Green-Zones.eu › Producten › Duitsland › Duitse milieusticker

Duitse milieusticker

★★★★★ 53406 x aangeschaft


Kleur: wordt bepaald door de voertuigdata

Geldigheid: onbeperkt in de tijd

• optioneel: machine bedrukt met UV-beschermingsgarantie


Voorraad:beschikbaar

Levertijd: Overzicht


Gemakkelijk bestellen

Veilige betaling

Snelle levering


Meer informatie

Inleiding (doelwit, doel, zin)

Het doel van de Duitse milieuzones en -badges is het bestrijden en verminderen van kankerverwekkende luchtverontreinigende stoffen voor alle mensen in Duitsland. Vooral dieselroetdeeltjes en fijnstof waren een groot probleem en zijn deels nog steeds een probleem. In agglomeraties waren de niveaus op sommige plaatsen 8 tot 10 keer hoger dan op het platteland. Zones en stickers werden daarom geïntroduceerd als oplossing om het stadsverkeer te verminderen.

De steden Berlijn, Keulen en Hannover maakten op 01.01.2008 het begin van de Duitse milieustickers. Een jaar later steeg het aantal milieuzones tot 15. In de loop van het afgelopen jaar zijn er steeds meer steden bijgekomen, zodat er nu bijna 60 zones en meer dan 80 steden zijn.

De basis voor het invoeren van de milieusticker is de op 16-10-2006 in de "Bundesanzeiger" bekendgemaakte verordening over het kenmerken van emissiearme voertuigen van 10-10-2006, die in alle deelstaten vanaf 01-03-2007 van kracht werd onder de aanduiding 35. BImSchV bekend is.

Volgens deze regeling kunnen steden en gemeenten vanaf 01-03-2007 binnen hun gebied zogenaamde milieuzones invoeren, waartoe de toegang alleen nog maar beperkt mogelijk is. Voertuigen die niet over de vereiste milieusticker beschikken, hebben geen recht om in de milieuzone te rijden.
In een "1. Verordnung zur Änderung der Verordnung" over het kenmerken van gemotoriseerde voertuigen met geringe bijdrage aan de belasting van schadelijke stoffen in de lucht kwam de Duitse Eerste Kamer op 14-11-2007 tot een overeenkomst om verdere veranderingen van de regering toe te passen, die over de regelingen over het G-Kat en roetfilters ging.

De invoering van milieuzones in Duitsland baseert zich op twee richtlijnen van de Europese Comissie:
Richtlijn 1996/62/EG van de raad over de beoordeling en controle van de luchkwaliteit van 27-09-1996, in artikel 8, lid 3 waarmee de inrichting van beschermingszones mogelijk wordt gemaakt en derichtlijn 1999/30/EGfileadmin/umwelt-plakette.de/Gesetze/EU_Gesetze_DE/CELEX_31999L0030_DE_TXT-1.pdf van de raad over de grenswaardes van zwavel- en stikstofoxide, fijnstof en lood in de lucht van 22-04-1999 met de opmerking in artikel 5, lid 5.
 
In de 39. BImSchVover de standaarden van luchtkwaliteit en de maximale hoeveelheid emissies werd op 02-08-2010 de richtlijn 2008/50/EG van het Europese Parlement en de
raad op 21 mei 2008 over de luchtkwaliteit en zuivere lucht voor Europa in het Duitse recht omgezet.

Er zijn drie milieustickers met drie verschillende kleuren: rood, geel en groen. De milieubadges hebben een diameter van 80 millimeter met een zwarte rand van 1,5 millimeter dik. De nummers op de stickers (2, 3 en 4) zijn 35 millimeter hoog en zijn in zwart RAL 9005. Het titelblok voor het label is 60 x 20 millimeter en is in zuiver wit RAL 9010.


De officiële kleur van de rode sticker is verkeersrood RAL 3020.
Verkeersgeel RAL 1023 is de officiële kleur van de gele sticker.
De groene sticker heeft de officiële kleur verkeersgroen RAL 6024.

De volgende voertuigen worden beïnvloed door de Duitse milieuzones en hebben een groene milieusticker nodig bij het binnenrijden:


auto, camper (M1), minibus (M2), touringcar (M3), bestelwagen (N1), vrachtwagen (N2), zware vrachtwagen (N3)


Dit geldt niet voor motorfietsen zoals motorfietsen of landbouw- en bosbouwmachines.

Om een groene milieusticker te verkrijgen, moet worden voldaan aan de minimumnorm voor diesel van Euro 4 (of Euro 3 + roetfilter) en voor benzine van Euro 1.

Met de verandering in het Duitse boetestelsel op 08-01-2009 werd vastgelegd dat het rijden binnen een milieuzone zonder geldige milieusticker of het stilstaan of parkeren in een milieuzone zonder geldige milieusticker met een boete van 80 euro wordt bestraft.
 
Onder het nummer 141621 staat vastgelegd dat ondanks het verkeersverbod voor het verminderen van schadelijke stoffen in de lucht met een gemotoriseerd voertuig aan het verkeerd werd deelgenomen. Naast de geldboete van 80 euro komen er nog administratiekosten van 25 euro bij.

Belangrijk om te weten voor buitenlanders:

Vanaf een boete van 70 euro of meer, volgens EU-Richtlijn 2011/82 van 25.10.2011 "ter vergemakkelijking van de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie over verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen", zal, indien de boete niet wordt betaald, een handhavingsprocedure in het land van herkomst plaatsvinden, die zal worden voortgezet totdat een gevangenisstraf wordt opgelegd.

De algemene uitzonderingen van de milieustickerplicht in Duitse milieuzones is in het
35. BlmSchV vastgelegd.
Volgens deze regeling zijn de volgende motorvoertuigen van de kentenplicht bevrijd:

1) Mobiele machines en apparaten

2) Bouwvoertuigen

3) Land- en bosbouwvoertuigen

4) Twee- en driewielige motorvoertuigen*

5) Ambulances met het kenmerk „Arzt Notfalleinsatz"

6) Motovoertuigen, waarmee personen rijden of in gereden worden, die buitengewoonlijk gehandicapt, hulpeloos of blind zijn en die door de overeenkomstig § 3 lid. 1 nr. 1 bis 3 van de Schwerbehindertenausweisverordnung in de gehandicaptenpas het merktegen "aG", "H" of "BI" dragen.

7) Voertuigen, die bijzondere rechten overeenkomstig § 35 van de Straßenverkehrs-Ordnung in aanspraak
kunnen nemen

8) Voertuigen van niet-Duitse troepen of niet-verdragsluitende staten van de NAVO die zich in het kader van militaire samenwerkingen in Duitsland bevinden, voor zover ze voor reizen uit dringend militaire redenen worden gebruikt

9) Civiele voertuigen die in opdracht van de Duitse defensie worden gebruikt voor zover het om dringende reizen tot vervulling van wettelijk voorgeschreven missies van de Duitse defensie gaat.

10) Oldtimer (overeenkomstig § 2 nr. 22 van de Fahrzeug-Zulassungsverordnung) die een kenteken overeenkomstig § 9 lid 1 of § 17 van de Fahrzeug-Zulassungsverordnung dragen of voertuigen, die in een andere lidstaat van de Europese Unie of een andere verdragspartij van de overeenkomst over een Europese Economische Ruimte of door Turkije zijn toegestaan, wanneer deze gelijkwaardige eisen vervullen
 
*Quads bevinden zich in de voertuigklasse L en hebben daarom geen milieusticker nodig.

FAQ

Tenzij de motor of de uitlaatgasemissienorm van het voertuig of het kenteken verandert, is de sticker geldig voor de gehele levensduur van het voertuig. Dit betekent dat u niet elk jaar een nieuwe hoeft te kopen.

De milieusticker moet links of rechts binnen de voorruit worden geplakt. Het maakt niet uit of het aan de bovenzijde of aan de onderzijde is. Het belangrijkste is: duidelijk zichtbaar!

Ja, de sticker is alleen geldig als deze op de voorruit is geplakt. § 3 van de 35e BImSchV is zeer duidelijk.
"Om een motorvoertuig te identificeren, moet de sticker aan de binnenzijde van de voorruit op een duidelijk zichtbare plaats worden aangebracht. De sticker moet zodanig zijn ontworpen en aangebracht dat hij bij het losmaken van de voorruit zelfvernietigend is.

Nee! Alleen de milieusticker met het huidige geldige kenteken mag worden aangebracht. Het moet van buitenaf duidelijk en onmiddellijk herkenbaar zijn. Als er meerdere stickers met verschillende nummerplaten op de voorruit worden geplakt, kan een controle leiden tot een boete van 80 euro.

De oude milieustickers kunnen het beste worden verwijderd met een badgekrabber (vergelijkbaar met een glasschraper) of u kunt de milieusticker voorzichtig verwarmen met een warmtepistool zodat de lijm eraf komt. Voorzichtig! Het temperatuurverschil, vooral op koude dagen, kan de voorruit beschadigen.

Onze stickers hebben een 2 jaar UV-bescherming garantie - en dat zonder mitsen en maren! Stuur ons gewoon een foto van de vervaagde sticker en wij sturen u direct en gratis een nieuwe.

De milieusticker is zodanig dat deze wordt vernietigd als hij loskomt, dus er moet een nieuwe sticker worden aangeschaft. In veel gevallen zullen de verzekeringsmaatschappijen niet alleen de kosten van de nieuwe voorruit dekken, maar ook de kosten van de nieuwe sticker. Er moet dus een nieuwe sticker worden aangeschaft.

Helaas niet. In alle milieuzones in Duitsland is alleen de groene milieusticker nog geldig. De enige zone waar u met de gele sticker naar binnen mag is Neu-Ulm.

Zodra het kenteken verandert, bijvoorbeeld door een verhuizing, moet een nieuwe sticker worden besteld.