeenten. De resulterende kaart van de milieuzone, die eruitziet als een lappendeken, biedt Green-Zones in zijn app. De kaart toont de geldigheid van de milieuzone Grand Paris in veel (maar niet alle) gemeenten binnen de A86 en sommige buiten de A86, evenals de twee stadsbossen "Bois de Boulogne" en "Bois de Vincennes" van de stad Parijs.

De drukke autosnelwegring A86 is vrijgesteld van de voorschriften van de zone Grand Paris ZCR / ZFE. In ieder geval bevindt de Parijse Boulevard Périphérique zich buiten de ZCR-zone van Parijs nu in de zone ZCR / ZFE van Grand Paris.

De permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE moet niet worden verward met de permanente zone Parijs ZCR, waarin nog strengere regels van toepassing zijn, evenals de tijdelijke zone Parijs ZPA, die vaak van kracht wordt bij weersafhanklijke luchtvervuiling en waarin de rijverboden en regels de regels van de andere twee zones kunnen ‘overschrijven’.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Bijzondere regelingen voor Parijs: Geen rijverbod voor L, M1, N1 < 3,5 t in het weekend en op feestdagen.

Naam van de milieuzone: Milieuzone Parijs A86 (buiten) ZFE - Frankrijk

Milieuzone geldig sinds: 01-09-2015

Soort milieuzone: Altijd geldig, 08:00-20:00 uur

Rijverboden (tijdelijk): Momenteel niet bekend

Rijverboden (vast): Voertuigen zonder vignet en voertuigen met vignet 5.

Boetes : 68-450 €

Gebied van de milieuzone: Oorspronkelijk had de zone betrekking op alle 79 gemeenten, waarvan de meeste binnen de A86 liggen. Aangezien geen enkele gemeente echter verplicht is om de regels van de zone toe te passen, zijn de regels alleen van toepassing in 47 van de 79 gemeenten. De resulterende kaart van de milieuzone, die eruitziet als een lappendeken, biedt Green-Zones in zijn app. De kaart toont de geldigheid van de milieuzone Grand Paris in veel (maar niet alle) gemeenten binnen de A86 en sommige buiten de A86, evenals de twee stadsbossen "Bois de Boulogne" en "Bois de Vincennes" van de stad Parijs.

De drukke autosnelwegring A86 is vrijgesteld van de voorschriften van de zone Grand Paris ZCR / ZFE. In ieder geval bevindt de Parijse Boulevard Périphérique zich buiten de ZCR-zone van Parijs nu in de zone ZCR / ZFE van Grand Paris.

De permanente zone Grand Paris ZCR/ZFE moet niet worden verward met de permanente zone Parijs ZCR, waarin nog strengere regels van toepassing zijn, evenals de tijdelijke zone Parijs ZPA, die vaak van kracht wordt bij weersafhanklijke luchtvervuiling en waarin de rijverboden en regels de regels van de andere twee zones kunnen ‘overschrijven’.

Contact met milieuzone en uitzonderingen : Momenteel niet bekend

Uitzonderingen: Momenteel niet bekend

Bijzondere regelingen voor Parijs: Geen rijverbod voor L, M1, N1 < 3,5 t in het weekend en op feestdagen.

Milieuzone ZFE

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Om de milieuzone te betreden, moet elk betrokken voertuig voorzien zijn van een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air). Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.

De ZFE-zones (Zone à Faibles Émissions), die van 2016 tot eind 2019 nog ZCR-zones werden genoemd, zijn vaste zones die met verkeersborden kunnen worden geïdentificeerd.
De oprichting van een ZFE in Frankrijk valt onder de verantwoordelijkheid van de respectieve stad of gemeente en wordt geregeld door het nationaal decreet Décret ZCR 2016-847 van 28.06.2016. Na een wettelijke raadplegingsprocedure van 6 maanden, die ook voorziet in een recht op deelname van de getroffen personen, kan de zone in werking treden.
Om zich te kunnen verplaatsen in de ZFE-milieuzones die door steden of gemeenten in Frankrijk zijn ingesteld, is vervolgens een Certificat Qualité de l'Air vereist, dat aan 6 categorieën wordt toegekend.

De betreffende stad of gemeente bepaalt welke stickerklassen wanneer mogen worden ingevoerd. Op een extra bord, onder het eigenlijke ZFE-teken, worden dagen en tijden aangegeven waarop men met een bepaald Frans vignet mag binnenkomen.


Op lange termijn worden steeds meer vignetcategorieën uitgesloten van de toegang tot de milieuzones, zodat in sommige jaren alleen nog de categorieën E en 1 worden toegelaten.
In een ZFE-zone zijn de vignetkleuren permanent uitgesloten en zijn ze niet afhankelijk van de heersende weersomstandigheden. Het is echter mogelijk dat een ZFE- en een ZPA-zone elkaar overlappen. Als er dan binnen de ZPA-zone rijverboden worden opgelegd vanwege het weer, gelden deze ook voor de ZFE/zone. In dit geval zijn de regels van de ZPA ook van toepassing op de ZFE-zone.
Als de ZFE-zone echter niet binnen een ZPA-zone ligt, kan dit geval zich niet voordoen en zijn de regels onveranderlijk.

Het begin en het einde van de milieuzones zijn gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie wel of niet in de zone mag komen, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Milieuzone ZPA

Heb ik een milieusticker of registratie nodig?

Als er een piek is in de luchtvervuiling en de ZPA-zone wordt geactiveerd, heeft elk getroffen voertuig een geldige Franse milieusticker (Certificat qualité de l'Air) nodig om de milieuzone te betreden. Als dit niet gebeurt, wordt een boete van 68 euro tot 375 euro opgelegd.


Of een ZPA-zone actief is en welk vignet door het rijverbod wordt beïnvloed, kunt u dagelijks in onze Green-Zones App terugvinden.

ZPA-zones ("zones de protection de l'air") zijn niet permanent van toepassing, maar zijn alleen actief bij slecht weer en hoge luchtverontreiniging. Ze kunnen betrekking hebben op de gebieden van hele grote gemeenten (in het Frans "grandes régions de grande instance" genoemd) of op een specifiek geografisch gebied. De contouren van elke luchtbeschermingszone zijn daarom vooraf nauwkeurig gedefinieerd.
Aangezien de ZPA-zones alleen geldig zijn in het geval van een piek in de luchtverontreiniging, gelden de in een decreet vastgelegde verkeersbeperkingen alleen als de vooraf vastgestelde grenswaarden voor de luchtverontreiniging worden overschreden. In dit geval worden bepaalde vignetkleuren van het verkeer uitgesloten om de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Voor elke luchtbeschermingszone zijn vooraf aanbevelingen opgesteld over welke vignetkleuren bij ernstige luchtverontreiniging moeten worden uitgesloten. In het specifieke geval van luchtvervuiling wordt dit echter altijd eerst door de prefect van het departement beslist.

De meestal grote ZPA-luchtbeschermingszones binnen een afdeling zijn meestal niet bewegwijzerd. In de 95 departementen van continentaal Frankrijk is het voor niet-ingezetenen dan ook bijna onmogelijk om de exacte omvang van een ZPA-luchtbeschermingszone te zien. In overeenstemming met artikel R411-19 van de Franse Wegcode is het besluit om een luchtbeschermingszone in te stellen en de daar geldende lokale regels vast te stellen, een taak van de prefect van elk departement. Zodra de ZPA-zone is vastgesteld, wordt deze wettelijk gepubliceerd in een door de prefect uitgegeven décret.

De verkeersbeperkingen waartoe in een CPA is besloten, treden niet op dezelfde dag in werking als die waarop ze zijn aangekondigd. Ze worden meestal in de middag of avond aangekondigd voor de volgende dag. De rijverboden gelden dan voor de gehele ZPA. Als er een stedelijke ZCR-zone binnen de ZPA-zone is, worden de regels ervan overruled tijdens een luchtvervuilingspiek. Pas na afloop van de luchtvervuilingspiek zullen de permanente verkeersbeperkingen voor vignetcategorieën weer van toepassing zijn binnen de ZCR-zone.

 

ZPA-zones worden slechts tijdelijk geactiveerd. De grootte en de afmetingen van de zone zijn volledig individueel. Dit wordt bepaald door de betreffende prefect, afhankelijk van de intensiteit van de luchtvervuiling. Daarom zijn er geen speciale borden voor ZPA-zones.

De situatie is anders voor de ZFE-zones. Daar zijn het begin en het einde van de milieuzones gemarkeerd met borden. Hier staat een rode cirkel als verbodsbord met de opmerking "Zones à Circulation Restreinte" (Beperkte Zone).  Wie er precies mag binnenkomen of niet, wordt niet aangegeven door het invoerbord.


In onze Green-Zones App hebben we een gedetailleerde kaart van elke milieuzone. Zo kunt u gemakkelijk de grenzen zien en boetes vermijden.

Ja, er zijn er veel. Frankrijk heeft meer dan 30 verschillende milieuzones. Deze zijn onderverdeeld in ZFE-zones (permanent), ZPA-zones (tijdelijk) en ZPAd-zones (tijdelijk).


In onze Green-Zones App hebben we alle milieuzones in Europa verzameld en duidelijk gepresenteerd.

Het is goed om te weten...

Alle actuele rijverboden en verdere informatie vindt u in onze Green-Zones App.